دروس

صوت فقه ، جلسه ۸۴ ، چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۶ ، چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۵۵ ، سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه جلسه ۵۵۵ دو مطلب را از بحث دیروز تدارک نماییم اول: آیا ظهور اولی در خطابات عام در عام مجموعی است یا عام استغراقی است؟ دوم: مقتضای اصل لفظی و عملی چیست؟ بیان شد که اگر مثلا خطابی آید اکرم کل عالم، نمی دانیم آیا این خطاب عام استغراقی است تا به تعداد افراد …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۸۳ ، سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۲۹/۱۱/۹۸ (جلسه۸۳) کلام در این بود که خیار شرط را مرحوم شیخ اعظم فرمود در بعضی از عقود قطعا وجود ندارد؛ مثل نکاح، در بعضی عقود محل خلاف است؛ مثل عقد صدقه و عقد وقف، و در بعضی از عقود قطعا جا دارد؛ مثل عقد بیع. کلام در این بود که چرا در عقد …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۳ ، سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۵ ، سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۸۲ ، دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه۲۸/۱۱/۹۸ (جلسه۸۲) کلام در این بود که این خیار شرط در ایقاعات هست یا نیست؟ دلیل بر اینکه خیار شرط در ایقاعات نباشد، یا باید دلیل لفظی باشد یا بایستی اجماع باشد.اما اگر دلیل لفظی و اجماع نبود و شک کردیم؛ ما آن جا ملتزم می شویم که شرط خیار جایز است. در طلاق شرط خیار …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۵۴ ، دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه جلسه ۵۵۴ کلام در اقسام عام یعنی عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی بود. عام استغراقی یعنی حکم بر تمام افراد به شکل مجزا مترتب می شود به نحوی که زید عالم یک وجوب دارد، عمور عالم یک وجوب دارد و…، عام مجموعی یعنی تمام افراد عام، یک نفر لحاظ شده اند و یک …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۲ ، دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۴ ، دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۸۱ ، یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۲۷/۱۱/۹۸ (جلسه۸۱) کلام در این خیار شرط بود که آیا این خیار شرط فقط مختص بیع است یا در سایر عقود هم جاری می شود؟ خب اینجا چندتا حرف است. یک حرف که بعضی ها فرموده اند، این است که اصل اولی این است که خیار شرط در تمام عقود لازمه جاری می شود مگر …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۵۳ ، یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه جلسه ۵۵۳ المقصد الرابع فی العام و الخاص کلام به بحث عام و خاص رسید. اولین بحثی که مرحوم آخوند در کفایه طرح می فرماید، تعریف عام و خاص است. ایشان در این فصل به پنج نکته اشاره می کند. نکته اول: تعاریف عام و نقض هایی که به این تعاریف شده است و اینکه …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۱ ، یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۳ ، یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۸۰ ، چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه۲۳/۱۱/۹۸ (جلسه۸۰) کلام در این بود که این خیار شرط فقط مختص بیع است یا در سایر معاملات هم جاری می شود؟مرحوم شیخ اعظم فرمود ادله ی این خیار عمومات است ، المومنون عند شروطهم،فله شرطه ،فَالیَفِ بشرطه؛ مطلق هستند و در هر معامله ای. اگر یه وقت کسی بگوید که در یک جایی خیار شرط …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۵۲ ، چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه جلسه ۵۵۲ کلام در مفهوم تعلیل و اینکه معروف و مشهور است که العله تعمم و تخصص بود، علت هم تعمیم و هم تخصیص می دهد یعنی اگر شارع بفرماید لا تشرب الخمر لانه مسکر، به هر مسکری تعدی میکنیم و اگر یک خمری باشد که مسکر نباشد می گوییم حرام نیست چرا که علت …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۰ ، چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۵۲ ، چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۵۱ ، دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه جلسه ۵۵۱ خلاصه مختار ما در مفاهیم عبارت است از: ۱ـ مفهوم شرط، بیان کردیم شرط مفهومی به این معنا که اگر خطابی آید ان جاءک زید فاکرمه و در یک خطاب دیگر آید ان ارسل الیک هدیه فاکرمه، داشته باشد که موجب تعارض این دو خطاب شود ندارد بله ان جاءک زید فاکرمه این …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۷۹ ، دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه۲۱/۱۱/۹۸ (جلسه۷۹) کلام در این بود که اگر کسی در بیع الخیار جزئی از ثمن را رد بکند ، نه کل ثمن را، آیا اینجا هم حق فسخ دارد یا ندارد؟ مرحوم شیخ اعظم می فرماید : این مسلم است که ظاهر شرط که می گوید: اگر ثمن را رد بکنم حق فسخ دارم؛ این است …

ادامه مطلب