تقریرات احتیاط-مختلف

تقریرات:

  1. الاحتیاط- المقام الاول: از دوران الامر بین المتباینین واصاله التخییر تا ملاقی اطراف علم اجمالی-رجایی

    اینجا

  2.     علم الهدی فایل اول  
  3.      علم الهدی فایل دوم  
  4.     ازتنبیه هفتم به بعد(هاشمی)

 

  1. الاحتیاط -المقام الثانی:از دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطی تا دوران امر بین الجزئیه والمانعیه-رجایی        
  2.  علم الهدی      
  3. هاشمی

صوت اپلود شده در گوگل درایو

 

بزودی صوت کامل این جلسات بصورت تفکیک شده دراین مکان قرار خواهد گرفت