متن و تقریرات

تقریر اصول ، جلسه 265 ، سه شنبه ،14 آذر 96 (اشرفی)

سه شنبه 14-9-96 (جلسه 265) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 264 ، دوشنبه ،13 آذر 96 (اشرفی)

دوشنبه 13-9-96 (جلسه 264) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 263 ، یکشنبه ،12 آذر 96 (اشرفی)

یکشنبه 12-9-96 (جلسه 263) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 262 ، شنبه ،11 آذر 96

شنبه 11-9-96 جلسه 262 بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 261 ، چهارشنبه ،8 آذر 96 (اشرفی)

چهارشنبه 8-9-96 (جلسه 261) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 260 ، سه شنبه ،7 آذر 96 (اشرفی)

سه شنبه 7-9-96 (جلسه 260) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 259 ، یکشنبه ،5 آذر 96

یکشنبه 5-9-96 (جلسه 259) مرحوم آخوند فرمود اگر وجوب مقدمه ای قبل از آمدن زمان واجب، باشد کشف می شود به برهان إن که قطعا وجوب ذی المقدمه سابق بوده حال یا به نحو شرط متأخر و یا این که قید، قید واجب باشد. اما اگر یک جایی دلیل داشتیم که این مقدمه واجب است و حال آن که علم …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 258 ، شنبه ،4 آذر 96 (اشرفی)

شنبه 4-9-96 (جلسه 2۵۸) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 255 ، دوشنبه ،8 آبان 96

دوشنبه 8-8-96 (جلسه255) گفته شد که صاحب الفصول برای جواب عویصه ای که در مقدمات مفوته مطرح شده، واجب معلق را قائل شد. محقق نهاوندی اشکال کرد که لازم می آید انفکاک اراده از مراد که محال است زیرا اراده، شوق اکید محرک عضلات است. مرحوم آخوند جواب داد که این قید محرک عضلات موضوعیت ندارد بلکه اشاره به درجه …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 253 ، شنبه ،6 آبان 96

شنبه 6-8-96 (جلسه 253) مرحوم آخوند در جواب محقق نهاوندی فرمود اشکال از این جا نشأت گرفته که دقت نشده که تعریف اراده به شوق اکید محرک عضلات نحو الفعل به این جهت است که علامت است برای درجه بالایی از شوق و الا خودش در اراده موضوعیتی ندارد. مرحوم ایروانی اشکال کرد که انفکاک اراده از مراد محال است …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 252 ، چهارشنبه ،3 آبان 96

چهار شنبه 3-8-96 (جلسه 252) واجب معلّق و منجّز صاحب فصول می فرماید واجب معلّق واجبی است که وجوبش فعلی است ولی واجب، قید غیر مقدور دارد مثل حج که به محض استطاعت، وجوب می آید ولی واجب، مقید به موسم است که غیر اختیاری است. واجب منجز واجبی است که قید غیر اختیاری در آن اخذ نشده است. مرحوم …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 251 ، سه شنبه ،2 آبان 96 (اشرفی)

سه شنبه 2-8-96 (جلسه 251) کلام در این بود که اگر شخصی نسبت به واجب مشروطی، در صورتی که قبل از تحقق شرط و فعلیت آن واجب، تعلّم ننماید، منجر به ترک واجب شود، آیا تعلّم بر او واجب است یا خیر؟ در شقّ چهارم یعنی صورت احتمال ابتلاء، بیان داشتیم که یکی از اشکالاتی که به استصحاب عدم ابتلاء …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 249 ، یکشنبه ،30 مهر 96 (علم الهدی)

و قد اعترض علیه شیخنا الاستاذ في هذا الفرض الثالث بالنقض علیه بأن السید الخوئي ذهب الی جواز النوم عن صلاة الصبح مثلا مع العلم بعدم انتباهه في وقته فما الفرق بینه و بین المقام؟ فان اجاب عن ذلک بأن هناک ما دل علی وجوب التعلم کقوله علیه السلام «یؤتی بعبد یوم القیامة فیقال هلا عملت الخ» و هذه الادلة …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 250 ، دوشنبه ،1 آبان 96 (اشرفی)

دوشنبه 1-8-96 (جلسه 250) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 248 ، شنبه ،29 مهر 96

شنبه 29-7-96 (جلسه 248) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 247 ، چهارشنبه ،26 مهر 96

چهارشنبه 26-7-96 (جلسه 247) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 246 ، سه شنبه ،25 مهر 96

سه شنبه 25-7-96 (جلسه 246) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 245 ، یکشنبه ،23 مهر 96

یکشنبه 23-7-96 (جلسه 245) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر- ۴ جلسه اول

مقدمه یا شرط به اعتبار وجود مقدمه نسبت به ذی المقدمه سه صورت دارد : مقدمه متقدم : مقدمه به حسب زمان مقدم بر ذی المقدمه ( واجب ) است مثل وضو بنابراینکه قیدا ( غسلات و مسحات ) شرط باشد . مقئمه مقارنه : مقدمه به حسب زمان مقارن با ذی المقدمه است مثل استقبال الی القبله و ستر …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 244 ، شنبه ،22 مهر 96

شنبه 22-7-96 (جلسه244) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد …

ادامه مطلب