دروس

متن فقه ، جلسه ۱۳ ، چهارشنبه ، ۱۰ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۸/۷/۱۰ (جلسه ۱۳)   کلام در این بود که مرحوم علامه (رحمه الله علیه) در مختلف فرمود اگر در عقد مسابقه شک بکنیم که این عقد مسابقه لازم است یا جایز است، اصل فرمود عدم لزوم است. شیخ می فرماید همه به علامه اشکال کرده اند بعد از علامه که با وجود أوفوا بالعقود، نوبت …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۱۲ ، سه شنبه ، ۹ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۸/۷/۹ (جلسه ۱۲)   کلام در این بود که اگر ما شک کردیم یک معامله ای لازم است یا لازم نیست، آیا اصلی یا عمومی داریم که برای لزومش به آن تمسک کنیم و بگوییم اصل اولی در هر معامله ای لزوم است و جواز دلیل می خواهد یا چنین اصل و عمومی نداریم؟ …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۱ و ۱۲ و ۱۳، ۸ و ۹ و ۱۰ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی حفظه اﷲ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۱۱ ؛ ۸/۷/۹۸ مرحوم شیخ فرمود: روایتِ (الناس مسلطون علی أموالهم) اطلاق …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۸۵ ، چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۸/۷/۱۰ (جلسه ۴۸۵)   کلام در این بود اخوند فرمود صحت و فساد در عبادات، به نظر متکلم که موافق امر است، این امر  انتزاعی عقلی است که این انتزاع می شود از این ماموربه ، امر انتزاعی عقلی، یعنی ما به ازاء در خارج ندارد. دیروز عرض کردیم که مفاهیم سه قسم اند: یک …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۳ ، چهارشنبه ، ۱۰ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۸۵ ، چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۸۴ ، سه شنبه ۹ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم سه‌شنبه ۹۸/۷/۹ (جلسه ۴۸۴)   کلام در این بود که این نهی از شی ء مقتضی فساد هست یا نه؟ عرض کردیم در عنوان بحث چند کلمه ذکر شده: یکی نهی بود که آخوند فرمود مقصود از نهی چیه. یکی شی ء بود . خب شی ء دیروز عرض کردیم مقصودش عبادت و معامله. معامله هم …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲ ، سه شنبه ، ۹ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۸۴ ، سه شنبه ۹ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۸۳ ، دوشنبه ۸ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۸/۷/۸ (جلسه ۴۸۳) کلام در این بود که نهی از شی ء مقتضی فساد هست یا نه؟ این شی ء چیه؟ عبادت بود و معامله. خب مقصود از عبادت و مقصود از معامله چیه؟ عبادت را مرحوم آخوند فرمود: دو چیز است: یکی اونی که ذاتا عبادت است، مثل سجود، خضوع ، خشوع. یکی اونی …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱ ، دوشنبه ، ۸ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۸۳ ، دوشنبه ۸ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۱۰ ، یکشنبه ، ۷ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی حفظه اﷲ بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۱۰ ؛ ۷/۷/۹۸ کلام در این بود که در آیۀ «لا تأکلوا …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۸۲ ، یکشنبه ، ۷ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۸۲ ، یکشنبه ، ۷ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰ ، یکشنبه ، ۷ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۹ ، شنبه ، ۶ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۹ ؛ ۶/۷/۹۸ کلام در این بود که اگر معامله‌ای را شک کردیم که …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۸۱ ، شنبه ، ۶ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۸۰ ، سه شنبه ، ۲ مهر ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه ۸ ، سه شنبه ، ۲ مهر ۹۸

تقریرات درس خارج فقه / فی الخیار وأقسامه وأحکامه  ____________________________________________   مقرِّر : سید علی رجائی استاد معظّم: آیت اﷲ حاج شیخ عبداﷲ احمدی شاهرودی بِسْمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیم الحمد ﷲ ربّ العالمین وصلّی اﷲ علی محمّد وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمیعن درس ۸ ؛ ۲/۷/۹۸ بحث در این بود که اگر شک کردیم که یک معامله‌ای …

ادامه مطلب