صوت

صوت اصول-جلسه۵۸سه شنبه۶بهمن۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۵۷دوشنبه۵بهمن۹۴

دانلود

ادامه مطلب

مطلق و مقید

نوشته استاد  صوت بارگذاری شده در گوگل درایو   تعریف مطلق جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م –جلسه ۶م مقدمات حکمت جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م –جلسه ۶م –جلسه ۷م – جلسه ۸م – جلسه ۹م – جلسه ۱۰م – جلسه یازدهم – جلسه دوازدهم – جلسه ۱۳م –جلسه ۱۴م –جلسه ۱۵م مطلق و …

ادامه مطلب

قطع و ظن

قطع( نوشته استاد) ظن( نوشته استاد) حجیت مطلق ظن( نوشته استاد)   صوت ابحاث قطع و ظن در گوگل درایو   قطع( تقسیم حالات مکلف) جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م –جلسه ۶م –جلسه ۷م – جلسه ۸م – جلسه ۹م   حجیه قطع جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م –جلسه ۶م –جلسه ۷م …

ادامه مطلب

مفاهیم

نوشته استاد   صوت در گوگل درایو بصورت یکجا   مقدمه جلسه ۱ – جلسه ۲ – جلسه ۳ مفهوم شرط جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم –جلسه چهارم – جلسه ۵م –جلسه ۶م –جلسه ۷م – جلسه ۸م – جلسه ۹م – جلسه ۱۰م – جلسه یازدهم – جلسه دوازدهم – جلسه ۱۳م –جلسه ۱۴م –جلسه ۱۵م – جلسه ۱۶م – جلسه …

ادامه مطلب

لا ضرر

تقریرات : رجایی     علم الهدی صوت : به زودی بارگذاری خواهد شد.

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۵۶یکشنبه۴بهمن۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۵۵شنبه۳بهمن۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۵۴سه شنبه۲۹دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۵۳دوشنبه۲۸دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۵۲یکشنبه۲۷دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۵۱شنبه۲۶دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۵۰چهارشنبه۲۳دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۹سه شنبه۲۲دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول-شنبه ۱۹دی۹۴-سیداحمداحمدی

شنبه ۱۹/۱۰/۹۴ *بررسی اشکال سوم مرحوم خویی: تقریرفرمایش مرحوم خویی دراشکال سوم به مشهوردرجلسه گذشته بیان شدواینک به بررسی آن خواهیم پرداخت: جواب مرحوم شیخ حسین حلی: (این اشکال راشهیدصدر هم دارد ولی مرحوم شیخ حسین حلی اشکال را ادق و اتم بیان فرموده): مقدمه: درجمله اسمیه دوشیءوجوددارد: اول:معنی جمله اسمیه: که ماادعامیکنیم که جمله اسمیه دلالت تصوریه داردکه آن …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۸دوشنبه۲۱دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۷یکشنبه۲۰دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۶شنبه۱۹دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۵چهارشنبه۱۶دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۴سه شنبه۱۵دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب