متن و تقریرات

اصول-متن چهارشنبه7-خرداد۹۳-مختاریان

 بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه    7/3/93     گفتیم بحث در دو مقام واقع می شود و در مقام اول گفتیم شک در نسخ سه صورت دارد جواب مرحوم شیخ را نقل و اشکال کردیم حقیقت وجوب کفایی چیست؟ آیا همه مردم موضوع آن هستند که در این صورت اگر یک عده هم انجام بدهند نباید از بقیه ساقط شود و …

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه3-خرداد۹۳-مختاریان

 بسم الله الرحمن الرحیم شنبه    3/3/93 تنبیه ششم: اگر در احکام این شریعت شک کردیم آیا استصحاب عدم نسخ جاری می شود و یا اینکه اگر در  بقاء احکام شرائغ سابقه شک کردیم که برخی از احکام شرایع سابقه باقی است یا نه آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟ بحث در دو مقام واقع می شود مقام اول: استصحاب …

ادامه مطلب

اصول-متن پنجشنبه1-خرداد۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم    پنجشنبه  1/3/93   کلام مرحوم نائینی: ایشان می فرماید در عقودی مثل وصیت و جعاله اگر شک کردیم که این عقد لازم است یا جایز می باشد یعنی قابل فسخ است یا نه ( مثلا شخصی وصیت کرده و حالا پشیمان شده آیا می تواند وصیت خود را فسخ کند یا نه) مثل سایر عقود تنجیزیه …

ادامه مطلب

اصول- متن ۳/۳/۹۳

۳ / ۳ / ۱۳۹۳ تنبیه ششم : استصحاب عدم نسخ اگر در احکام این شریعت شک کردیم آیا استصحاب عدم نسخ جاری می شود و یا اینکه اگر در  بقاء احکام شرائع سابقه شک کردیم که برخی از احکام شرایع سابقه باقی است یا نه آیا استصحاب جاری می شود یا نه؟ بحث در دو مقام واقع می شود …

ادامه مطلب

اصول- متن ۱/۳/۹۳

۱ / ۳ / ۱۳۹۳ کلام مرحوم نائینی: ایشان می فرماید در عقودی مثل وصیت و جعاله اگر شک کردیم که این عقد لازم است یا جایز می باشد یعنی قابل فسخ است یا نه ( مثلا شخصی وصیت کرده و حالا پشیمان شده آیا می تواند وصیت خود را فسخ کند یا نه) مثل سایر عقود تنجیزیه استصحاب بقاء …

ادامه مطلب

اصول- متن ۳۱/۲/۹۳

۳۱ / ۲ / ۱۳۹۳ شاید نسبت به کلامی که دیروز در اشکال به جواب دوم بیان کردیم شبهه ای در ذهن ا یجاد شود که این شبهه و جوابش را در ضمن یک ان قلت و قلت بیان می کنیم ان قلت: اگر غیر مغلی از حالات است دیگر نیازی به استصحاب نیست و اطلاق العنب اذا غلی یحرم …

ادامه مطلب

اصول-متن سه شنبه30-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه مقام ثانی(آیا استصحاب تعلیقی بر فرض جریانش معارض دارد؟) برخی فرموده اند این استصحاب بقاء حرمت تعلیقی با استصحاب بقاء حلیت تنجیزی معارض است بیان معارضه: وقتی این عنب زبیب شد و غلیان پیدا کرد نمی دانیم حرمت تعلیقی دارد یا نه در اینجا می گوییم این زبیب در حال عنببیت حرمت تعلیقی داشت …

ادامه مطلب

اصول- متن ۳۰/۲/۹۳

۳۰ / ۲ / ۱۳۹۳ مقام ثانی(آیا استصحاب تعلیقی بر فرض جریانش معارض دارد؟) برخی فرموده اند این استصحاب بقاء حرمت تعلیقی با استصحاب بقاء حلیت تنجیزی معارض است بیان معارضه: وقتی این عنب زبیب شد و غلیان پیدا کرد نمی دانیم حرمت تعلیقی دارد یا نه در اینجا می گوییم این زبیب در حال عنببیت حرمت تعلیقی داشت الآن …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۹/۲/۹۳

۲۹ / ۲ / ۱۳۹۳ همانطور که دیروز بیان کردیم بهترین تقریب برای عدم جریان استصحاب تعلیقی و اینکه ارکان استصحاب در آن تمام نیست کلام مرحوم نائینی بود کلام مرحوم نائینی: استصحاب در حکم در مقام ثبوت جاری می شود و حکم در مقام اثبات قابل استصحاب نیست چون حکم در مقام اثبات یا هست یا نیست و ما …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه۲9-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه   همانطور که دیروز بیان کردیم بهترین تقریب برای عدم جریان استصحاب تعلیقی و اینکه ارکان استصحاب در آن تمام نیست کلام مرحوم نائینی بود کلام مرحوم نائینی: استصحاب در حکم در مقام ثبوت جاری می شود و حکم در مقام اثبات قابل استصحاب نیست چون حکم در مقام اثبات یا هست یا نیست و …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۸/۲/۹۳

۲۸ / ۲ / ۱۳۹۳ بحث در مقام اول بود کلام مرحوم آخوند: ایشان فرمود استصحاب تعلیقی اشکالی ندارد و ارکان استصحاب در آن تمام است چون یقین به وجود حکمی داریم و شک در بقاء آن حکم داریم منتهی حکم دو سنخ است یک سنخ آن یک طور است که از آن تعبیر به حکم تنجیزی می کنیم و …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه۲8-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه بحث در مقام اول بود کلام مرحوم آخوند: ایشان فرمود استصحاب تعلیقی اشکالی ندارد و ارکان استصحاب در آن تمام است چون یقین به وجود حکمی داریم و شک در بقاء آن حکم داریم منتهی حکم دو سنخ است یک سنخ آن یک طور است که از آن تعبیر به حکم تنجیزی می کنیم و …

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه۲7-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم     شنبه یک مطلب باقی مانده که مرحوم آخوند به عنوان تنبیه بیان کرده است کلام مرحوم آخوند: تاره شک در بقاء مقید به جهت قید و زمانش است مثل اینکه نمی دانیم الآن صلاه در وقت واجب است یا نه چون نمی دانیم غروب شده یا نه صوم واجب است یا نه چون نمی …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۷/۲/۹۳

۲۷ / ۲ / ۱۳۹۳ تنبیه : تاره شک در بقاء مقید به جهت شک در بقاء قید و زمان است مثلا نمی دانم غروب شده یا نه و به تبع شک در وجوب نماز می کنیم اما یک وقت قطع داریم قید منتفی شده اما شک داریم در این حکم مقید از حیث دیگری که احتمال می دهیم این …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۲/۲/۹۳

۲۲ / ۲ / ۱۳۹۳ نکته سوم : مرحوم روحانی ره فرمودند قیود غیر اختیاری مثل زمان قید تکلیف هم هست این کلام مرحوم روحانی درست نیست چون هر تکلیفی مشروط به قدرت هست ما نمی گوییم عقلا مشروط به قدرت هست چون در وجه عقلی اشکال داریم اما اطلاق رفع ما لا یطیقون و ادله ای که دلالت می …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه۲2-اردیبهشت۹۳-مختاریان

 بسم الله الرحمن الرحیم   دوشنبه کلام در این بود که اگر زمان قید متعلق و مأمور به باشد در اینجا استصحاب زمان ثابت نمی کند که صلاه من در وقت یا صوم من در نهار است از این اشکال جواب هایی داده شد چند نکته باقی مانده است نکته اولی کلام مرحوم روحانی: دیروز بیان کردیم کهبرخی مثل مرحوم …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۱/۲/۹۳

۲۱ / ۲ / ۱۳۹۳ البته مرحوم خوئی ره این فرمایشات را در جایی که فعل مقید به زمان متعلق حکم باشد بیان فرموده مثل وقوف در عرفه یا صوم در نهار اما میزانش با جایی که این فعل موضوع حکم باشد یکی است و اینجا هم می آید اشکال مرحوم روحانی ره به مرحوم خوئی ره : مرحوم خوئی …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه21-اردیبهشت۹۳-مختاریان

بسم الله الرحمن الرحیم  یکشنبه امروز سه نکته را بیان می کنیم نکته اولی: مرحوم خویی تبعا لمرحوم نائینی فرمود تاره این زمان که قید متعلق حکم است به نحو ترکیب است و اخری به نحو تقیید است یعنی یجب علیک الصلاه فی الوقت به نحو ترکیب متعلق حکم واقع شده است همینطور وقوف در روز عرفه ایشان فرمود در …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۰/۲/۹۳

۲۰ / ۲ / ۱۳۹۳ گفتیم بحث در دو مقام بود مقام اول : استصحاب در نفس زمان : گفتیم اشکال ندارد هم وحدت عقلی دارد هم وحدت عرفی دارد منتهی در مفاد کان تامه جاری می شود و در مفاد کان ناقصه جاری نمی شود بر خلاف مرحوم آقا ضیاء عراقی ره که گذشت . اما مقام دوم : …

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه20-اردیبهشت۹۳-مختاریان

 بسم الله الرحمن الرحیم شنبه همانطور که در اول این تنبیه گفتیم بحث در این تنبیه در دو مقام واقع می شود و مقام اول که جریان استصحاب در نفس زمان بود و خود زمان موضوع حکم و مستصحب بود را بحث و بررسی کردیم و گفتیم هم وحدت عقلی و هم وحدت عرفی دارد و لکن استصحاب در مفاد …

ادامه مطلب