صوت-تنبیهات استصحاب

دروس استاد احمدی شاهرودی:
از روز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۲ تنبیهات استصحاب اغاز شد:

چهارشنبه ۲۱اسفند۹۲

مطالب روز چهارشنبه:کلمات اقای صدر در استصحاب اهتمام واشکال او واشکالات استاد به این کلمات

سه شنبه ۲۰ اسفند۹۲

بررسی کلمات اقای صدر در استصحاب در  حکم مماثل

دوشنبه ۱۹ اسفند۹۲ یکشنبه ۱۸ اسفند۹۲

مطالب جلسه یکشنبه: جواب از اشکالات چهارگانه -موضوعیت یقین -استحکام یقین -جعل حکم مماثل -تقریب دوباره کلام اقای صدر

شنبه ۱۷ اسفند۹۲

مطالب جلسه شنبه:بیان کلمات اخوند در تنبیه ثانی استصحاب – بیان اشکالات بر ایشان – بیان تفصیلی اشکال چهارم اقای صدر- اشکال اقای خوئی در ملازمه -اشکال اقای صدر بر اقای خوئی در جعل ملازمه -شروع جواب از اشکالات جواب از اشکال اول

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۲

مطالب روز چهارشنبه‌: استدراکی از کلام اقای صدر-اشکال به کلام ایشان- بحث اخر: بحث در یقین تقدیری وکلام اقای صدر در کفایت ان در استصحاب- رد این استدلال واشکال بر صحیحه عبدالله بن سنان-

سه شنبه ۱۳ اسفند ۹۲

مطالب جلسه سه شنبه: اشکالات اقای صدر بر ثمره اقای عراقی- اشکالات بر اقای صدر-بیان کلمات اقای صدر در جمع بندی حالتهای مختلف مساله

دوشنبه ۱۲ اسفند

مطالب جلسه دوشنبه: ادامه کلام  صدر در اشکال بر ثمره اخوند – نقد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *