متن و تقریرات

اصول-متن-یکشنبه۲۴فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………….…….. یکشنبه ۲۴/۱/۱۳۹۳ کلام در این بود که هم در استصحاب کلی در احکام و هم  در استصحاب کلی در موضوعات اشکال شده است. اشکالی که در استصحاب کلی در احکام شده بود ماحصلش این بود که بنابر مسلک مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که استصحاب را جعل حکم …

ادامه مطلب

اصول-متن ۲۶/۱/۹۳-رمضانی

نکته اول : آیا ارکان استصحاب کلی قسم ثانی فی حد نفسه تمام است یا نه ؟ استصحاب در کلی قسم ثانی جاری می شود مثلا شخصی از او بللی مردد بین بول و منی خارج شده رفت وضو گرفت اگر این بول باشد حدث مرتفع شده و اگر منی باشد حدث باقی است ما یقین به حدوث حدث داشتیم …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه ودوشنبه ۲۴و۲۵فروردین۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم درس ۹۵ ـ یکشنبه‏ ۲۴/۱/۱۳۹۳ ‏و درس ۹۶ ـ دوشنبه ‏ ۲۵/۱/۱۳۹۳             نکتۀ دوم : بیانِ دو اشکالِ آقای صدر به فرمایش مرحوم حاج شیخ      اشکال اول : جناب حاج شیخ ! شما در ما …

ادامه مطلب

اصول-۲۵/۱/۹۳-رمضانی

اشکال مرحوم ایروانی ره به اصل استصحاب کلی قسم اول : ما قبول نمی کنیم که هم استصحاب کلی جاری شود و هم استصحاب فرد جاری شود چون هر دو با هم ارکانشان تمام نیست چون خطاب لا تنقض الیقین بالشک شامل آن افراد یقینی که در خارج هست می شود اگر مثلا یقین دارم به این فرد به خصوصیات …

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه ۲۳فروردین-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……....….……………… شنبه ۲۳/۱/۱۲۹۳ کلام در بیان اشکالات استصحاب کلی در احکام و موضوعات بود؛ اشکال اولی که به استصحاب کلی در احکام شده بود اشکالی بود که مبتنی بر مبنای مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعظم بود زیرا طبق مبنای ایشان استصحاب، جعل حکم مماثل است و اگر شارع …

ادامه مطلب

اصول-۲۴/۱/۹۳-رمضانی

نکته ی دوم : اشکالات شهید صدر ره : اشکال اول : شما اشکال را آنجا حل کردید که جامع بین وجوب و استحباب باشد اما در جایی که جامع بین قصر و اتمام باشد یا مثلا بین ظهر و جمعه باشد در این موارد چه می کنید ؟ اشکال دوم : ایشان این است که اگر قرار باشد حقیقت …

ادامه مطلب

اصول-۲۳/۱/۹۳-رمضانی

مناقشه استاد : اولا شک در جامع کافی است و ثانیا با مراجعه به وجدان شک در بقاء حادث را می یابید : این اشکال شما وارد نیست چون شارع می خواهد حدوث را جعل کند اما حدوث را بما هو حادث نمی خواهد استصحاب کند تا شما بگویید مشکوک نیست بلکه می گوید اگر در جایی جامع را یقین …

ادامه مطلب

اصول-متن درس ۱۹ و۲۰فروردین ۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم             اما در مقام مناقشه به مرحوم آقای خوئی و مرحوم نائینی می‌گوییم :      ما در اینجا دو تا حرف داریم :             حرف اول این است که می‌گوییم :      مثلاً اگر ساعت ۸ صبح …

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه۲۰فرودین۹۳-عزیزی

  باسمه تعالی تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله)…..………...……. چهارشنبه ۲۰/۱/۱۳۹۳ کلام در استصحاب کلّی بود و بحث در یک مقدمه و دومقام واقع می شود.  مقدمه: بیان اموری است که قبل از ورود در بحث ذکر می شود مقام اول: تقریب استصحاب کلّی و اشکالاتی است که به اصل استصحاب کلّی وارد شده است مقام دوم: اقسام استصحاب کلّی …

ادامه مطلب

اصول-۲۰/۱/۹۳-رمضانی

تنبیه سوم : استصحاب کلی : در این تنبیه در یک مقدمه و در دو مقام بحث می کنیم . مقدمه بیان اموری است که در تنقیح بحث استصحاب کلی دخیل است . اما مقدمه : امر اول : مقصود از استصحاب کلی : مقصود از استصحاب کلی حقیقتا استصحاب شخص است و این استصحاب در فرد یا در کلی …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه۱۸فروردین۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم             نکته سابعه : اشکالی که آقای صدر به این ضابطه مرحوم آقای خوئی کرده است      آقای صدر در مقام اشکال می‌گوید : آن قاعده طهارتی که در آب جاری می‌شود و طهارتِ ظاهری ثوب را …

ادامه مطلب

اصول-۱۹/۱/۹۳-رمضانی

۱۹ / ۱ / ۱۳۹۳ نکته ی نهم : بررسی کلمات شهید صدر ره : ما دو تا حرف به مرحوم خوئی و نائینی ره داریم : اولا اگر شک در نجاست عبا دارم و قاعده طهارت جاری کردم و بعد مجدد شک می کنم که با نجاست جدیدی نجس شده یا نه ؟ در اینجا آیا قاعده طهارت در …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه ۱۷فروردین ۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                  مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم درس ۹۰ ـ یکشنبه ‏ ۱۷/۱/۱۳۹۳ ‏ بررسی جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه با اصل عملی      مرحوم آخوند در کفایه اصلاً متعرّضِ این جهت نشده است .      اگر حالت سابقه با اصل …

ادامه مطلب

اصول- ۱۸/۱/۹۳-رمضانی

۱۸ / ۱ / ۱۳۹۳ کلام در این بود که اگر حالت سابقه با اصل عملی ثابت شود آیا استصحاب جاری می شود یا نه ؟ گفتیم اگر حالت سابقه با اصل عملی ثابت شود استصحاب جاری نمی شود چون نه یقین سابق است ونه شک لاحق وجود دارد بحث ما بر سر شک در بقاء بود که نکاتی را …

ادامه مطلب

اصول-متن درس ۱۸و۱۹و۲۰و۲۱ اسفند ۹۲-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                              مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم درس ۸۶ ـ یکشنبه ۱۸/۱۲/۱۳۹۲      اما اشکال دومی که از جانب آقای صدر به مرحوم آخوند شد این بود که این حرف ، با مبنای شما هم جور در نمی‌آید ، چون مرحوم شیخ اعظم …

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۷/۱/۹۳-رمضانی

۱۷ / ۱ / ۱۳۹۳ بخش دوم : ثبوت حالت سابقه با اصل : در تنبیه دوم مرحوم آخوند ره فرمود اگر این حالت سابقه به یقین وجدانی ثابت شود که لا بأس و استصحاب جاری می شود اما اگر حالت سابقه به یقین وجدانی ثابت نشد بلکه به اماره ثابت شد بنابر مسلک مرحوم آخوند ره که اماره نه …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۱/۱۲/۹۲-رمضانی

۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۲ جواب دوم بر مسلک شیخ اعظم دادند که خلاصه ی آن این بود که شارع مقدس وقتی اماره حجت است یعنی جعل حکم مماثل و جعل مؤدی اماره لذا ما یقین داریم حکمی هست یا واقعی یا ظاهری که این هم دو مسلک داشت تنها یک اشکال در ذهن ما هست که جعل حکم مماثل …

ادامه مطلب

اصول-شنبه ۱۷اسفند-رجائی

درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم تنبیه دومِ استصحاب : درس ۸۵ ـ شنبه ۱۷/۱۲/۱۳۹۲     …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۰/۱۲/۹۲-رمضانی

۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۲ ( شهید صدر ره بعد از این که به اختصاص اشکال به مسلک مرحوم آخوند ره اشکال می کند می فرماید اشکال استصحاب مؤدای امارات بنابر مسلک سببیت هم می آید چون با از بین رفتن اماره حکم هم از بین می رود یعنی همان تصویر دوم در کلام آقای خوئی ره را صحیح می …

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۹/۱۲/۹۲-رمضانی

۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۲ اما اشکال پنجم : کلمات اعلام را بررسی کردیم که این احتمالی که به آخوند نسبت می دهد و اشکال می کند کسی این احتمال را نمی دهد اگر چه کلام آخوند ره قابلیت برداشت چنین احتمالی را دارد و کمی مشوش است اما این احتمال مختص به آقای صدر است و کس دیگری چنین …

ادامه مطلب