متن و تقریرات

تقریرات اصول-احکام وضعیه وخلاصه شک در مقتضی ومانع-حسینی

تلخیص الفصل ۱. قد فسّر المقتضی بما منه الاثر و الموضوع و الملاک و استعداد البقاء و فی الکل نظر لکنّ الثالث اقلّ اشکالاً، لأن الاحکام اعتبارات و لیس لها اثر تکوینی و بقاء المقتضی شرط زائد علی بقاء الموضوع و کشف الملاک و استعداد الحکم للبقاء متعذر. ۲. مقتضی کلمه النقض اختصاص الاستصحاب بموارد الشک فی الرافع لأنّه هنا …

ادامه مطلب

اصول-متن ۱۷/۱۲/۹۲-رمضانی

تنبیه دوم : ادله استصحاب مواردی که حالت سابقه با اماره یا اصل ثابت شده شامل می شود ؟ بخش اول : اثبات حالت سابقه با اماره : بحث در چند مطلب است : مطلب اول : چرا این تنبیه در کفایه ذکر شده : اکثر قریب به اتفاق احکام به اماره و اصل عملی ثابت می شود و یقین …

ادامه مطلب

اصول- سه شنبه وچهارشنبه-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی ( درس روز سه شنبه ۱۳/۱۲/۹۲ و چهارشنبه ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ ) بسم الله الرحمن الرحیم درس ۸۳  ـ سه شنبه ‏ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ ‏      اما ثمرۀ دومی که مرحوم آغاضیاء عراقی نقل کرده این بود که فرمود : اگر شخصی علم به …

ادامه مطلب

اصول-دوشنبه ۱۲اسفند-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی ( انتهای درس روز یکشنبه و ادامۀ آن در روز دو شنبه ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ )             اما آیا قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است یا این که با استصحاب تعارض و تساقط می‌کند ؟      بحث در این است که شخصی حین …

ادامه مطلب

تنبیهات استصحاب-سه جلسه اول-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبد الله احمدی شاهرودی حفظه الله      مقرر : سید علی رجائی الموسوی   بسم الله الرحمن الرحیم   تنبیهات استصحاب             تنبیه اول :      مطالب ما در این تنبیه اول ، در سه جهت بیان می‌شود : جهت اول بیان مدعای مرحوم آخوند و ادله ای که برای این مدّعی …

ادامه مطلب

اصول-شنبه ۱۰اسفند۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………. شنبه۱۰/۱۲/۱۳۹۲ کلام در تنبیه اول مرحوم اخوند در کفایه بود که فرموده بود استصحاب در یقین و شک تقدیری جاری نمی شود بخاطر اینکه ظهور هر عنوانی در فعلیت است و ادله استصحاب مثل لاتنقض الیقین بالشک، ظاهر در یقین و شک فعلی است نه تقدیری. همانطور که …

ادامه مطلب

اصول-چهارشنبه ۷اسفند ۹۲-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ………………… چهار شنبه ۷/۱۲/۱۳۹۲  تنبیهات استصحاب: تنبیه اول: مطالب را در این تنبیه در سه جهت بیان می‌کنیم: جهت اولی: مدعای آخوند ره و ادله ای که برای این مدعا ذکر شده که هم از مرحوم آخوند برای این مدعا ذکر شده و هم از علمای دیگر. جهت ثانیه: اشکالات …

ادامه مطلب

اصول-سه شنبه ۶ اسفند۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ………………… سه شنبه ۶/۱۲/۱۳۹۳   * خلاصه مباحث این جلسه: کلام مرحوم آخوند درباره جریان استصحاب در هریک از اقسام احکام وضعیه و نقد و بررسی کلام ایشان و مختار در مقام بعد از بحث هایی که راجع به اقسام احکام وضعیه و بررسی آنها گذشت نوبت به این مطلب …

ادامه مطلب

استصحاب در احکام وضعیه-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله               مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم تفصیل بین جریان استصحاب در احکام تکلیفیه و احکام وضعیه     مرحوم فاضل تونی در بیان این تفصیل فرموده : استصحاب در احکام تکلیفیه جاری می‌شود چون مجعولِ شرعی است ولی استصحاب در احکام وضعیه جاری نمی‌شود …

ادامه مطلب

اصول-دوشنبه ۵ اسفند ۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …. …… دوشنبه ۵/۱۲/۱۳۹۲   * خلاصه مباحث این جلسه: بررسی مجعول بودن صحت و فساد در عبادات و معاملات و احکام ظاهری و بیان مختار استاد کلام در این بود که آیا صحت و فساد مجعول شرعی هستند یا نه؟ بحث امروز در سه نکته واقع می شود: …

ادامه مطلب

تقریرات اصول-علم الهدی

 

ادامه مطلب

اصول-متن ۷/۱۲/۹۲-رمضانی

۷ / ۱۲ / ۱۳۹۲ تنبیهات استصحاب : تنبیه اول : یقین فعلی و شک فعلی : در این تنبیه در سه جهت بحث خواهیم کرد : جهت اولی : مدعای مرحوم آخوند ره و ادله ی آن چه آن ادله ای که خود مرحوم آخوند ره در کفایه و شرح رسائل بیان کرده و چه دیگران بیان کردند . …

ادامه مطلب

اصول – یکشنبه ۴ اسفند – عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …….. یکشنبه ۴/۱۲/۱۳۹۲ *خلاصه بحث این جلسه: توضیح کلام مرحوم روحانی در مجعول بودن طهارت و نجاست و مختار استاد در این بحث و بیان مرحوم آخوند در مجعول بودن صحت و فساد   کلام در این بود که آیا طهارت و نجاست مجعول شرعی هستند یا امر تکوینی …

ادامه مطلب

اصول-شنبه ۳ اسفند ۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………. شنبه ۳/۱۲/۱۳۹۲   کلام در قسم ثالث از احکام وضعیه بود که آیا جعل مستقل دارند یا جعل بالتبع؛ بحث امروز در دو نکته واقع می شود: نکته اولی: تتمه کلام آخوند در بیان اشکال به اعتباری بودن ملکیت و جواب ایشان. نکته ثانیه: اینکه آیا طهارت و نجاست …

ادامه مطلب

اصول -چهارشنبه ۳۰ بهمن -عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………  چهارشنبه ۳۰/۱۱/۹۲ * موضوع بحث این جلسه: بررسی استدلالهای مرحوم آخوند در قسم سوم احکام وضعیه و نظر استاد در کیفیت جعل این قسم از احکام وضعیه کلام در قسم ثالث از احکام وضعیه بود که مرحوم آخوند می فرمود در این قسم ، هم جعل استقلالی ممکن است …

ادامه مطلب

اصول – متن دروس بحث اطلاق وتقیید

ادامه مطلب

اصول -سه شنبه ۲۹ بهمن-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………………..  سه شنبه ۲۹/۱۱/۹۲ * موضوع این جلسه: مختار استاد در قسم دوم از احکام وضعیه و بررسی کلام مرحوم آقا ضیاء در این قسم و بیان ادله قائلین به عدم امکان جعل استقلالی برای قسم سوم از احکام وضعیه. کلام در این بود که آیا قسم ثانی احکام وضعیه …

ادامه مطلب

اصول-دوشنبه ۲۸بهمن-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله)…………………… دوشنبه ۲۸/۱۱/۹۲ قسم دوم احکام تکلیفیه آنهایی بودند که مرحوم آخوند فرمود جعل بالتبع دارند و عبارت بودند از  شرطیت و سببیت و … للمکلف به. بحث امروز در ضمن دو مطلب بیان می شود: * مطلب اول:  دیروز عرض کردیم که مقصود از این مجعول بالتبع چیست؟ آیا مجعول بالتبع …

ادامه مطلب

تقریر اصول- استصحاب در شبهات حکمیه واحکام عقلیه -مهدی احمدی

بسم الله الرحمن الرحیم   لینک رجوع به کل مباحث استصحاب   الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم أجمعین التفصیلات فی الاستصحاب التفصیل الأول: التفصیل بین الشبهات الموضوعیه و الحکمیه و القول بجریان الاستصحاب فی الأول دون الثانی و هذا ما ذهب إلیه المحقق النراقی، ثمّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول – تفصیل شک در مقتضی و مانع -مختاریان

                                            تفصیل بین شک در مقتضی و رافع شنبه    ۲۸/۱۰/۹۲ کلام در اینجا در دو مقام واقع می شود مقام اول: مراد مرحوم شیخ از مقتضی چیست؟ مقام دوم: بررسی صحت و فساد این تفصیل بررسی مقام اول کلام مرحوم خویی  در اینکه مراد مرحوم شیخ از مقتضی چیست چهار احتمال وجود دارد که به شرح زیر می باشند …

ادامه مطلب