اصول

صوت اصول ، جلسه ۴۱۳ ، سه شنبه ، ۱۸ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۲ ، دوشنبه ، ۱۷ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۱ ، یکشنبه ، ۱۶ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۱۰ ، شنبه ، ۱۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۹ ، چهارشنبه ، ۱۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۴ ، سه شنبه ، ۱۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۸ ، سه شنبه ، ۱۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۷ ، دوشنبه ، ۱۰ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۶ ، یکشنبه ، ۹ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۵ ، شنبه ، ۸ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۴ ، سه شنبه ، ۴ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۳ ، دوشنبه ، ۳ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۲ ، یکشنبه ، ۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۱ ، شنبه ، ۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

بحث ترتب_تقریر سید مهدی حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۴۰۰ ، چهارشنبه ، ۲۸ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۹ ، دوشنبه ، ۲۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۸ ، یکشنبه ، ۲۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۷ ، شنبه ، ۲۴ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۹۶ ، چهارشنبه ، ۲۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب