اصول

متن اصول ، جلسه ۵۸۰ ، سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۲۹/۷/۹۹ جلسه ۵۸۰ کلام در این بود که اگر یک عامی باشد مثل «اکرم کل عالم» و یک تخصیص آید مثل «لا تکرم الفساق من العلماء» و این فاسق مجمل باشد و معلوم نباشد که معنای آن چیست، آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند یا سرایت نمی کند و به عام می …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۸۰ ، سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۷۹ ، دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم دو شنبه ۲۸/۷/۹۹ جلسه ۵۷۹ کلام در این بود که اگر یک عامی داشته باشیم که این عام، تخصیص خورده باشد مثل اینکه «اکرم کل عالم» به «لا تکرم الفساق من العلماء» تخصیص بخورد، چنانچه در مابقی عام شک کنیم که تخصیص خورده  است یا نه، جای تمسک به عموم عام هست یا نیست؟ این بحث …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۷۹ ، دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۷۸ ، سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۱۵/۷/۹۹ جلسه ۵۷۸ گفتیم یک بحث این است که چنانچه عام ـ اکرم کل عالم ـ به خاص ـ لا تکرم الفساق من العلماء ـ تخصیص خورد، اگر در ماعدای مخصص شک کردیم آیا جای تمسک به عموم عام هست یا نه؟ بحث دیگر این است که اگر یک عامی باشد ـ اکرم کل …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۷۸ ، سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۷۷ ، دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۱۴/۷/۹۹ جلسه ۵۷۷ کلام در این بود که چنانچه عام به مخصص متصل یا منفصل تخصیص خورد، آیا بگوییم عام در خاص استعمال شده است کما علیه شیخنا الاعظم ره یا بگوییم عام در عموم استعمال شده است غایه الامر مراد جدی و اصاله التطابق ضیق است و از برخی از آنها به خاطر ظهور …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۷۷ ، دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۷۶ ، یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۳/۷/۹۹ جلسه ۵۷۶ کلام در این بود که آقای صدر فرمودند: سه جواب و محاوله برای جواز تمسک به عموم عام در جایی که شک در تخصیص زائد شود وجود دارد. محاوله اولی و ثانیه و ثالثه گذشت. بعد ایشان به بررسی این پرداختند که بین محاوله ثانیه ـ راه مرحوم آخوند ـ و محاوله …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۷۶ ، یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۷۵ ، شنبه ۱۲ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۱۲/۷/۹۹ جلسه ۵۷۵ کلام در این بود که اگر یک عامی تخصیص خورد و در ماعدای مخصص شک کردیم که آیا تخصیص دیگر نیز خورده است یا نه، آیا به عموم عام می توانیم تمسک کنیم یا نمی توانیم. اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعد یک تخصیصی وارد شد مثل لا تکرم الفساق من العلماء، …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۷۵ ، شنبه ۱۲ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۷۴ ، چهارشنبه ۹ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم چهار شنبه ۸/۷/۹۹ جلسه ۵۷۴ کلام در این بود که چنانچه یک عامی مثل «اکرم العلماء» به مثل «لاتکرم الفساق من العلماء» تخصیص خورد، اگر احتمال می دهیم به بیشتر از این مخصص تخصیص خورده باشد و مثلا نحات ـ مطلقاًـ نیز از تحت عام خارج شده اند، در اینجا آیا می توان به عموم عام …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۷۴ ، چهارشنبه ۹ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۷۳ ، سه شنبه ۸ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۷/۷/۹۹ جلسه ۵۷۳ کلام در این بود که اگر یک عامی باشد که تخصیص خورده است، چنانچه شک کردیم تخصیصی دیگری خورده یا نه، آیا می توانیم به عموم عام تمسک کنیم یا جای تمسک به عموم عام نیست. گفتیم دو مشکله را آقای صدر طرح می کنند. مشکله اولی: آیا عقلاء تمسک به …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۷۳ ، سه شنبه ۸ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۷۲ ، دوشنبه ۷ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۷/۷/۹۹ جلسه ۵۷۲ کلام در اشکال آقای صدر به مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند فرمودند: ظهور و اصاله الحقیقه اقتضاء می کند که لفظ در معنای موضوع له استعمال شده باشد. وقتی میفرماید اکرم العلماء، العلماء در همه علماء استعمال شده است و خاص منفصل تنافی با مراد استعمالی ندارد بلکه با مراد جدی تنافی …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۷۲ ، دوشنبه ۷ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۷۱ ، یکشنبه ۶ مهر ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۶/۷/۹۹ جلسه ۵۷۱ کلام در این فرمایش آقای آخوند ره بود که آیا تمسک به عام در ماعدای مخصص جایز است یا جایز نیست؟ ایشان فرمودند جایز است زیرا ظهور بهم نمی خورد و اکرم العلماء در همان عموم استعمال شده است غایه الامر مراد جدی آن، تخصیص خورده است و از آن مقدار از …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۷۱ ، یکشنبه ۶ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب