دروس

متن صول ، جلسه ۴۷۱ ، سه شنبه ، ۲۱ خرداد ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۷۰ ، دوشنبه ، ۲۰ خرداد ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۶۹ ، یکشنبه ، ۱۹ خرداد ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۶۸ ، شنبه ، ۱۸ خرداد ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۶، سه شنبه ، ۲۱ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۵، دوشنبه ، ۲۰ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۴، یکشنبه ، ۱۹ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۷۱ ، سه شنبه ، ۲۱ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۷۰ ، دوشنبه ، ۲۰ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۶۹ ، یکشنبه ، ۱۹ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۶۸ ، شنبه ، ۱۸ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۳۱، ۲۰ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ ۶ ] کلام در این بود که اگر شخصی علم و …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۳۰، ۱۹ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ ۵ ] عرض کردیم که دلیلی نداریم بر این که مطلقِ …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۲۹، ۱۸ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ چهارم ] گفته شد که مرحوم آقای خوئی به چند طایفه …

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ (سید علی رجائی)

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ یکشنبه  ۱۵ / ۲ / ۹۸ ] کلام در این بود که …

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه۴۳، ۱ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه۴۲، ۳۱ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه۴۱، ۳۰ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه۴۰، ۲۹ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۹، ۲۸ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب