اصول

متن اصول، جلسه ۶۸۳ ، دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دو شنبه ۲۳/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۸۳ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

اطلاعیه دروس ماه مبارک رمضان

دروس حضرت استاد دام ظله در ماه مبارک رمضان: ۱- بحث صوم، از ابتدای مفطر هفتم (ارتماس فی الماء) زمان: یک ساعت به ظهر (شرکت در این بحث برای عموم آزاد است.) ۲- بحث احیاء موات زمان: ساعت ۱۷ به وقت رسمی (شرکت در این بحث مختص به افراد خاصی است که خود استاد بر اساس سابقه تحصیل در درس …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۸۳ ، دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۸۲ ، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

 یکشنبه ۲۲/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۸۲ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۸۲ ، یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۸۱ ، شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

 شنبه ۲۱/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۸۱ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۸۱ ، شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۸۰ ، چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

 چهار شنبه ۱۸/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۸۰ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۸۰ ، چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰

دانلود 

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۷۹ ، سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

 سه شنبه ۱۷/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۷۹ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۷۹ ، سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۷۸ ، دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

 دوشنبه ۱۶/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۷۸ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۷۸ ، دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۷۷ ، یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

 یکشنبه ۱۵/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۷۷ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۷۷ ، یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۷۶ ، شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

 شنبه ۱۴/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۷۶ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۷۶ ، شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۷۵ ، چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

 چهار شنبه ۱۱/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۷۵ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

صوت اصول، جلسه ۶۷۵ ، چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول، جلسه ۶۷۴ ، سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰

 سه شنبه ۱۰/۱/۱۴۰۰ جلسه ۶۷۴ بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب