اصول

صوت اصول-جلسه۴۵چهارشنبه۱۶دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۴ سه شنبه ۹۴/۱۰/۱۵ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین.  سه شنبه ۱۵/۱۰/۹۴ کلام در معانی هیئت و جمله بود. جمله یعنی کلامی که غیر از مفردات کلمه، ربط اضافه ای نیز دارد. یک وقت هست در ذهن، زید، مدرسه، رفت را تصور می کنید. ولی …

ادامه مطلب

نوشته استاد-اصول-شماره۱۹-دی۹۴

صفحه ۵۲ ایضا نتفهم خصوصیه بین النار و الموقد و نسبه بینهما و هی مدلول الحرف ای «فی» و لکن هذه الخصوصیه موجوده فی الذهن مثل النظر الی الماهیه بل ما نحن فیه اوضح منها الا ان الحروف لا توضع لهذه الخصوصیه الذهنیه بل وضعت للدلاله هذه الخصوصیه للنار و الموقد کالمعقولات الثانویه الفلسفیه و هذا هو المعنی الذی یقول …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۴سه شنبه۱۵دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۳ دوشنبه ۹۴/۱۰/۱۴ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. دوشنبه ۱۴/۱۰/۹۴ کلام در معنای حرفی بود. مطلب به اینجا رسید که «فی» با ظرف یا «من» با ابتدا معنایشان یکی است و لکن ابتدا معنایش اوسع است و به معنای اسمی هم استعمال می شود …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۳دوشنبه۱۴دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

نوشته استاد-اصول-شماره۱۸-دی۹۴

صفحه ۵۱ الاسمیه المتحصله و الموازیه لما فی الخارج من قبیل مفهوم الانسان فان له وجودا فی الذهن کما ان له وجودا فی الخارج و المعقولات الثانویه من المفاهیم الاسمیه المتحصله فی طول المعقولات الاولیه بمعنی انه بعد ان نتصور الانسان و الحیوان و الناطق و بعد وجود هذه المفاهیم فی الذهن نقول ان الانسان نوع و الحیوان جنس والناطق …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۲ شنبه ۹۴/۱۰/۱۲ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. شنبه ۱۲/۱۰/۹۴ کلام در فرمایش آقای صدر بود که فرمود حروف دو قسم اند: یک قسم حروفی که برای نسب اولیه وضع شده اند که مقصود از آنها نسب تحلیلیه هستند نه نسبی که در ذهن موجود است و یا در خارج …

ادامه مطلب

تقریراصول-۷و۹دی۹۴-سیداحمداحمدی

دوشنبه۷/۱۰/۹۴:   به تعبیرمرحوم صدر سه قول رئیسی در معنای حرف وجود دارد: قول اول: این بود که حرف معنا ندارد وفقط علامت است. قول دوم :حرف و اسم در معنا با هم فرقی ندارند و اختلافشان در علقه وضعیه وشرط وضع است. قول سوم:حرف معنایش نسبی و ربطی است که خود چند تفسیر داشت: تفسیراول:میرزای نائینی که فرمود معنای …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۲شنبه۱۲دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

نوشته استاد-اصول-شماره۱۷-دی۹۴

صفحه ۴۷ قهذا یعنی کونه مفهوما مستقلا فی عالم الذهن علی حد استقلالیه سائر المفاهیم الاسمیه لوضوح ان مفهوم العرض بما هو قابل للوجود الاستقلالی فی الذهی فیبقی السؤال عن الفرق بین الحرف و الاسم الموازی له و ان ارید العرض النسبی بوجوده الخارجی الرابطی فهو واضح البطلان لان الوجود الخارجی لا یعقل ان یکون مدلولا بالذات للکلام لأن المدلول …

ادامه مطلب

نوشته استاد-اصول-شماره۱۶-دی۹۴

صفحه ۴۴ تکشف عن خصوصیه التجرد عن کل قید فکذلک الحروف تکشف عن خصوصیه الارتباط و بعد ما کان الارتباط فی نفس المفهومین مع الغض عن الکلام موجودا فلا معنی للاحتیاج الی ربط بین المفهومین فی الکلام و هل هو الا تحصیل الحاصل مع انه غیر محتاج الیه الایراد الثانی: انه اذا کان الاداه لایجاد الارتباط و النسب بین الالفاظ …

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۱ چهارشنبه ۹۴/۱۰/۹ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. چهارشنبه ۹/۱۰/۹۴ سه قول رئیسی در معنای حرف ذکر شد و بیان شد که معنای سوم، این است که حروف وضع شده اند برای نسبت و ربط که این معنا دارای تفاسیری بود. تفسیر آقای صدر خلاصه مختار آقای صدر این است …

ادامه مطلب

تقریراصول-۲تا۶دی۹۴(کلام محقق عراقی)-سیداحمداحمدی

  *کلام اغاضیاء: حروف وضع برای اعراض نسبیه شده اند. توضیح: اَعراض دوقسم اند: قسم اول:درخارج یک موضوع میخواهند.مثل:کَم .کیف. قسم دوم:درخارج به دوشیء وابسته اند.مثل: اَین: یک متعین میخواهدویک مکان میخواهد. ابتداء:یک مبتدیء میخواهد،یک مبتدیء منه میخواهد ایشان میفرمایدحرف برای این اعراض نسبی(اعراض قسم دوم)وضع شده اند. دلیل: اگربخواهیم زیدفی الداررادرمقام تحلیل قراردهیم میگوییم: دراینجاچهارچیزوجوددارد: اول:زیداست. دوم:داراست . سوم:اضافه …

ادامه مطلب

تقریر اصول-۳۰آبان تا ۳آذر-۹۴-سیداحمداحمدی

درس شنبه۳۰/۸/۹۴ *اقسام واقع شده وضع: قسم اول:وضع عام،موضوع له عام:واقع شده است وآن اسماءاجناس است،بلاخلاف. قسم دوم:وضع خاص،موضوع له خاص:اسماءاعلام،بلاخلاف قسم سوم:وضع عام،موضوع له خاص: مرحوم آخوند: مدعی: قدیتوهم که وضع حروف ازهمین قسم است،درحالی که مامیگوییم وضع حروف ازقبیل وضع عام موضوع له عام است.همانطورکه که کلمه ابتداءاسم جنس است ووضع وموضوع آن عام است،حروف هم همینطوراست. دلیل: …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۱چهارشنبه۹دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۴۰ دوشنبه ۹۴/۱۰/۷ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. دوشنبه ۷/۱۰/۹۴ خلاصه عرائض ما تا به اینجا این شد که به قول آقای صدر سه قول رئیسی در معنای حرف وجود دارد. یکی این بود که حرف معنا ندارد و علامت است. قول دوم این بود که حرف و اسم در …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۴۰دوشنبه۷دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن جلسه۳۹ یکشنبه ۹۴/۱۰/۶ اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکشنبه ۶/۱۰/۹۴ کلام در فرمایش آقا ضیاء درباره معنای حرفی از کتاب بدائع الافکار بود. قبل از آنکه اشکالات مرحوم آقای خوئی را نقل کنیم برای این که فرمایش ایشان و نقض و ابرام در کلام ایشان روشن شود فرمایش آقا ضیاء …

ادامه مطلب

صوت اصول-جلسه۳۹یکشنبه۶دی۹۴

دانلود

ادامه مطلب