اصول

متن اصول ، جلسه ۴۹۸ ، شنبه ۲۵ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه جلسه ۴۹۸ کلام در این بود که آیا نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا مقضتی فساد نیست؟ آقای خوئی رضون الله تعالی علیه برای تنقیح مطلب این گونه فرمودند که حقیقت معامله اعتبار و ابراز می باشد بیع اعتبار ملکیت در مقابل عین، و ابراز آن می باشد پس عنصر سومی وجود ندارد. اینکه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۹۸ ، شنبه ۲۵ آبان ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۹۷ ، چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه جلسه ۴۹۷ کلام در فرمایش آقای خوئی ره بود. ایشان فرمود احکام شرعی بشتی اشکالها و انواعها، تکلیفیه کانت أو وضعیه، اعتبار و ابراز می باشد. در ایجاد آن، نه متعلق و نه موضوع، و نه مصالح و مفاسدی که در متعلق موجود هستند دخالتی ندارند. پس حقیقت وجوب یعنی اعتبار فعل بر ذمه عبد …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۹۷ ، چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۹۶ ، سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه جلسه ۴۹۶ کلام در این بود که نهی در معاملات دلالت بر فساد و یا دلالت بر صحت می کند، یا چنین دلالتی ندارد. نهی از معامله سه صورت دارد ۱ـ نهی از سبب شود مثل بعت و قبلت ۲ـ نهی به مسبب تعلق بگیرد مثل اینکه نهی از ملکیت شود ۳ـ نهی از …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۹۶ ، سه شنبه ۲۱ آبان ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۹۵ ، دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه جلسه ۴۹۵ مرحوم آقای نائینی ره از برخی از محقق نقل فرموده که مانعیت سه قسم می باشد. اول: مانعیتی که از نهی غیری استفاده می شود. در این قسم، مانعیت حتی در صورت اضطرار، اکراه، نسیان و… باقی است و اطلاق دارد. دوم: مانعیتی که از نهی نفسی استفاده میشود مثل لا تصل فی …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۹۵ ، دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۹۴ ، یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه جلسه ۴۹۴ کلام در این بود که نهی از عبادت تاره تحریمی ذاتی تکوینی می باشد و اخری تحریمی تشریعی است و ثلاثه ارشادی می باشد. بیان شد که نهی تحریمی دلالت بر فساد می کند و نهی تشریعی نیز همانگونه آخوند ره بیان نمود دلالت بر فساد می کند و همچنین مدلول نهی ارشادی، …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۹۴ ، یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۹۳ ، شنبه ۱۸ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه جلسه ۴۹۳ کلام در این بود که آیا نهی در عبادت مقتضی فساد هست یا چنین اقتضایی ندارد؟ مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمود این نهی، چه نهی تشریعی باشد و چه نهی تحریمی ذاتی، موجب فساد می شود. آقا صدر هفت برهان برای فساد عبادت ذکر نموده، البته گاهی مواقع تشکیک و اقسام …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۹۳ ، شنبه ۱۸ آبان ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۹۲ ، سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه جلسه ۴۹۲ السلام علیک یا ابا محمد یا حسن بن علی العسکری السلام علیک یا محسن بن علی کلام در بود که مرحوم آخوند فرمود نهی در عبادت مقتضی فساد است به دلیل اینکه عبادت دو چیز لازم دارد اول: صلاحیت للتقرب دوم: قصد قربت. وقتی عبادتی منهی عنه و مبغوض می باشد صلاحیت …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۹۲ ، سه شنبه ۱۴ آبان ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۹۱ ، دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه جلسه ۴۹۱ السلام علیک یا محسن بن علی علیه السلام کلام در این بود که نهی از عبادت یا معامله مقتضی فساد هست یا نه؟ اموری را مرحوم آخوند رحمه الله علیه قبل از ورود در بحث متعرض شدند ما نیز این امور را بحث و بررسی کردیم و قبل از تعطیلات آخر سفر تمام …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۹۱ ، دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۹۰ ، یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸

باسمه تعالی یکشنبه ۲۱/۷/۹۸ (جلسه ۴۹۰) کلام در این بود که آیا نهی از شرط موجب فساد مشروط میشه یا نه؟ صلات با ساتر غصبی باطل است یا نه؟ محقق خویی فرمود بله چون وقتی که شرط مبغوض بود این صلات مقید به ستر بر این حصه منطبق نمیشه. چون اگر بر این فرد منطبق بشه لازمه ش ترخیص در …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۴۸۹ ، شنبه ۲۰ مهر ۹۸

  باسمه تعالی شنبه ۲۰/۷/۹۸ (جلسه ۴۸۹) کلام در این بود که تاره نهی به ذات عبادت می خوره اخرا به جزء عبادت می خوره، ثالثه به شرط عبادت میخوره، رابعه به وصف عبادت میخوره، وصف را هم اخوند یکی وصف ملازم کرد یکی هم وصف مفارق. خب نهی اگر به جزء عبادت خورد ما در اینجا سه تا بحث …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۹۰ ، یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۸۹ ، شنبه ۲۰ مهر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب