اصول – صوت جلسات قبل(تفصیل احکام وضعیه)

سه شنبه ۶ اسفند ۹۲

جلسه سه شنبه: جریان استصحاب در احکام وضعیه(بیان کلام آخوند) – اشکالات اقای خوئی به اخوند وقول مختار در قسم اول – اشکال به قسم دوم ودو احتمال از فافهم آخوند در مقام – کلام شهید در قواعد واشکال اقای خوئی

دوشنبه ۵ اسفند ۹۲

مطالب جلسه دوشنبه :تقریب دوباره کلام آخوند -بررسی کلام اخوند وعدم قبول کلام ایشان در امر واقعی ثانوی وظاهری -نقل کلام اخوند در جعل صحت در معاملات – اشکال اقای خوئی –  اشکال بر اقای خوئی – اشکال ما بر جعل صحت ظاهری

یکشنبه ۴ اسفند ۹۲(مطالب جلسه یکشنبه: اشکال اقای روحانی بر مرحوم شیخ – قول مختار در جعل طهارت ونجاست – جعل صحت وفساد (بیان کلام آخوند)

شنبه ۳ اسفند ۹۲

(مطالب جلسه شنبه : ۱- تتمه کلام اخوند نسبت به ملکیت وبیان مرحوم اقای تبریزی ۲- قول شیخ در طهارت ونجاست واشکالات اقای خوئی ۳- جواب از اشکالات اقای خوئی )

چهارشنبه ۳۰ بهمن

(جلسه چهار شنبه : ۱- عدم تمامیت استدلالهای اخوند در قسم ثالث احکام وضعیه ۲- استدلالهای دیگر برای جعل استقلالی ورد انها ومختار ۳-معنای جعل بالتبع در قسم ثالث ۴- معنای اعتباری بودن ملکیت (بیان کلام اخوند))

سه شنبه ۲۹ بهمن

(مطالب جلسه سه شنبه :۱- بیان مختار که امکان جعل استقلالی جزئیت است ونقض به منکرین وآخوند ۲- تقریب دوباره کلام عراقی و اشکال به ایشان وآقای روحانی ۳- قسم سوم احکام وضعیه وبیان سه استدلال اخوند برای جعل استقلالی آن ۴- تنها اشکال به اخوند)

دوشنبه ۲۸ بهمن

(مطالب جلسه دوشنبه :۱- بررسی احتمالات جعل تبعی ۲- امکان جعل جزئیت و شرطیت (نظر اخوند- عراقی- مختار)

یکشنبه ۲۷ بهمن شنبه ۲۶ بهمن یکشنبه ۲۰ بهمن شنبه ۱۹ بهمن 16 بهمن 15 بهمن

 

14 بهمن

ادامه تفصیل فاضل تونی بین احکام وضعیه و تکلیفیه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *