متن و تقریرات

اصول-متن چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………………..……………..…….چهارشنبه ۳/۲/۱۳۹۳ خلاصه بحث این جلسه: بررسی تفصیلی که شهید صدر در شبهه عبائیه دادند و بیان و بررسی کلام ایشان در مورد جریان استصحاب کلّی در احکام. کلام در استصحاب کلی قسم ثانی بود که شبهه عبائیه را در آن مطرح کردیم و عرض شد در دو مقام …

ادامه مطلب

اصول-متن ۳/۲/۹۳-رمضانی

نتیجتا این استصحاب در شبهه عبائیه تمام است لکن معارض دارد و بعد از تعارض و تساقط به قاعده طهارت رجوع می کنیم و اگر این هم ساقط شود به اصل برائت در هر مقامی مثل خوردن نماز خواندن و امثال آن رجوع می کنیم بعضی در این شبهه عبائیه تفصیلی دادند : اگر چنانچه مثلا این لباس من ملاقات …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲/۲/۹۳-رمضانی

جهت دوم : علاج شبهه : جواب های مرحوم نائینی ره از شبهه : مرحوم نائینی ره دو جواب می دهد : جواب ایشان در فوائد ( دوره اول درس ایشان ) : استصحاب کلی یک ضابطه دارد که دو فردی که کلی مردد بین آن دو است هویتشان مختلف باشد مثل فیل و بق یا حدث اصغر و حدث …

ادامه مطلب

اصول- متن – ۷/۲/۹۳

۷ / ۲ / ۱۳۹۳ فرع دوم : لباسی هست قطره نجسی به آن اصابت کرده نمی دانیم بول افتاده یا دم افتاده ممکن است گفته شود بعد از شستن یک مرتبه در زوال نجاست شک می کنیم و استصحاب نجاست می کنیم . اما مرحوم خوئی ره فرموده این استصحاب نجاست محکوم است چون دلیل داریم که هر نجسی …

ادامه مطلب

اصول-متن ۱/۲/۹۳-رمضانی

ج ۶ ص ۲۵۲ کلام شهید صدر ره در شبهه عبائیه : باید در دو جهت بحث کنیم : جهت اول : مورد این شبهه کجاست ؟ آیا مورد شبهه جایی است که ابتدا طرف غیر مغسول عبا داخل آب شود و بعد طرف مغسول وارد آب شود یا بر عکس و یا هر دو مورد جای شبهه است ؟[۱] …

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه ۳۰فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………. شنبه ۳۰/۱/۱۳۹۳ خلاصه بحث این جلسه: استثنائی که مرحوم خویی برای استصحاب کلّی قسم ثانی ذکر کردند و اشکال مرحوم آقا ضیاء به این استثناء و کلام استاد در این رابطه و بیان اشکالی از مرحوم سید اسماعیل صدر کلام در این بود که استصحاب کلی قسم ثانی …

ادامه مطلب

اصول- متن ۳۰/۱/۹۳-رمضانی

۳۰ / ۱ / ۱۳۹۳ مرحوم آقا ضیاء ره کل این فرع را بررسی کرده بر مبانی مختلف و ما هم برای روشن شدن بحث فرمایش ایشان را عرض می کنیم : شخصی که بلل مردد از او خارج می شود چند حالت دارد : حالت اول : حالت سابقه بر خروج بلل طهارت بوده حالت دوم : حالت سابقه …

ادامه مطلب

عام و خاص

 نوشته استاد صوت بارگذاری شده در گوگل درایو   تعریف- الفاظ عموم جلسه اول –جلسه دوم–  جلسه سوم – جلسه چهارم–جلسه پنجم –  نکره فی سیاق النفی جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم العام المخصص جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م –جلسه ۶م –جلسه ۷م – جلسه ۸م اجمال خاص جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م …

ادامه مطلب

شرائط جریان اصول

شرائط الاصول-رجایی لاضرر: رجایی     علم الهدی صوت اصول عملیه به زودی صوت جلسات تفکیک شده این ابحاث در سایت بارگذاری خواهد شد  

ادامه مطلب

تقریرات احتیاط-مختلف

تقریرات: الاحتیاط- المقام الاول: از دوران الامر بین المتباینین واصاله التخییر تا ملاقی اطراف علم اجمالی-رجایی       علم الهدی فایل اول        علم الهدی فایل دوم       ازتنبیه هفتم به بعد(هاشمی)   الاحتیاط -المقام الثانی:از دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطی تا دوران امر بین الجزئیه والمانعیه-رجایی          علم الهدی       هاشمی صوت اپلود شده در …

ادامه مطلب

تقریرات برائت-رجایی

برائت از ابتدا تا تا تنبیه چهارم” الاحتیاط حسن عقلا وشرعا”-رجایی   به زودی صوت این مجموعه  بارگذاری خواهد شد

ادامه مطلب

نواهی-تقریر-نوشته استاد

مجموعه تفکیک شده جلسات نواهی تقریرات از ابتدای نواهی – فقیه انحلالیت نهی اجتماع امر ونهی- فقیه                       تنبیهات-الاضطرار الی ارتکاب الحرام-نوشته استاد اقتضاء نهی للفساد- فقیه   دانلود صوت این مجموعه: ما قبل اجتماع امر ونهی (۱۶ جلسه -۸۴m) اجتماع امر ونهی (۴۳۶m) اقتضاء نهی للفساد(۱۳۸m) همه صوتها بصورت تفکیک شده

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه۲۷فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……………………………………………….. چهارشنبه ۲۷/۱/۱۳۹۳ کلام در این بود که آیا این استصحاب قسم ثانی معارض دارد یا نه و در صورت وجود معارض آیا معارض حاکم است یا نه؟ اشکال شده بود که این استصحاب ، معارض است با استصحاب عدم حدوث فرد طویل و این استصحاب عدم حدوث فرد …

ادامه مطلب

اصول-متن ۲۷/۱/۹۳-رمضانی

۲۷ / ۱ / ۱۳۹۳ جواب های مطرح شده از اشکال تعارض : مرحوم آخوند ره سه جواب داده : جواب اول : شک در بقاء کلی و عدم بقاء کلی ناشی و مسبب از حدوث فرد طویل نیست بلکه مسبب از « کون الحادث متیقن البقاء او متیقن الارتفاع » است اگر اصلی ثابت کند که حادث متیقن البقاء …

ادامه مطلب

اصول-متن سه شنبه۲۶فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) ………………..……….………………………………….. سه شنبه ۲۶/۱/۱۳۹۳ کلام در استصحاب کلی قسم ثانی بود که یقین به تحقق کلی در ضمن احد الفردین داریم که یکی از آنها مقطوع الارتفاع است و دیگری ممکن است متیقن البقاء باشد و یا مشکوک البقاء باشد آیا در این قسم استصحاب جاری می شود …

ادامه مطلب

اصول-متن-دوشنبه۲۵فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ………………………...….……………………..……….. دوشنبه ۲۵/۱/۱۳۹۳ در مقام دوم وارد اقسام استصحاب کلی شدیم  عرض شد از زمان مرحوم شیخ اعظم، معروف این بود که استصحاب کلی سه قسم دارد و مرحوم خویی قسم چهارمی اضافه فرموده که آیا این قسم قسم علی حده است یا نه باید بررسی شود اما قسم …

ادامه مطلب

اصول-متن-یکشنبه۲۴فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………….…….. یکشنبه ۲۴/۱/۱۳۹۳ کلام در این بود که هم در استصحاب کلی در احکام و هم  در استصحاب کلی در موضوعات اشکال شده است. اشکالی که در استصحاب کلی در احکام شده بود ماحصلش این بود که بنابر مسلک مرحوم شیخ و مرحوم آخوند که استصحاب را جعل حکم …

ادامه مطلب

اصول-متن ۲۶/۱/۹۳-رمضانی

نکته اول : آیا ارکان استصحاب کلی قسم ثانی فی حد نفسه تمام است یا نه ؟ استصحاب در کلی قسم ثانی جاری می شود مثلا شخصی از او بللی مردد بین بول و منی خارج شده رفت وضو گرفت اگر این بول باشد حدث مرتفع شده و اگر منی باشد حدث باقی است ما یقین به حدوث حدث داشتیم …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه ودوشنبه ۲۴و۲۵فروردین۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم درس ۹۵ ـ یکشنبه‏ ۲۴/۱/۱۳۹۳ ‏و درس ۹۶ ـ دوشنبه ‏ ۲۵/۱/۱۳۹۳             نکتۀ دوم : بیانِ دو اشکالِ آقای صدر به فرمایش مرحوم حاج شیخ      اشکال اول : جناب حاج شیخ ! شما در ما …

ادامه مطلب

اصول-۲۵/۱/۹۳-رمضانی

اشکال مرحوم ایروانی ره به اصل استصحاب کلی قسم اول : ما قبول نمی کنیم که هم استصحاب کلی جاری شود و هم استصحاب فرد جاری شود چون هر دو با هم ارکانشان تمام نیست چون خطاب لا تنقض الیقین بالشک شامل آن افراد یقینی که در خارج هست می شود اگر مثلا یقین دارم به این فرد به خصوصیات …

ادامه مطلب