صوت

صوت اصول ، جلسه ۳۷۹ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۸ ، شنبه ، ۲۶ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۷ ، چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۲۳ (جلسه ۳۷۷)   کلام در این ترتب بود. در ترتب دو تا استدلال اساسی هست اون دو تا استدلال یکی اش این است که شما منکر ترتبی ما در شریعت مواردی داریم که باید ملتزم به ترتب بشی اون وقت شما دنبال اینی که ما ترتب نداریم ، واقع شده در شریعت. دلیل دوم …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۷ ، چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۶ ، سه شنبه ، ۲۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۵ ، چهارشنبه ، ۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۴ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۳ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۲ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۱ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۰ ، سه شنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۹ ، دوشنبه ، ۲۳ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۸ ، یکشنبه ، ۲۲ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۷ ، شنبه ، ۲۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۶ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۵ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۴ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۳ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۲ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۱ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب