دروس

متن فقه ، جلسه ۱۸۴ ، سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۸۴ (سه شنبه ۵/۱۲/۱۳۹۹) ما قرار بودیم که وارد این بحث خیار رؤیت که فوری است یا تراخی؟ بشویم. منتها چون کتاب مکاسب ، کتاب درسی حوزه است و یکی از کارهایی که باید در درس خارج …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۸۴ ، سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۶۵۹ ، سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

سه شنبه ۵/۱۲/۹۹ جلسه ۶۵۹ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۵۹ ، سه شنبه ۵ اسفند ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۸۳ ، دوشنبه ۴ اسفند ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۸۳ (دوشنبه ۴/۱۲/۱۳۹۹) کلام در این بود که در خیار رؤیت اگر کسی عینی را به وصف بفروشد، بعد مشتری وقتی که دید، دید که فاقد آن اوصاف است، این خیار دارد. اینجا مرحوم صاحب مقنعه و …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۸۳ ، دوشنبه ۴ اسفند ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۶۵۸ ، دوشنبه ۴ اسفند ۹۹

دوشنبه ۴/۱۲/۹۹ جلسه ۶۵۸ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۵۸ ، دوشنبه ۴ اسفند ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۸۲ ، یکشنبه ۳ اسفند ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۸۲ (یکشنبه ۳/۱۲/۱۳۹۹) یک مطلبی ما دیروز به مرحوم آقای خوئی ره اشکال کردیم که نمی دانم چطور غفلت شده بود و از چشم ما پریده بود؟ عرض کردیم که مرحوم آقای خوئی ره به شیخ ره …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۸۲ ، یکشنبه ۳ اسفند ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۶۵۷ ، یکشنبه ۳ اسفند ۹۹

یکشنبه ۳/۱۲/۹۹ جلسه ۶۵۷ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۵۷ ، یکشنبه ۳ اسفند ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۸۱ ، شنبه ۲ اسفند ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۸۱ (شنبه ۲/۱۲/۱۳۹۹) مطالبی که ان شاء الله امروز عرض می کنیم چند مطلب است و مطالب نفیسی است چون عرض کردیم که مکاسب، خیارات وبیع، برزخ بین عبادات و معاملات است. اگر کسی در خیارات و …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۶۵۶ ، شنبه ۲ اسفند ۹۹

شنبه ۲/۱۲/۹۹ جلسه ۶۵۶ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۵۶ ، شنبه ۲ اسفند ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۸۱ ، شنبه ۲ اسفند ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۸۰ ، چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۸۰ (چهارشنبه ۲۹/۱۱/۱۳۹۹) کلام در خیار رؤیت بود. چند مطلب را ان شاء الله امروز عرض می کنیم. مطلب اول این است که مرحوم شیخ اعظم ره خیار رؤیت را برگرداند به خیار تخلف شرط که این …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۸۰ ، چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۶۵۵ ، چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹

چهارشنبه ۲۹/۱۱/۹۹ جلسه ۶۵۵ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۵۵ ، چهارشنبه ۲۹ بهمن ۹۹

دانلود

ادامه مطلب