اصول

صوت اصول ، جلسه ۳۸۵ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۴ ، دوشنبه ، ۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۳ ، شنبه ، ۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۲ ، چهارشنبه ، ۳۰ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۳۰ (جلسه ۳۸۲)   کلام در این بود که محقق نایینی فرمود حالا افرض ترتب ثبوتا درست و معقول ا ست ، ولی اثباتا  دلیلش چیه؟ ایشان فرمود اثباتا دلیل نمی خوایم نفس اطلاقات کافی ا ست دو وجه هم ذکر فرمود. یک وجه هم این بود که ظهور است و ما حق نداریم رفع …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۲ ، چهارشنبه ، ۳۰ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۱ ، سه شنبه ، ۲۹ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۲۹ (جلسه ۳۸۱)   کلام در این ترتب بود . ما عرض کردیم ترتب معنا ندارد و عقلا میسور نیست. تقریبا دیدم شیخ علی قوچانی هم، تقریبا، بعضی از عرایض ما را هم ایشان دارد  ،منکر ترتب شده ولی خب روی دأب خودش که مختصر بحث می کند واینها ولی بعضی از عرایض ما …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۱ ، سه شنبه ، ۲۹ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۸۰ ، دوشنبه ، ۲۸ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۸/۲۸ (جلسه ۳۸۰)   کلام در این ترتب بود که اگر دو تا واجب متزاحم شارع می تواند امر به واجب اهمّ بکند؟ و  امر به مهم بکند در ظرف عصیان اهمّ؟ اگر هر دو در ملاک و اهمیت مساوی باشند و هیچ کدام اهمّ نباشد آیا شارع می تواند دو تا امر ترتبی بکند …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۰ ، دوشنبه ، ۲۸ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۹ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۸/۲۷ (جلسه ۳۷۹)   کلام در این امکان ترتب بود ماعرض کردیم جناب محقق خویی، محقق نایینی! وقتی شارع بفرماید ازل النجاسه عن المسجد و بفرماید ان عصیت فصلّ صلاه الایات در ظرف عصیان و ترک اهم این امر به ا همّ هست یا نیست؟ هست. امر به مهم فعلی هست یا نیست؟ هست. خب …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۹ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۸ ، شنبه ، ۲۶ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۸/۲۶ (جلسه ۳۷۸)   کلام در این بود که آیا ترتب ممکن است یا نیست؟ عرض کردیم در ترتب محذور از این جهت است که در زمان ترک اهمّ که امر به مهم فعلی میشود آیا امر به اهم هست یا نه؟ خب این امر به اهم هست امر به مهم هم هست مگر طلب …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۸ ، شنبه ، ۲۶ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۷ ، چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۲۳ (جلسه ۳۷۷)   کلام در این ترتب بود. در ترتب دو تا استدلال اساسی هست اون دو تا استدلال یکی اش این است که شما منکر ترتبی ما در شریعت مواردی داریم که باید ملتزم به ترتب بشی اون وقت شما دنبال اینی که ما ترتب نداریم ، واقع شده در شریعت. دلیل دوم …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۷ ، چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۶ ، سه شنبه ، ۲۲ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۲۲ (جلسه ۳۷۶)   کلام در این برهانی بود که محقق نایینی برای ترتب ذکر فرمود. این برهان مبتنی بر پنج مقدمه بود. چهار مقدمه اش را عرض کردیم. مقدمه خامسه که ایشان می فرماید اهم ّ مقدمات است . این مقدمه را محقق نایینی طول و تفصیل داده و طول و تفصیلش هم …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۶ ، سه شنبه ، ۲۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۵ ، چهارشنبه ، ۲ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۲ (جلسه ۳۷۵)   کلام در این مقدمه رابعه محقق نایینی بود که این مقدمه رابعه خلاصه‌اش این شد که چطور ممکن است با توجه به اینکه اطلاق و تقیید تقابلش ملکه و عدم ملکه است امر به اهم اطلاق داشته باشد هم حالت عصیان را بگیرد هم حالت امتثال را بگیرد و حال آنکه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۵ ، چهارشنبه ، ۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۴ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۱ (جلسه ۳۷۴)   کلام در این بود که محقق نایینی برای اثبات ترتب پنج تا مقدمه بیان فرمود. مقدمه ثالثه برای دفع اشکالات جانبی بود که بر ترتب کردند یا ممکنه بشود. در این مقدمه ثالثه محقق نایینی فرمود عصیان شرط مقارن است نه شرط متقدم  و متاخر. چون شرط متاخر را ما …

ادامه مطلب