صوت

اصول-صوت-یکشنبه12-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه5/۱۱/۹۳-رمضانی

بسم الله الرحمن الرحیم 5 / 11 / 1393 كلام در نكته ي پنجم بود كه بعد از آني كه مشخص شد كه لا تنقض .. » در جايي صدق مي كندكه وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه احراز شود يا موضوع مثل زمان يقين در زمان شك هم باشد كلام در اين واقع مي شود كه معيار و ظابط تشخيص …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه8-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه7-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه6-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه5-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه4-بهمن۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه1-بهمن۹۳

دانلود  

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه30-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲9-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲8-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲7-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲4-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲3-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲2-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲1-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه20-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۱7-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱6-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۱5-دی۹۳

دانلود

ادامه مطلب