عضویت در گروه وکانال تلگرامی استاد

عضویت در گروه تلگرام  جهت مباحثه وتبادل نظر در دروس:

جهت عضویت به شماره ۰۹۱۲۶۵۳۰۷۳۷ در تلگرام پیام بدهید

کانال استاد  احمدی شاهرودی در تلگرام:

کانال استاد احمدی شاهرودی