اصول

صوت اصول ، جلسه 291 ، شنبه ، 23 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 290 ، چهارشنبه ، 20 دی 96

کلام در این بود که آیا شخصی که موافقت امر غیری می کند مستحق ثواب هست یا نه؟ عرض کردیم اقوال مختلف بود. آقای صدر دو تا نقض بر کسی که قا‌‌يل به استحقاق ثواب بشود کرد. یک نقض این بود که آقای خویی مثلا باید جواب بدهد اگر شخصی ماموربه غیری را می آورد و لکن در اثناء کار …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 289 ، سه شنبه ، 19 دی 96

سه شنبه 19-10-96 (جلسه 289)   کلام در این بود که آیا موافقت امرغیری و اطاعت امر غیری استحقاق ثواب داره یا نداره دو تا مطلب در اینجا هست یکی اینکه آیا شخصی که مقدمه رو اتیان میکنه استحقاق ثواب دارد  یا نداره مطلب دوم این است که اگر کسی مقدمه رو میاره و ذی المقدمه رو میاره آیا دو …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 290 ، چهارشنبه ، 20 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 289 ، سه شنبه ، 19 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 288 ، دوشنبه ، 18 دی 96

دوشنبه 18-10-96 (جلسه 288) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 288 ، دوشنبه ، 18 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

ادامه نوشته استاد-اصول

و کلامه مشتمل علی نکاة : النکتة الاولی: ان الامر الغیری لا یوجب قرباً و لا بعداً و لکن اورد المحقق الایروانی  قدس سره علیه بان القرب و البعد المعنویین علی اشکال فی معناهما ان حصلا فهما من آثار مطلق قصد التقرب و الامتثال و المخالفة و العصیان سواء کان المقصود امتثال امراً نفسیاً او غیریاً بل یترتبان علی مجرد …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 287 ، یکشنبه ، 17 دی 96 (اشرفی)

یکشنبه 17-10-96 (جلسه 287) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 287 ، یکشنبه ، 17 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 285 ، چهارشنبه ، 13 دی 96 (اشرفی)

چهارشنبه 13-10-96 (جلسه 285) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

نوشته استاد-از تقدم اطلاق شمولی تا استحقاق ثواب بر امر غیری

دانلود فایل ورد دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 286 ، شنبه ، 16 دی 96 (اشرفی)

شنبه 16-10-96 (جلسه 286) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 286 ، شنبه ، 16 دی 96

دانلود

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 284 ، سه شنبه ،12 دی 96 (اشرفی)

سه شنبه 12-10-96 (جلسه 284) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 283 ، دوشنبه ،11 دی 96 (اشرفی)

دوشنبه 11-10-96 (جلسه 283) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 282 ، یکشنبه ،10 دی 96 (اشرفی)

یکشنبه 10-10-96 (جلسه 282) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 281 ، شنبه ،9 دی 96 (اشرفی)

شنبه 9-10-96 (جلسه 281) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 276 ، شنبه ،2 دی 96 (اشرفی)

شنبه 2-10-96 (جلسه 276) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول ، جلسه 275 ، چهارشنبه ،29 آذر 96 (اشرفی)

چهارشنبه 29-9-96 (جلسه 275) بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین اللهم کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعة وفی کلّ ساعة ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن أوّل ظالم ظلم حقّ …

ادامه مطلب