متن و تقریرات

بحث ترتب_تقریر سید مهدی حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۹۲ ، شنبه ، ۱۷ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۹/۱۷ (جلسه ۳۹۲)   کلام در این بود که تزاحم آیا حقیقتا از اقسام تعارض است یا نه، تزاحم واقعا از تعارض خارج است دو تا باب است؟ محقق خویی فرمود حقیقتا داخل تعارض نیست چون تعارض دو تا دلیلی هستند که دو تا حکمی هستند که در مقام جعل با هم نمی سازند مولا …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۳ ، شنبه ، ۳ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۹/۳ (جلسه ۳۸۳)   کلام در این ترتب بود. محقق صدر از آقا ضیاء یک  اشکالی نقل کرد که اقا ضیا فرموده اگر ما ترتب را هم قبول کنیم این ترتب را در جایی که یکی اهم ، یکی مهم است قبول می کنیم. اما جایی که هیچ کدام اهم نیست و هر کدام در …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۹۱ ، چهارشنبه ، ۱۴ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۹/۱۴ (جلسه ۳۹۱)   گرچه قرار بود وارد بحث الامر  الآمر مع العلم بانتفاء شرطه بشیم و دیروز هم سه چهار دقیقه هم فرمایشات محقق خراسانی را هم توضیح دادیم ولی دیدم این مرجحات باب تزاحم را در اینجا محقق خویی متعرض شده و جاش هم اینجاست. تعارض ادله هم خیلی فاصله است دیگه تصمیم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۹۰ ، سه شنبه ، ۱۳ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۹/۱۳ (جلسه ۳۹۰)   کلام در این بود که اگر واجبی باشد تدریجی، که این واجب تدریجی تزاحم دارد با یک واجب آنی یا یک واجب تدریجی دیگر. محقق نایینی فرمود ترتب در اینجا معنا ندارد. چون ترتب در اینجا مشروط به شرط متاخر است و شرط متاخر هم که محال است. بگی ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۹ ، دوشنبه ، ۱۲ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم بحث اصول دوشنبه ۹۷/۹/۱۲ (جلسه ۳۸۹)   کلام در این بود که اگر کسی در فضای غصبی یا با آب غصبی یا در مکان غصبی یا از آنیه ذهب و فضه وضو و غسل کند این وضو و غسلش چه صورت دارد؟ خب فرمایشات صاحب عروه، محقق خویی اینها ذکر شد. امروز ان شاء اله ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۸ ، یکشنبه ، ۱۱ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم بحث اصول یکشنبه ۹۷/۹/۱۱ (جلسه ۳۸۸)   کلام در این تطبیقی بود از باب ترتب، فرعی بود که محقق خویی و نایینی بیان فرموده بودند که ا گر کسی از اناء ذهب و فضه یا از اناء غصبی یا در مکان غصبی وضو بگیره، غسل بکنه، آیا این وضو و غسل صحیح است یا نه؟ خب …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۷ ، شنبه ، ۱۰ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۹/۱۰ (جلسه ۳۸۷)   کلام در این بود که شیخ جعفر کاشف الغطا این عویصه رااین طور حل کرد که چه جور میشه جاهل مقصر اگر در موضع جهر ، اخفات بخواند یا بالعکس، نمازش درست است در عین حال معاقب هم هست این را به ترتب درست کرد. که مثلا در صلات ظهر یک …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۶ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۹/۷ (جلسه ۳۸۶)   کلام در این بود که مشهور شاید اجماع هم باشد، ادعای اجماع هم شده که اگر کسی جاهل مقصر باشد، و در موضع اخفات، جهرا بخواند یا بر عکس ، این هم نمازش صحیح و تمام است و هم معاقب است. خب این عویصه ای شده که اگر نمازش صحیح است …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۵ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۹/۶ (جلسه ۳۸۵)   کلام در این فرعی بود که مشهور بلکه ادعای اجماع شده فتوا دادند که کسی که جاهل به این  است که قرائت مثلا صلات ظهر اخفاتیه است ، جهرا خواند یا جایی که باید جهر می خواند، اخفات خواند، فرمودند هم این نماز صحیح است هم معاقب است. معاقب است …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۲ ، چهارشنبه ، ۳۰ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۳۰ (جلسه ۳۸۲)   کلام در این بود که محقق نایینی فرمود حالا افرض ترتب ثبوتا درست و معقول ا ست ، ولی اثباتا  دلیلش چیه؟ ایشان فرمود اثباتا دلیل نمی خوایم نفس اطلاقات کافی ا ست دو وجه هم ذکر فرمود. یک وجه هم این بود که ظهور است و ما حق نداریم رفع …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۱ ، سه شنبه ، ۲۹ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۲۹ (جلسه ۳۸۱)   کلام در این ترتب بود . ما عرض کردیم ترتب معنا ندارد و عقلا میسور نیست. تقریبا دیدم شیخ علی قوچانی هم، تقریبا، بعضی از عرایض ما را هم ایشان دارد  ،منکر ترتب شده ولی خب روی دأب خودش که مختصر بحث می کند واینها ولی بعضی از عرایض ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۰ ، دوشنبه ، ۲۸ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۸/۲۸ (جلسه ۳۸۰)   کلام در این ترتب بود که اگر دو تا واجب متزاحم شارع می تواند امر به واجب اهمّ بکند؟ و  امر به مهم بکند در ظرف عصیان اهمّ؟ اگر هر دو در ملاک و اهمیت مساوی باشند و هیچ کدام اهمّ نباشد آیا شارع می تواند دو تا امر ترتبی بکند …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۹ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۸/۲۷ (جلسه ۳۷۹)   کلام در این امکان ترتب بود ماعرض کردیم جناب محقق خویی، محقق نایینی! وقتی شارع بفرماید ازل النجاسه عن المسجد و بفرماید ان عصیت فصلّ صلاه الایات در ظرف عصیان و ترک اهم این امر به ا همّ هست یا نیست؟ هست. امر به مهم فعلی هست یا نیست؟ هست. خب …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۸ ، شنبه ، ۲۶ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۸/۲۶ (جلسه ۳۷۸)   کلام در این بود که آیا ترتب ممکن است یا نیست؟ عرض کردیم در ترتب محذور از این جهت است که در زمان ترک اهمّ که امر به مهم فعلی میشود آیا امر به اهم هست یا نه؟ خب این امر به اهم هست امر به مهم هم هست مگر طلب …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۶ ، سه شنبه ، ۲۲ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۲۲ (جلسه ۳۷۶)   کلام در این برهانی بود که محقق نایینی برای ترتب ذکر فرمود. این برهان مبتنی بر پنج مقدمه بود. چهار مقدمه اش را عرض کردیم. مقدمه خامسه که ایشان می فرماید اهم ّ مقدمات است . این مقدمه را محقق نایینی طول و تفصیل داده و طول و تفصیلش هم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۵ ، چهارشنبه ، ۲ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۲ (جلسه ۳۷۵)   کلام در این مقدمه رابعه محقق نایینی بود که این مقدمه رابعه خلاصه‌اش این شد که چطور ممکن است با توجه به اینکه اطلاق و تقیید تقابلش ملکه و عدم ملکه است امر به اهم اطلاق داشته باشد هم حالت عصیان را بگیرد هم حالت امتثال را بگیرد و حال آنکه …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۴ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۱ (جلسه ۳۷۴)   کلام در این بود که محقق نایینی برای اثبات ترتب پنج تا مقدمه بیان فرمود. مقدمه ثالثه برای دفع اشکالات جانبی بود که بر ترتب کردند یا ممکنه بشود. در این مقدمه ثالثه محقق نایینی فرمود عصیان شرط مقارن است نه شرط متقدم  و متاخر. چون شرط متاخر را ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۳ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۳۰ (جلسه ۳۷۳)   کلام در این مقدمه ثالثه ای بود که محقق نایینی برای ترتب بیان فرموده بود که خلاصه این مقدمه ثالثه دو تا نکته داشت: یک نکته این بود که هر حکمی نسبت به موضوعش فقط تاخر رتبی دارد. تاخر زمانی ندارد. ا ونی که شرط است، آخرین جزء موضوع اگر محقق …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۲ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۲۹ (جلسه ۳۷۲)   کلام در فرمایشات محقق نایینی بود. محقق نایینی برای اثبات ترتب به دفع اشکالات وارده بر ترتب پنج تا مقدمه فرمود. مقدمه اولا وثانیه تمام شد. مقدمه ثالثه در فرمایش ایشان برای دفع بعض محاذیر و اشکالاتی  است که بر ترتب شده. مقدمه ثالثه این است که هر خطابی، فعلیتش هم …

ادامه مطلب