اصول

صوت اصول ، جلسه 327 ، چهارشنبه ، 23 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 326 ، سه شنبه ، 22 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 325 ، دوشنبه ، 21 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 324 ، یکشنبه ، 20 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم بکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰ (جلسه ۳۲۴) کلام در این استدلالاتی که صاحب فصول برای مدعای خودش که وجوب مقدمه موصله بود بیان کرد  و فرمایشاتی که آخوند در جواب این استدلالات داد. یکی دیگر  از نکاتی که آخوند در جواب صاحب فصول میفرمایداین است که ایشان، آخوند میفرماید که ظاهرا شما حیث تعلیلی را باحیث تقییدی خلط کردی. …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 323 ، شنبه ، 19 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۶/۱۲/۱۹ (جلسه ۳۲۳) کلام در این بود که آیا مقدمه موصله واجب است که صاحب فصول فرموده یا ذات مقدمه یا مقدمه به قصد توصل. خب فرمایشات آخوند در مقدمه موصله در دو بخش عرض کردیم واقع میشود: یک بخش در ایراداتی است که موانعی است که برای مقدمه موصله ذکر کرده که اصلا مقدمه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 324 ، یکشنبه ، 20 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 323 ، شنبه ، 19 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 322 ، چهارشنبه ، 16 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 321 ، سه شنبه ، 15 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵ (جلسه ۳۲۱) کلام در این قول محقق صاحب فصول بود که بگیم وجوب تعلق گرفته به مقدمه موصله . خب مطالبی که در این بخش گفته شده دو قسم است. یک قسم مطالبی است که در ردّ این قول گفته شده که اصلا این قول ممکن نیست. یک بخش در کفایه ذکر شده …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 320 ، دوشنبه ، 14 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۶/۱۲/۱۴ (جلسه ۳۲۰) کلام در این بود که مرحوم آخوند عرض کردیم در قسم اول کلماتشان فرمودند در این امر رابع در این قسمت وجوب مقدمه موصله ، که اصلا مقتضی برای مقدمه موصله نیست و اگر هم بر فرض مقتضی باشد مانع وجود دارد. بیان عدم مقتضی این بود که غرض از وجوب مقدمه، …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 319 ، یکشنبه ، 13 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۶/۱۲/۱۳ (جلسه ۳۱۹) کلام در این قول مرحوم صاحب فصول است که اقوالی که در وجوب مقدمه ذکر شده چهار قول است. یک قول قول مرحوم صاحب معالم بود که اخوند متعرض شد یک قول، قول شیخ اعظم بود که جوانبش بررسی شد، یک قول، قول خودآخوند بود ، و یک قول هم قول صاحب …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 321 ، سه شنبه ، 15 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 320 ، دوشنبه ، 14 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 319 ، یکشنبه ، 13 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 318 ، شنبه ، 12 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحيم شنبه ٩۶/۱۲/۱۲ (جلسه ۳۱۸) کلام در این فرمایش محقق نایینی بود که ثمراتی و فروعی در کلام شیخ اعظم ذکر کردند که شیخ چون ملتزم شده مقدمه به قصد توصل واجب است ، این ثمرات را دارد. خب یک ثمره اش این بود که عرض کردیم اگر کسی قبله را نمیداندبه یک طرف نماز خواند قصدش …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 318 ، شنبه ، 12 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 317 ، چهارشنبه ، 9 اسفند 96

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۶/۱۲/۹ (جلسه ۳۱۷) کلام در جهت رابعه ای بود که از فرمایشات شیخ اعظم داشتیم عرض میکردیم، جهت رابعه این است که مرحوم نایینی میفرماید: کلمات شیخ انصاری مشوش است. اینی که نسبت دادند به شیخ که شیخ مطلقا چه در توصلیات و چه در تعبدیات ، همه جا مقدمه به قصد توصل به ذی …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 317 ، چهارشنبه ، 9 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 316 ، سه شنبه ، 8 اسفند 96

بسم الله الرحمین الرحیم سه شنبه ۹۶/۱۲/۸ (جلسه ۳۱۶) کلام در این فرمایش شیخ اعظم بود که فرمود مقدمه به قصد توصل واجب است. قصد توصل قید متعلق وجوب است. دو استدلال ایشان بر دو مقدمه مبتنی بود مقدمه اولا این بود که : چون حاکم به وجوب مقدمه عقل است، عقل حکم را می برد روی عنوان مقد مه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 316 ، سه شنبه ، 8 اسفند 96

دانلود

ادامه مطلب