متن و تقریرات

عام و خاص

 نوشته استاد صوت بارگذاری شده در گوگل درایو   تعریف- الفاظ عموم جلسه اول –جلسه دوم–  جلسه سوم – جلسه چهارم–جلسه پنجم –  نکره فی سیاق النفی جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم العام المخصص جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م –جلسه ۶م –جلسه ۷م – جلسه ۸م اجمال خاص جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م …

ادامه مطلب

شرائط جریان اصول

شرائط الاصول-رجایی لاضرر: رجایی     علم الهدی صوت اصول عملیه به زودی صوت جلسات تفکیک شده این ابحاث در سایت بارگذاری خواهد شد  

ادامه مطلب

تقریرات احتیاط-مختلف

تقریرات: الاحتیاط- المقام الاول: از دوران الامر بین المتباینین واصاله التخییر تا ملاقی اطراف علم اجمالی-رجایی       علم الهدی فایل اول        علم الهدی فایل دوم       ازتنبیه هفتم به بعد(هاشمی)   الاحتیاط -المقام الثانی:از دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطی تا دوران امر بین الجزئیه والمانعیه-رجایی          علم الهدی       هاشمی صوت اپلود شده در …

ادامه مطلب

تقریرات برائت-رجایی

برائت از ابتدا تا تا تنبیه چهارم” الاحتیاط حسن عقلا وشرعا”-رجایی   به زودی صوت این مجموعه  بارگذاری خواهد شد

ادامه مطلب

نواهی-تقریر-نوشته استاد

مجموعه تفکیک شده جلسات نواهی تقریرات از ابتدای نواهی – فقیه انحلالیت نهی اجتماع امر ونهی- فقیه                       تنبیهات-الاضطرار الی ارتکاب الحرام-نوشته استاد اقتضاء نهی للفساد- فقیه   دانلود صوت این مجموعه: ما قبل اجتماع امر ونهی (۱۶ جلسه -۸۴m) اجتماع امر ونهی (۴۳۶m) اقتضاء نهی للفساد(۱۳۸m) همه صوتها بصورت تفکیک شده

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه۲۷فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……………………………………………….. چهارشنبه ۲۷/۱/۱۳۹۳ کلام در این بود که آیا این استصحاب قسم ثانی معارض دارد یا نه و در صورت وجود معارض آیا معارض حاکم است یا نه؟ اشکال شده بود که این استصحاب ، معارض است با استصحاب عدم حدوث فرد طویل و این استصحاب عدم حدوث فرد …

ادامه مطلب

اصول-متن ۲۷/۱/۹۳-رمضانی

۲۷ / ۱ / ۱۳۹۳ جواب های مطرح شده از اشکال تعارض : مرحوم آخوند ره سه جواب داده : جواب اول : شک در بقاء کلی و عدم بقاء کلی ناشی و مسبب از حدوث فرد طویل نیست بلکه مسبب از « کون الحادث متیقن البقاء او متیقن الارتفاع » است اگر اصلی ثابت کند که حادث متیقن البقاء …

ادامه مطلب

اصول-متن سه شنبه۲۶فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) ………………..……….………………………………….. سه شنبه ۲۶/۱/۱۳۹۳ کلام در استصحاب کلی قسم ثانی بود که یقین به تحقق کلی در ضمن احد الفردین داریم که یکی از آنها مقطوع الارتفاع است و دیگری ممکن است متیقن البقاء باشد و یا مشکوک البقاء باشد آیا در این قسم استصحاب جاری می شود …

ادامه مطلب

اصول-متن-دوشنبه۲۵فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ………………………...….……………………..……….. دوشنبه ۲۵/۱/۱۳۹۳ در مقام دوم وارد اقسام استصحاب کلی شدیم  عرض شد از زمان مرحوم شیخ اعظم، معروف این بود که استصحاب کلی سه قسم دارد و مرحوم خویی قسم چهارمی اضافه فرموده که آیا این قسم قسم علی حده است یا نه باید بررسی شود اما قسم …

ادامه مطلب

اصول-متن-یکشنبه۲۴فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………….…….. یکشنبه ۲۴/۱/۱۳۹۳ کلام در این بود که هم در استصحاب کلی در احکام و هم  در استصحاب کلی در موضوعات اشکال شده است. اشکالی که در استصحاب کلی در احکام شده بود ماحصلش این بود که بنابر مسلک مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که استصحاب را جعل حکم …

ادامه مطلب

اصول-متن ۲۶/۱/۹۳-رمضانی

نکته اول : آیا ارکان استصحاب کلی قسم ثانی فی حد نفسه تمام است یا نه ؟ استصحاب در کلی قسم ثانی جاری می شود مثلا شخصی از او بللی مردد بین بول و منی خارج شده رفت وضو گرفت اگر این بول باشد حدث مرتفع شده و اگر منی باشد حدث باقی است ما یقین به حدوث حدث داشتیم …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه ودوشنبه ۲۴و۲۵فروردین۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم درس ۹۵ ـ یکشنبه‏ ۲۴/۱/۱۳۹۳ ‏و درس ۹۶ ـ دوشنبه ‏ ۲۵/۱/۱۳۹۳             نکتۀ دوم : بیانِ دو اشکالِ آقای صدر به فرمایش مرحوم حاج شیخ      اشکال اول : جناب حاج شیخ ! شما در ما …

ادامه مطلب

اصول-۲۵/۱/۹۳-رمضانی

اشکال مرحوم ایروانی ره به اصل استصحاب کلی قسم اول : ما قبول نمی کنیم که هم استصحاب کلی جاری شود و هم استصحاب فرد جاری شود چون هر دو با هم ارکانشان تمام نیست چون خطاب لا تنقض الیقین بالشک شامل آن افراد یقینی که در خارج هست می شود اگر مثلا یقین دارم به این فرد به خصوصیات …

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه ۲۳فروردین-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……....….……………… شنبه ۲۳/۱/۱۲۹۳ کلام در بیان اشکالات استصحاب کلی در احکام و موضوعات بود؛ اشکال اولی که به استصحاب کلی در احکام شده بود اشکالی بود که مبتنی بر مبنای مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم بود زیرا طبق مبنای ایشان استصحاب، جعل حکم مماثل است و اگر شارع …

ادامه مطلب

اصول-۲۴/۱/۹۳-رمضانی

نکته ی دوم : اشکالات شهید صدر ره : اشکال اول : شما اشکال را آنجا حل کردید که جامع بین وجوب و استحباب باشد اما در جایی که جامع بین قصر و اتمام باشد یا مثلا بین ظهر و جمعه باشد در این موارد چه می کنید ؟ اشکال دوم : ایشان این است که اگر قرار باشد حقیقت …

ادامه مطلب

اصول-۲۳/۱/۹۳-رمضانی

مناقشه استاد : اولا شک در جامع کافی است و ثانیا با مراجعه به وجدان شک در بقاء حادث را می یابید : این اشکال شما وارد نیست چون شارع می خواهد حدوث را جعل کند اما حدوث را بما هو حادث نمی خواهد استصحاب کند تا شما بگویید مشکوک نیست بلکه می گوید اگر در جایی جامع را یقین …

ادامه مطلب

اصول-متن درس ۱۹ و۲۰فروردین ۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم             اما در مقام مناقشه به مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی می‌گوییم :      ما در اینجا دو تا حرف داریم :             حرف اول این است که می‌گوییم :      مثلاً اگر ساعت ۸ صبح …

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه۲۰فرودین۹۳-عزیزی

  باسمه تعالی تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله)…..………...……. چهارشنبه ۲۰/۱/۱۳۹۳ کلام در استصحاب کلّی بود و بحث در یک مقدمه و دومقام واقع می شود.  مقدمه: بیان اموری است که قبل از ورود در بحث ذکر می شود مقام اول: تقریب استصحاب کلّی و اشکالاتی است که به اصل استصحاب کلّی وارد شده است مقام دوم: اقسام استصحاب کلّی …

ادامه مطلب

اصول-۲۰/۱/۹۳-رمضانی

تنبیه سوم : استصحاب کلی : در این تنبیه در یک مقدمه و در دو مقام بحث می کنیم . مقدمه بیان اموری است که در تنقیح بحث استصحاب کلی دخیل است . اما مقدمه : امر اول : مقصود از استصحاب کلی : مقصود از استصحاب کلی حقیقتا استصحاب شخص است و این استصحاب در فرد یا در کلی …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه۱۸فروردین۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم             نکته سابعه : اشکالی که آقای صدر به این ضابطه مرحوم آقای خوئی کرده است      آقای صدر در مقام اشکال می‌گوید : آن قاعده طهارتی که در آب جاری می‌شود و طهارتِ ظاهری ثوب را …

ادامه مطلب