صوت

صوت اصول-جلسه 119-چهارشنبه – 31شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 118-دوشنبه – 29شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 117-یکشنبه – 28شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 116-شنبه – 27شهریور-95

دانلود 

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 115-چهارشنبه – 24شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه 114(اولین جلسه از سال تحصیلی جدید)-سه شنبه – 23شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه126-سه شنبه11خرداد95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه125-دوشنبه10خرداد95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه124-یکشنبه9خرداد95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه123-شنبه8خرداد95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه122-چهارشنبه5خرداد95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه121-سه شنبه4خرداد95

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه120-دوشنبه3خرداد۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه119-شنبه1خرداد۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه118-چهارشنبه29اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه117-سه شنبه28اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه116-دوشنبه27اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه115-یکشنبه26اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه114-شنبه25اردیبهشت۹5

دانلود

ادامه مطلب

اصول-مقدمات(متن،صوت،نوشته استاد)

—>            نوشته های استاد  —>  کل تقریرات تا ابتدای اوامر۹۴-۹۵ —>           تقریرات بادکوبه ای موضوع علم:  جلسه اول( متن – صوت) جلسه دوم ( متن – صوت) جلسه سوم( متن – صوت) جلسه چهارم( متن _ صوت) جلسه پنجم( متن – صوت) جلسه ۶(متن–صووت) جلسه ۷ ام (متن– صوت) جلسه ۸ …

ادامه مطلب