صوت

صوت اصول ، جلسه ۶۰۲ ، دوشنبه ۳ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۰۱ ، یکشنبه ۲ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۶۰۰ ، شنبه ۱ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۵۹۹ ، چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹

بسم الله الرحمن الرحیم چهار شنبه ۲۸/۸/۹۹ جلسه ۵۹۹ کلام در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص بود. مرحوم آخوند بین مخصص لفظی و مخصص لبی تفصیل دادند. در مخصص لبی فرمودند: اگر از مولا یک عامی صادر شود مثل «اکرم کل عالم» و ما به اجماع یا عقل نظری بفهمیم که عالم فاسق وجوب اکرام ندارد چنانچه نسبت …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۹ ، چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۸ ، سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۷ ، دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۶ ، یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۵ ، شنبه ۲۴ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۴ ، چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۳ ، سه شنبه ۲۰ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۲ ، دوشنبه ۱۹ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۱ ، یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۹۰ ، شنبه ۱۷ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۸۹ ، چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۸۸ ، دوشنبه ۱۲ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۸۷ ، یکشنبه ۱۱ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۸۶ ، شنبه ۱۰ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۸۵ ، چهارشنبه ۷ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۵۸۴ ، سه شنبه ۶ آبان ۹۹

دانلود

ادامه مطلب