متن و تقریرات

تقریر اصول-۱۴و۱۵دی۹۴(ابتدای بحث هیئت)سیداحمداحمدی

ترکیب دوشنبه وسه شنبه: *هییت: فرمایش مرحوم صدر: مطلب اولی:تعریف جمله: یعنی آنچه که غیرازمفردات کلمه چیزاضافه ای بعنوان ربط درآن وجوددارد،سواءاکان یصح السکوت ام لا. ان قلت:درادبیات جمله رابه مایصح السکوت معنی کرده اند قلت:آنچه که درادبیات گفته شده است که مایصح السکوت است کلام است نه جمله. مطلب دوم:اقسام جملات ونسب: دونوع نسبت وجوددارد: اول:نسبت تامه: یعنی جملاتی …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۵ چهارشنبه ۹۴/۱۰/۱۶ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. چهارشنبه ۱۶/۱۰/۹۴ کلام در اشکالات مرحوم آقای خوئی بر مسلک مشهور در موضوع له جمله تامه بود. اشکال دوم این اشکال مبنی بر مسلک خود آقای خوئی است که می فرماید وضع به معنای تعهدی است …

ادامه مطلب

تقریراصول-از۱۲دی تا ابتدای بحث هیئت-سیداحمداحمدی

شنبه۱۲/۱۰ نقد کلام مرحوم صدر *اشکالات به قسم اول ازحروف که برای نسبت تحلیلیه وضع شده اند: اشکال اول:به تصویرسازی مرحوم صدر: دیروزبیان شدکه در خارج چیزی به عنوان هیئت حاصله ای که نسبت بین متأین و أین و نار و موقد باشد که اسم آن مقوله «أین» باشد یا مقوله ای به اسم اضافه یا کم متصل ومنفصل، وجود …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۴ سه شنبه ۹۴/۱۰/۱۵ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.  سه شنبه ۱۵/۱۰/۹۴ کلام در معانی هیئت و جمله بود. جمله یعنی کلامی که غیر از مفردات کلمه، ربط اضافه ای نیز دارد. یک وقت هست در ذهن، زید، مدرسه، رفت را تصور می کنید. ولی …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۳ دوشنبه ۹۴/۱۰/۱۴ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. دوشنبه ۱۴/۱۰/۹۴ کلام در معنای حرفی بود. مطلب به اینجا رسید که «فی» با ظرف یا «من» با ابتدا معنایشان یکی است و لکن ابتدا معنایش اوسع است و به معنای اسمی هم استعمال می شود …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۲ شنبه ۹۴/۱۰/۱۲ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شنبه ۱۲/۱۰/۹۴ کلام در فرمایش آقای صدر بود که فرمود حروف دو قسم اند: یک قسم حروفی که برای نسب اولیه وضع شده اند که مقصود از آنها نسب تحلیلیه هستند نه نسبی که در ذهن موجود است و یا در خارج …

ادامه مطلب

تقریراصول-۷و۹دی۹۴-سیداحمداحمدی

دوشنبه۷/۱۰/۹۴:   به تعبیرمرحوم صدر سه قول رئیسی در معنای حرف وجود دارد: قول اول: این بود که حرف معنا ندارد وفقط علامت است. قول دوم :حرف و اسم در معنا با هم فرقی ندارند و اختلافشان در علقه وضعیه وشرط وضع است. قول سوم:حرف معنایش نسبی و ربطی است که خود چند تفسیر داشت: تفسیراول:میرزای نائینی که فرمود معنای …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۱ چهارشنبه ۹۴/۱۰/۹ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. چهارشنبه ۹/۱۰/۹۴ سه قول رئیسی در معنای حرف ذکر شد و بیان شد که معنای سوم، این است که حروف وضع شده اند برای نسبت و ربط که این معنا دارای تفاسیری بود. تفسیر آقای صدر خلاصه مختار آقای صدر این است …

ادامه مطلب

تقریراصول-۲تا۶دی۹۴(کلام محقق عراقی)-سیداحمداحمدی

  *کلام اغاضیاء: حروف وضع برای اعراض نسبیه شده اند. توضیح: اَعراض دوقسم اند: قسم اول:درخارج یک موضوع میخواهند.مثل:کَم .کیف. قسم دوم:درخارج به دوشیء وابسته اند.مثل: اَین: یک متعین میخواهدویک مکان میخواهد. ابتداء:یک مبتدیء میخواهد،یک مبتدیء منه میخواهد ایشان میفرمایدحرف برای این اعراض نسبی(اعراض قسم دوم)وضع شده اند. دلیل: اگربخواهیم زیدفی الداررادرمقام تحلیل قراردهیم میگوییم: دراینجاچهارچیزوجوددارد: اول:زیداست. دوم:داراست . سوم:اضافه …

ادامه مطلب

تقریر اصول-۳۰آبان تا ۳آذر-۹۴-سیداحمداحمدی

درس شنبه۳۰/۸/۹۴ *اقسام واقع شده وضع: قسم اول:وضع عام،موضوع له عام:واقع شده است وآن اسماءاجناس است،بلاخلاف. قسم دوم:وضع خاص،موضوع له خاص:اسماءاعلام،بلاخلاف قسم سوم:وضع عام،موضوع له خاص: مرحوم آخوند: مدعی: قدیتوهم که وضع حروف ازهمین قسم است،درحالی که مامیگوییم وضع حروف ازقبیل وضع عام موضوع له عام است.همانطورکه که کلمه ابتداءاسم جنس است ووضع وموضوع آن عام است،حروف هم همینطوراست. دلیل: …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۰ دوشنبه ۹۴/۱۰/۷ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. دوشنبه ۷/۱۰/۹۴ خلاصه عرائض ما تا به اینجا این شد که به قول آقای صدر سه قول رئیسی در معنای حرف وجود دارد. یکی این بود که حرف معنا ندارد و علامت است. قول دوم این بود که حرف و اسم در …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۹ یکشنبه ۹۴/۱۰/۶ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکشنبه ۶/۱۰/۹۴ کلام در فرمایش آقا ضیاء درباره معنای حرفی از کتاب بدائع الافکار بود. قبل از آنکه اشکالات مرحوم آقای خوئی را نقل کنیم برای این که فرمایش ایشان و نقض و ابرام در کلام ایشان روشن شود فرمایش آقا ضیاء …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۸ شنبه ۹۴/۱۰/۵ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شنبه ۵/۱۰/۹۴ کلام در فرمایش آقا ضیاء بود که فرمود حروف وضع شده اند برای اعراض نسبیه؛ اعراض دو قسم اند: یکی عرضی که در خارج فقط یک موضوع می خواهد مثل کم و کیف و یک قسم عرض است که در …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۷ چهارشنبه ۹۴/۱۰/۲ مهدی اشرفی

چهارشنبه ۲/۱۰/۹۴ کلام در این بود که معنای حرفی چیست؟ یک تفسیر، تفسیر میرزای نائینی بود تفسیر دوم تفسیر حاج شیخ اصفهانی بود مرحوم آقای خویی کلام ایشان را این طور برداشت کرده اند که حرف وضع شده است برای وجود رابط و به این مبنا سه اشکال کرد اول وجود رابط نداریم دوم موضوع له الفاظ نمی تواند اصلا …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۶ سه شنبه ۹۴/۱۰/۱ مهدی اشرفی

    سه شنبه ۱/۱۰/۹۴ عرض شد نظریه ثالث این است که معنای حرفی یک معنای نسبی است در  تفسیر این نظریه چند قول و وجه گفته شده است وجه اول وجه مرحوم نائینی بود که فرمود معانی حروف ایجادی است نه اخطاری قول دوم (قول مرحوم اصفهانی) تفسیر آقای خویی: معنای حرفی و اسمی ذاتا دو تا هستند اختلافش به …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۵ دوشنبه ۹۴/۹/۳۰ مهدی اشرفی

دوشنبه  ۳۰/۹/۹۴ کلام در معنای حرف بود عرض شد نظریه سوم این است که معنای حرف معنای ربطی و معنای نسبی است در تفسیر این نظریه ان شاء الله چهار نظر را نقل می کنیم بعد قول مختار را بیان میکنیم تفسیر کلام مرحوم نائینی به بیان مرحوم خویی نظریه اولی نظریه مرحوم آقای نائینی بود که معنای حروف معنایی …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۴ شنبه ۹۴/۹/۲۸ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شنبه ۲۸/۹/۹۴ آقای صدر سه نظریه برای معنای حرفی، ذکر کرد. نظریه نسبیت معنای حرفی کلمات آقای صدر در تبیین معنای حرفی اگر بخواهد معنای حرفی خوب تحلیل شود باید چند مقدمه و مرحله را خوب تحلیل کنیم. البته در این نظریه …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۳ چهارشنبه ۹۴/۹/۴ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. چهارشنبه ۴/۹/۹۴ کلام در اشکالاتی بود که بر نظر آخوند در معنای حرفی وارد شده بود. اشکال ششم آخوند تصورش این بوده که اگر کسی بگوید وضع حروف از باب وضع عام موضوع له خاص است این خاص یا خاص و جزئی …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۲ سه شنبه ۹۴/۹/۳ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. سه شنبه ۳/۹/۹۴ آخوند فرمود موضوع له حروف جزئی ذهنی نیست زیرا اگر جزئی ذهنی باشد لازم می آید حین استعمال، مستعمل دو لحاظ کند و هو کما تری. رسیدیم به اشکال محقق ایروانی بر آخوند. اشکال پنجم از محقق ایروانی مرحوم …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۱ دوشنبه ۹۴/۹/۲ اشرفی

دوشنبه ۲/۹/۹۴ آخوند فرمود معنای حرفی و اسمی یکی است و اختلافشان در علقه وضعیه است. اشکالات بر کلام آخوند را بیان می کردیم: اشکال چهارم از آقای خوئی ره کلام آخوند این بود که هیچ گاه لحاظ استقلالی به معنای «من» تعلق نمی گیرد. آقای خوئی می فرماید گاهی معنای حرفی استقلالا ملحوظ می باشد. کما این که گاهی …

ادامه مطلب