فقه-طهارت-فیما یعفی عنه فی الصلاه

فیما یعفی عنه فی الصلاه :

  الاول: الجروح والقروح:   جلسه اول  – جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه ۵امجلسه ۶ امجلسه ۷ام جلسه ۸ امجلسه ۹امجلسه ۱۰ امجلسه ۱۱ امجلسه ۱۲ ام جلسه ۱۳ امجلسه ۱۴امجلسه ۱۵ امجلسه ۱۶ امجلسه ۱۷ ام

الثانی: الدم الاقل من الدرهم: جلسه اول  – جلسه دومجلسه سوم جلسه چهارمجلسه ۵ام جلسه ۶ امجلسه ۷امجلسه ۸ ام – جلسه ۹ام جلسه ۱۰ ام

الثالث:ما لاتتم فیه الصلاه: جلسه اول  – جلسه دوم

الرابع:المحمول المتنجس: جلسه اول  – جلسه دوم

الخامس:ثوب المربیه: جلسه اول  – جلسه دوم–  جلسه سوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *