اوامر(صوت،تقریر،نوشته استاد) به روز میشود

نوشته استاد

ماده امر

جلسه اول( صوت تقریر ) جلسه دوم( صوت تقریر ) جلسه سوم ( صوت تقریر) جلسه چهارم( صوت متن ) جلسه پنجم( صوت متن ) جلسه ششم ( صوت متن ) جلسه هفتم ( صوت متن ) جلسه هشتم ( صوت متن ) جلسه نهم ( صوت متن ) جلسه دهم ( صوت متن) جلسه یازدهم( صوت متن)

تقریرات این بخش:اشرفی(فارسی) ( pdf word )_خادمی(عربی) ( pdf word) _حسینی بادکوبه ای ( word – pdf )

طلب و اراده و جبر و اختیار

جلسه اول( صوت متن ) جلسه دوم ( صوت متن ) جلسه سوم( صوت متن ) جلسه چهارم ( صوت متن ) جلسه پنجم( صوت متن ) جلسه ششم ( صوت متن )جلسه هفتم ( صوت متن ) جلسه هشتم( صوت متن) جلسه نهم ( صوت متن ) جلسه دهم ( صوت متن ) جلسه یازدهم( صوت متن ) جلسه دوازدهم ( صوت متن ) جلسه سیزدهم ( صوت متن ) جلسه چهاردهم( صوت متن ) جلسه پانزدهم( صوت متن )

تقریرات این بخش: اشرفی( فارسی) ( word pdf)

صیغه امر وجمله خبری در مقام طلب

جلسه اول( صوت متن ) جلسه دوم( صوت متن ) جلسه سوم( صوت متن ) جلسه چهارم( صوت متن ) جلسه پنجم(صوت متن ) جلسه ششم( صوت متن) جلسه هفتم( صوت متن ) جلسه هشتم( صوت متن) جلسه نهم(صوت متن)

تقریرات این بخش: اشرفی( فارسی) ( word pdf)

تعبدی و توصلی

جلسه اول( صوت متن) جلسه دوم( صوت متن ) جلسه سوم(صوت متن ) جلسه چهارم( صوت متن ) جلسه ۵م( صوت متن) جلسه ششم( صوت متن ) جلسه هفتم( صوت متن ) جلسه هشتم( صوت متن ) جلسه نهم ( صوت متن )جلسه دهم ( صوت متن ) جلسه یازدهم( صوت متن ) جلسه دوازدهم( صوت متن) جلسه ۱۳م( صوت متن ) جلسه ۱۴م( صوت متن ) جلسه ۱۵م( صوت متن ) جلسه ۱۶م( صوت متن) جلسه ۱۷م( صوت متن ) جلسه ۱۸م( صوت متن ) جلسه ۱۹م( صوت متن ) جلسه ۲۰م(صوت متن ) جلسه ۲۱م( صوت متن )جلسه ۲۲م( صوت متن )  اخرین آپدیت :درس یکشنبه ۲۶  دی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *