متن و تقریرات

متن اصول-جلسه 142-یکشنبه – 23آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 141-شنبه – 22آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 140-چهارشنبه – 19آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 139-سه شنبه – 18آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 151-چهارشنبه – 24آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 150-سه شنبه – 23آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

تقریر اصول-مادۀ الامر-حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل pdf

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 149-دوشنبه – 22آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 148-یکشنبه – 21آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 147-شنبه – 20آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 145-سه شنبه – 16آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 144-دوشنبه – 15آذر-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

اصول-تقریر دوشنبه24/8/95-ترابی

ظهور صیغه افعل در امری که به داعی بعث باشد : یکی از ادله اینکه صیغه امر ظهور در امری که به داعی بعث باشد انصراف صیغه امر در امری است که به داعی بعث باشد و این انصراف هم به دلیل غلبه استعمال صیغه امر در امری است که به داعی بعث باشد است به این انصراف اشکال گرفته …

ادامه مطلب

اصول- تقریر یکشنبه23/8/95-ترابی

مرحوم شهید صدر دو تقریب برای اینکه صیغه امر ظهور در طلب نفسی دارد بیان کرده اند : تقریب اول ایشان این است که صیغه امر پنج مدلول دارد مدلول اول : به دلالت تصوریه مطابقیه دلالت میکند به نسبت ارسالیه لذا اگر از غیر ذی شعور هم صادر شود همین معنی به ذهن می آید مدلول دوم : دلالت …

ادامه مطلب

اصول-تقریر شنبه 22/8/95-ترابی

گفته شد که مرحوم آخوند در مباحث وضع فرموده اند که هیئت برای معنای اسمی وضع شده و تفاوت معنای اسمی و حرفی فقط در علقه وضعیه است ولی در اینجا فرموده اند معنای صیغه امر انشاء طلب است مرحوم صدر در توجیه کلام ایشان در اینجا با مبنای ایشان فرموده اند مراد ایشان این است که صیغه طلب همان …

ادامه مطلب

اصول-تقریر چهارشنبه 19/8/95-ترابی

صیغه امر : کلام در صیغه امر در ضمن جهاتی دنبال میشود جهت اول : معنای صیغه امر مرحوم آخوند فرموده اند صیغه امر یک معنی دارد و آن انشاء طلب است و معانی مختلفی که برای آن ذکر شده است همگی دواعی این انشاء است یعنی انشاء گاهی به داعی بعث است و گاهی به داعی امتحان و گاهی …

ادامه مطلب

تقریر اصول-سه شنبه 18آبان95-سیداحمداحمدی

  سه شنبه ۱۸/۸/۹۵: بررسی مسئله عقاب: معتزله: عقاب عبدمشکلی نداردچراکه فعل راشخص انجام داده است ومولی اوراعقاب میکند. بنابرمسلک حقه: انسان درافعال خودش مختاراست وبیان شدکه این غلط است که خداوندسبحان افعال عبادرااراده بکند،بلکه خداوندسبحان قدرت میدهدوبواسطه قدرت اوبرگی ازدرخت نمیافتدولکن افعال راماباختیارخودانجام میدهیم. امابنابرمسلک اشعری وفلاسفه: عقاب توجیهی ندارد. توضیح: نهایت حرفی که درباب عقاب،فلاسفه بخواهندبزننداین است که …

ادامه مطلب

تقریر اصول-شنبه 15آبان95-سیداحمداحمدی

  شنبه۱۵/۸/۹۵: مرحوم نایینی(ره): طلب واختیارحقیقتی است ولکن مغایربااراده است ومعنیش این نیست که هرکس قائل به تغایربین طلب واراده شودبایدکلام اشعریون(کلام نفسی)راملتزم شودچراکه ممکن است بین این دوتفاوت قائل شویم درحالیکه ملتزم به کلام اشاعره نباشیم. مرحوم خوئی(ره): ماچیزی به عنوان طلب نداریم وهرچه که هست همان اراده است. اشکال ماهم برمرحوم خوئی(ره)درجلسات ماضیه بیان شد. این نکته راهم …

ادامه مطلب

متن اصول-جلسه 138-یکشنبه – 16آبان-95

بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر …

ادامه مطلب

تقریر اصول-دوشنبه و سه شنبه 10و11آبان95-سیداحمداحمدی

  دوشنبه:۱۰/۸/۹۵: شبهه ای که درمقام مطرح شداین بودکه اختیارباضرورت نمیسازدواز«باب الشئ مالم یجب لو یوجد»افعال ماضروری است،درنتیجه نظریه جبرثابت خواهدشد. فلاسفه عدم اجتماع اختیارباضرورت رامنکرشده اندوازین طریق به نفی نظریه جبرپرداختند. مرحوم خوئی(ره)ومتکلمین قاعده«الشئ مالم یجب»رامنکرشده اندومانیزباایشان ومرحوم صدرهم نظرهستیم. مرحوم خوئی(ره)فرمود: این قاعده«مالم یجب لم یوجد»متعلق به فواعل طبیعی است ودرفواعل اختیاری لازم نیست بحدضرورت برسدولذاازقدرت وسلطنت اوخارج …

ادامه مطلب