اصول

صوت اصول ، جلسه 324 ، یکشنبه ، 20 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 323 ، شنبه ، 19 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 322 ، چهارشنبه ، 16 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 321 ، سه شنبه ، 15 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵ (جلسه ۳۲۱) کلام در این قول محقق صاحب فصول بود که بگیم وجوب تعلق گرفته به مقدمه موصله . خب مطالبی که در این بخش گفته شده دو قسم است. یک قسم مطالبی است که در ردّ این قول گفته شده که اصلا این قول ممکن نیست. یک بخش در کفایه ذکر شده …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 320 ، دوشنبه ، 14 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴ (جلسه ۳۲۰) کلام در این بود که مرحوم آخوند عرض کردیم در قسم اول کلماتشان فرمودند در این امر رابع در این قسمت وجوب مقدمه موصله ، که اصلا مقتضی برای مقدمه موصله نیست و اگر هم بر فرض مقتضی باشد مانع وجود دارد. بیان عدم مقتضی این بود که غرض از وجوب مقدمه، …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 319 ، یکشنبه ، 13 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳ (جلسه ۳۱۹) کلام در این قول مرحوم صاحب فصول است که اقوالی که در وجوب مقدمه ذکر شده چهار قول است. یک قول قول مرحوم صاحب معالم بود که اخوند متعرض شد یک قول، قول شیخ اعظم بود که جوانبش بررسی شد، یک قول، قول خودآخوند بود ، و یک قول هم قول صاحب …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 321 ، سه شنبه ، 15 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 320 ، دوشنبه ، 14 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 319 ، یکشنبه ، 13 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 318 ، شنبه ، 12 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحيم شنبه ٩۶/۱۲/۱۲ (جلسه ۳۱۸) کلام در این فرمایش محقق نایینی بود که ثمراتی و فروعی در کلام شیخ اعظم ذکر کردند که شیخ چون ملتزم شده مقدمه به قصد توصل واجب است ، این ثمرات را دارد. خب یک ثمره اش این بود که عرض کردیم اگر کسی قبله را نمیداندبه یک طرف نماز خواند قصدش …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 318 ، شنبه ، 12 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 317 ، چهارشنبه ، 9 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۶/۱۲/۹ (جلسه ۳۱۷) کلام در جهت رابعه ای بود که از فرمایشات شیخ اعظم داشتیم عرض میکردیم، جهت رابعه این است که مرحوم نایینی میفرماید: کلمات شیخ انصاری مشوش است. اینی که نسبت دادند به شیخ که شیخ مطلقا چه در توصلیات و چه در تعبدیات ، همه جا مقدمه به قصد توصل به ذی …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 317 ، چهارشنبه ، 9 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 316 ، سه شنبه ، 8 اسفند 96

بسم الله الرحمین الرحیم سه شنبه ۹۶/۱۲/۸ (جلسه ۳۱۶) کلام در این فرمایش شیخ اعظم بود که فرمود مقدمه به قصد توصل واجب است. قصد توصل قید متعلق وجوب است. دو استدلال ایشان بر دو مقدمه مبتنی بود مقدمه اولا این بود که : چون حاکم به وجوب مقدمه عقل است، عقل حکم را می برد روی عنوان مقد مه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 316 ، سه شنبه ، 8 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 315 ، دوشنبه ، 7 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحيم دوشنبه ٩۶/۱۲/۷ (جلسه ۳۱۵) کلام در این بود که شیخ اعظم فرمود در باب وجوب غیری و وجوب مقدمه وجوب رفته روی فعل با قصد توصل وضویی که به قصد توصل به ذی المقدمه اتیان بشه اون وضو واجب است. اما ذات وضو که قصد توصل نشه واجب نیست. شیخ اعظم استدلالش مبتنی بر دو مقدمه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 315 ، دوشنبه ، 7 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 314 ، یکشنبه ، 6 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحيم يكشنبه ٩۶/۱۲/۶ (جلسه ۳۱۴) کلام در این بود که آخوند فرمود ذات مقدمه واجب است ، و اینکه شیخ اعظم فرمود مقدمه به قصد توصل واجب است به طوری که توصل را قید واجب گرفته این درست نیست. فرمایش جناب شیخ را ردّ کرد. ما کلام شیخ را من الصدر الی الذیل در نوشته ها نوشتیم …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 314 ، یکشنبه ، 6 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 313 ، شنبه ، 5 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب