بیع-صوت و نوشته استاد

 

نوشته استاد

تقریرات حسینی بادکوبه ای ( wordpdf )

 تعریف بیع لغه:  جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم–  جلسه ۹امجلسه ۱۰ امجلسه ۱۱ ام جلسه ۱۲ ام

تعریف بیع اصطلاحا جلسه اول –  جلسه دوم – جلسه سوم  – جلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم

معاطات : جلسه اولجلسه دومجلسه سوم –جلسه۴ام –  جلسه۵امجلسه۶ام  – جلسه۷ام  جلسه۸ام جلسه۹ام جلسه۱۰م جلسه۱۱ام جلسه۱۲ام – جلسه ۱۳امجلسه ۱۴ امجلسه ۱۵ امجلسه ۱۶ امجلسه ۱۷ ام جلسه ۱۸ امجلسه ۱۹ ام

تنبیهات معاطات : جلسه اول –  جلسه دوم – جلسه سوم– جلسه۴ام  –  جلسه۵ام   جلسه۶ام    جلسه۷ام – جلسه۸ام  – جلسه۹ام جلسه۱۰م جلسه۱۱امجلسه۱۲ام – جلسه ۱۳ام –جلسه ۱۴ امجلسه ۱۵ امجلسه ۱۶ امجلسه ۱۷ ام – جلسه ۱۸ ام  – جلسه ۱۹ ام جلسه ۲۰ ام 

شروط بیع : جلسه اول –  جلسه دوم جلسه سوم –جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتمجلسه هشتم–  جلسه ۹امجلسه ۱۰ ام جلسه۱۱ام – جلسه۱۲ام  – جلسه ۱۳ام  – جلسه ۱۴ ام  – جلسه ۱۵ ام

ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده جلسه اول –  جلسه دوم  – جلسه سوم – جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم

مقبوض به عقد فاسد: جلسه اول ومتمم بحث قبل –  جلسه دوم  جلسه سوم – جلسه چهارم جلسه۵ام   جلسه۶ام    جلسه۷ام – جلسه۸ام  جلسه۹ام جلسه۱۰م جلسه۱۱ام جلسه۱۲ام – جلسه ۱۳ام – جلسه ۱۴ امجلسه ۱۵ امجلسه ۱۶ ام –  جلسه ۱۷ ام – جلسه ۱۸ ام  – جلسه ۱۹ ام جلسه ۲۰ ام جلسه ۲۱ام جلسه ۲۲ام  – جلسه ۲۳امجلسه ۲۴امجلسه ۲۵ام  جلسه ۲۶ام –  جلسه ۲۷ام

شروط المتعاقدین:

اعتبار البلوغ:  جلسه اولجلسه دوم جلسه سوم – جلسه چهارمجلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم–  جلسه ۹امجلسه ۱۰ امجلسه ۱۱ ام جلسه ۱۲ ام

بیع دوره تابستانی( مرور و تکمیل مطالب سال)

 

ادامه شروط متعاقدین در سال ۹۵-۹۶ در لینک زیر

اینجا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *