متن و تقریرات

متن اصول ، جلسه ۳۷۱ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۲۸ (جلسه ۳۷۱)   کلام در این بو د که محقق نایینی برای اثبات ترتب پنج تا مقدمه بیان فرمود. مقدمه اولا دو تا امر داشته که بیان کردیم و اشکالاتی که محقق صدر کرده بود را عرض کردیم، جواب اشکالات محقق صدر را دادیم. مقدمه ثانیه از محقق نایینی این بود که قضیه شرطیه …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۰ ، دوشنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۷/۲۴ (جلسه ۳۷۰)   کلام در این بود که در باب تزاحم آیا هر دو متزاحم می توانند امر داشته باشند ترتبا یا نه؟ آخوند فرمود ترتب محال است شیخ اعظم فرمود ترتب محال است اما مرحوم نایینی نه تنهاکه می فرماید ترتب محال نیست بلکه مقتضای خطابات ترتب است قطعا ضد مزاحم امر …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۷ ، شنبه ، ۲۱ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۲۱ (جلسه ۳۶۷)   کلام در این بود که ثمره امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه؟ اینی که مرحوم ا خوند فرمود این ضد اگر منهی عنه باشد، و عبادت باشد باطل است چون نهی در عبادت مقتضی فساد ا ست. اگر کسی ساعت سه بعداز ظهر وارد مسجد شد …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۸ ، یکشنبه ، ۲۲ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۲۲ (جلسه ۳۶۸)   کلام در این بود که ایا اگر یک عبادتی مزاحم بود با یک واجب مضیقی حالا این فعل عبادی موسع باشد مثل این که ساعت سه می رود داخل مسجد نماز بخواند می بیند مسجد نجس است ، ازاله نمی کند مشغول نماز می شود . یا این واجب عبادی هم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۶ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۷/۱۸ (جلسه ۳۶۶)   کلام در این امر رابع در کفایه بود که ثمره این بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست چیه؟ آخوند فرمود امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، اگر ما بگیم مقتضی نهی از ضد هست ، خب این ضد عبادی فاسد می شود ، کسی وارد مسجد …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۵ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۷/۱۷ (جلسه ۳۶۵)   کلام در این بود که اگر کسی در یک واجب موسعی فرد مزاحم با اون واجب مضیق را آورد ایا این عبادت صحیح است ساعت سه وارد مسجد شد دید مسجد نجس است ،ازاله نجاست یک ساعت طول می کشد، ازاله نکرد، نماز خواند این نماز درست است یا نه؟ …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۴ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۱۶ (جلسه ۳۶۴)   کلام در این بود که ما از کجا احراز کنیم این فرد مزاحم ملاک دارد؟ چهار طریق ذکر شد: یک طریق این بود که فرقی بین فرد مزاحم و غیر مزاحم نیست. خب این جوابش را عرض کردیم. یک طریق این بود که به دلالت التزامی اخذ می کردیم، این هم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۳ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۱۵ (جلسه ۳۶۳)   …. یک راه این بود که اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان این یک مدلول مطابقی دارد یک مدلول التزامی دارد.مدلول مطابقی ش این است که نماز واجب است، مدلول التزامی اش طبق مسلک عدلیه این است که این نماز ملاک دارد، مصلحت دارد، چون اگر مصلحت نداشته باشد شارع ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۲ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۱۴ (جلسه ۳۶۲)   کلام در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست ثمره اش چیه؟ خب این را ثمره ذکر کرده بودند که اگر بگیم عبادت مزاحم، منهی عنه است، نهی در عبادت هم مقتضی فساد است این عبادت باطل است . اگر بگیم نه، عبادت مزاحم منهی عنه نیست، …

ادامه مطلب

متن ، جلسه ۳۶۱ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۷/۱۱ (جلسه ۳۶۱)   کلام در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد  خاص هست ثمره دارد یا نه؟ آخوند این ثمره را ذکر کرد که اگر امر به شی مقتضی نهی از ضد باشد این عبادت فاسد می شود ،عبادت مزاحم فاسد می شود، اگر مقتضی نهی از ضد نباشد این …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۰ ، سه شنبه ، ۱۰ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۷/۱۰ (جلسه ۳۶۰)   کلام در این اشکال سومی بود که محقق خویی به میرزای نایینی کرد ، میرزای نایینی فرمایشش این بود که اگر منشأ اشتراط قدرت در تکلیف ، حکم عقل باشد، این واجب عبادی موسعی که بعضی از افرادش مزاحم با واجب مضیق است می تواند این فرد را به داعی …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۹ ، دوشنبه ، ۹ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۹ (جلسه ۳۵۹)   کلام در این اشکالی بود که محقق خویی بر محقق نایینی کرده بود . محقق نایینی فرمود این حرف محقق ثانی که اگر بعضی از افراد واجب موسع عبادی مزاحم باشد با یک واجب مضیقی ان فرد مزاحم رامی تواند به داعی امر به طبیعت بیارد، چون این مصداقش است. محقق …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۹ ، دوشنبه ، ۹ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۹ (جلسه ۳۵۹)   کلام در این اشکالی بود که محقق خویی بر محقق نایینی کرده بود . محقق نایینی فرمود این حرف محقق ثانی که اگر بعضی از افراد واجب موسع عبادی مزاحم باشد با یک واجب مضیقی ان فرد مزاحم رامی تواند به داعی امر به طبیعت بیارد، چون این مصداقش است. محقق …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۸ ، یکشنبه ، ۸ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۸ (جلسه ۳۵۸)   کلام در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست ایا ثمره هم دارد در فقه یا ثمره ندارد؟ دو ثمره برای این بحث ذکر شده. یک ثمره این بود که اگر یک ضد عبادی واجب موسع باشد ، و بعضی از افراد این ضد عبادی مزاحم باشد …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۷، شنبه ، ۷ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۷ (جلسه ۳۵۷)   کلام در این امر رابع که ثمره بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست چیه؟ مرحوم آخوند می فرماید ثمره در این ظاهر می شود که اگر ما بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد است این ضد عبادی باطل میشود چون این ضد عبادی مثلا اگر شخصی …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۶ ، چهارشنبه ، ۴ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۷/۴ (جلسه ۳۵۶)   کلام در این بود که امر به شی ایا مقتضی نهی از ضد عام می کند اقتضا می کند یا نه؟ بعضی فرمودند امر به شی عین نهی از ضد عام است . درست است مفهوما صلّ و لا تترک الصلاه  دومفهوم است و اختلاف دارند ولی در معنا و مصداق …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۵ ، سه شنبه ، ۲ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۷/۳ (جلسه ۳۵۵)   کلام در این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا خیر؟ ضد عام یعنی اینکه امر به فعل، ضد عامش می شود ترک آن فعل. ترک آن فعل ضد عامش میشود فعل. نقیض و عدم او. آخوند می فرماید صاحب معالم فرموده امر به …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۴ ، شنبه ، ۲۲ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۲/۲۲ (جلسه ۳۵۴) کلام در این بود  که ا مر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه؟ دو برهان اقامه شده بود : یکی اینکه عدم احد الضدین مقدمه  است برای ضد آخر و مقدمه واجب، واجب است که این بحثش گذشت. برهان دوم این بود که وجود هر ضدی ملازم است …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۳ ، چهارشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۲/۱۹ (جلسه ۳۵۳)   کلام در این بود که بعضی ها تفصیل داده بودند در  این که عدم احد الضدین مقدمه است برای ضد آخر یا نه، بین ضد موجود و ضد معدوم که اگر  این دیوار سیاه  است، شما بخوای سفید کنی این متوقف  است بر عدم این ضد، اما اگر نه ، این …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۲ ، سه شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۲/۱۸ (جلسه ۳۵۲)   کلام در این فرمایشی بود که محقق صدر از محقق اصفهانی در تقریب کفایه نقل کرد که مرحوم محقق اصفهانی این طور تقریب می کند که هر ضدی با عدمش در یک رتبه است ، سواد با عدم سواد در یک رتبه است ، بیاض و عدم بیاض هم در …

ادامه مطلب