دروس

متن فقه ، جلسه ۱۲۸ ، دوشنبه ۳ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۲۸ (دوشنبه ۳/۹/۱۳۹۹) کلام در مسقطات خیار غبن بود. مرحوم شیخ اعظم ره فرمود یکی از مسقطات، تصرف مخرج از ملک است که عرض کردیم مرحوم آقای ایروانی ره فرموده بهتر این بود که شیخ می فرمود …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۶۰۲ ، دوشنبه ۳ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۳/۹/۹۹ جلسه ۶۰۲ کلام در این بود که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه جایز نیست. حال آیا اصلی داریم که به وسیله آن اصل بتوانیم دخول فرد مشکوک را تحت العام احراز کنیم و حکم به عام کنیم، یا دخول فرد مشکوک را تحت الخاص احراز کنیم و حکم به عام نماییم؟ این …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲۸ ، دوشنبه ۳ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۰۲ ، دوشنبه ۳ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۶۰۱ ، یکشنبه ۲ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۲/۹/۹۹ جلسه ۶۰۱ کلام در این بود که آیا در موارد شبهات مصداقیه مخصص، به وسیله اصل می شود دخول مشکوک را تحت عالم احراز کرد یا نمی شود؟ اگر یک خطابی داشتیم «اکرم العلماء» و یک خطابی داشتیم «لا تکرم الفساق من العلماء» آیا می توان مشکوک الفسق را داخل کرد یا نمی توان؟ …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۲۷ ، یکشنبه ۲ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۲۷ (یکشنبه ۲/۹/۱۳۹۹) کلام در مسقطات خیار غبن بود. مسقط چهارم مرحوم شیخ اعظم می فرماید «تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک على وجه اللزوم» تصرفی که مخرج از ملک باشد بعضی فکر …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲۷ ، یکشنبه ۲ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۰۱ ، یکشنبه ۲ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۶۰۰ ، شنبه ۱ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱/۹/۹۹ جلسه ۶۰۰ کلام در این بود که تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست، حال سوال این است که آیا اصلی هست که به آن، دخول این فرد مشکوک را در داخل خاص یا در داخل عام  احراز کنیم. مرحوم آخوند می فرمایند: در اکثر موارد مگر موارد خیلی قلیل و …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۲۶ ، شنبه ۱ آذر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۲۶ (شنبه ۱/۹/۱۳۹۹) کلام در مسقطات خیار غبن بود. مسقط سوم که رسیدیم این بود که تصرف مغبون در مثمن موجب می شود که خیار غبن ساقط شد. شیخ ره تفصیل داد و فرمود تصرف قبل از …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲۶ ، شنبه ۱ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۰۰ ، شنبه ۱ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۲۵ ، چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۲۵ (چهارشنبه ۲۸/۸/۱۳۹۹) کلام در مسقطات خیار غبن بود. مسقط اولی این بود که بعد از عقد اسقاط بکند. مسقط دومی این بود که شرط سقوط خیار غبن بکند در متن عقد. مسقط سوم که رسیدیم این …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۹۹ ، چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم چهار شنبه ۲۸/۸/۹۹ جلسه ۵۹۹ کلام در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بود. مرحوم آخوند بین مخصص لفظی و مخصص لبی تفصیل دادند. در مخصص لبی فرمودند: اگر از مولا یک عامی صادر شود مثل «اکرم کل عالم» و ما به اجماع یا عقل نظری بفهمیم که عالم فاسق وجوب اکرام ندارد چنانچه نسبت …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲۵ ، چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۹ ، چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۹۸ ، سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۲۷/۸/۹۹ جلسه ۵۹۸ کلام در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بود. خلاصه فرمایش مرحوم آخوند این شد که اگر مخصص، لفظی باشد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. اما اگر مخصص، لبی باشد، مرحوم شیخ اعظم فرموده اند که تمسک به عموم عام جایز است . آخوند ره نیز …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۲۴ ، سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین جلسه ۱۲۴ (سه شنبه ۲۷/۸/۱۳۹۹) کلام در مسقطات خیار غبن بود. مسقط اولی این بود که بعد از عقد اسقاط بکند. مسقط دومی این است که شرط سقوط خیار غبن بکند در متن عقد. اگر شرط سقوط خیار …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۸ ، سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲۴ ، سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب