صوت

صوت اصول-جلسه۱۸-سه شنبه۱۲آبان۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۱۷-دوشنبه۱۱آبان۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۱۶-یکشنبه۱۰آبان۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۱۵-شنبه۹آبان۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تنبیهات استصحاب (صوت و تقریر تفکیک شده کل جلسات)

لینک رجوع به  کل مباحث استصحاب   تنبیه اول(فعلیت یقین و شک):  جلسه اول( متن – صوت)  جلسه دوم( متن– صوت) جلسه سوم( متن_ صوت) جلسه چهارم( متن_ صوت) جلسه پنجم( متن_ صوت) جلسه ششم( متن– صوت) تنبیه دوم(موارد ثبوت حالت سابقه با اماره واصل):  جلسه اول( متن – صوت)  جلسه دوم( متن– صوت) جلسه سوم( متن_ صوت) جلسه چهارم( …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۱۴-شنبه۱۸مهر۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۱۳-چهارشنبه۱۵مهر۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۱۲-سه شنبه۱۴مهر۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۱۱-دوشنبه۱۳مهر۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۱۰-یکشنبه۱۲مهر۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۹-شنبه۱۱مهر۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت چهارشنبه ۸/۷/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت دوشنبه ۶/۷/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت یکشنبه ۵/۷/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت یکشنبه ۲۹/۶/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت شنبه ۲۸/۶/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت چهارشنبه ۲۵/۶/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت سه شنبه ۲۴/۶/۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت یکشنبه ۲۲/۶/۹۴(آغاز بحث موضوع اصول)

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت شنبه ۱۰/۵/۹۴

دانلود

ادامه مطلب