اصول

متن اصول ، جلسه 311 ، سه شنبه ، 24 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۶/۱۱/۲۴ (جلسه ۳۱۱) کلام در این فرمایشات اخوند بود که واجب را تقسیم فرمود به واجب اصلی و تبعی دو تا نکته در کلام ایشان ذکر شد. اشکالی که مرحوم ایروانی یعنی تقریب و تدقیقی که در کلام اخوند کرد و اشکالی که مرحوم حاج شیخ کرد و عرض ما در تعریف اصلی و …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 311 ، سه شنبه ، 24 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

نوشته استاد ، اصول، سال 96 (به روز می شود)

دانلود فایل وُرد دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 310 ، دوشنبه ، 23 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳ (جلسه ۳۱۰) کلام در بحث طهارات ثلاث به پایان رسید. مجموعه عرض ما این شد که سه تا اشکال در طهارات ثلاث بود. یک اشکال این بود که چطور میشود امر غیری ثواب نداشته باشد و حال آنکه طهارات ثلاث، ثواب داشته باشد؟ ما گفتیم چه کسی گفته امر غیری ثواب نداره بلکه ثواب …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 310 ، دوشنبه ، 23 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 309 ، شنبه ، 21 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۶/۱۱/۲۱ (جلسه ۳۰۹)   کلام در این بود که آخوند فرمود اگر کسی بخواد طهارات ثلاث را به قصد امر استحبابی نفسی بیاره اصلا احتیاجی نیست که قصد احدی الغایات کند اما اگر بخواد به قصد امر غیری بیاره قطعا باید قصد احدی الغایات رابکند. حاج شیخ اصفهانی به آخوند اشکال کرد البته لحنش به …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 308 ، چهارشنبه ، 18 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۸ (جلسه ۳۰۸)   کلام در این تذنیب ثانی اخوند بود که فرمود اگر بخواد به قصد امر غیری این طهارات ثلاث را بیاره بایستی احدی الغایات را قصد کند و اگر قصد توصل به احدی الغایات نداشته باشه نمیتواند به قصد امر غیری بیاره. این فرمایش اخوند اشکال شد ، بعد اقای ایروانی یک …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 307 ، سه شنبه ، 17 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷ (جلسه ۳۰۷) کلام در این بود که اخوند فرمود در طهارات ثلاث اگر کسی بخواد این طهارات را و وضو را غسل را به داعی امر غیری بیاره، این باید قصد توصل احد الغایات را بکنه. وضو میگیره برای اینکه نماز بخوانه، وضو میگیره که طواف کند، دست به قرآن بزنه و هکذا.. …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 309 ، شنبه ، 21 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 308 ، چهارشنبه ، 18 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 307 ، سه شنبه ، 17 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 306 ، دوشنبه ، 16 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 305 ، یکشنبه ، 15 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵ (جلسه ۳۰۵) کلام در این فرمایش مرحوم اخوند بود که فرمود اگر کسی بخواد این طهارات ثلاث را به قصدامر غیری بیاورد باید قصد توصل به ذی المقدمه بکند. اگر قصد احد الغایات را نکنه باطل است. به اخوند مرحوم ایروانی اشکال کرد که : بعد از اینکه نظر شما این بود که امر …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 305 ، یکشنبه ، 15 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 304 ، شنبه ، 14 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۶/۱۱/۱۴ (جلسه ۳۰۴) مرحوم آخوند (ره) در انتهای امر ثالث که مربوط به واجب نفسی و واجب غیری بود که در این امر ثالث تعریف واجب نفسی تعریف واجب غیری اگر شک کردیم در واجبی که این نفسی است یا غیری؟ و استحقاق ثواب و عقاب بر واجب نفسی و غیری و شبهه ای که …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه 304 ، شنبه ، 14 بهمن 96

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 303 ، دوشنبه ، 9 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۶/۱۱/۹ (جلسه ۳۰۳) کلام در جواب چهارمی بود که مرحوم آخوند نقل کرده و همچنین عرض کردیم شیخ انصاری نیز در مطارح بیان فرموده است. که ما در طهارات ثلاث ملتزم به دو امر میشویم : یک امرمتعلق به ذات عمل است. این وضو ، غسل و تیمم امر دوم اینکه عمل را به داعی …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 302 ، یکشنبه ، 8 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۶/۱۱/۸ (جلسه ۳۰۲) کلام در این بود بعد از اینکه مرحوم اخوند میفرماید امر غیری ثواب و داعویت ندارد و درآن قصد قربت معتبر نیست. امر غیری توصلی است. چون غرض از امر غیری وصول به ذی المقدمه است . خب این نقض میشود به طهارات ثلاث. طهارات ثلاث هم ثواب دارند هم به قصد …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 301 ، شنبه ، 7 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۶/۱۱/۷ (جلسه ۳۰۱)   کلام در این اشکال سومی بود که مرحوم نایینی و دیگران به اخوند کرده بودند که اقای اخوند! اگر شما بگویید مقدمه عبارت است از وضویی که به داعی امر نفسی استحبابی آورده میشود لازم میآید کسی که غافل است یا اصلا استحباب وضو را قبول ندارد یا نه قبول داره …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه 300 ، چهارشنبه ، 4 بهمن 96

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۶/۱۱/۴ (جلسه ۳۰۰) کلام د ر این بود که اقای نایینی به این فرمایش آخوند که طهارات ثلاث که تعبدی هستند ثواب دارند قصد قربت میخواهند به خاطر امر غیری نیست، اشتباه نکنید این از ناحیه امر نفسی خود طهارات ثلاث است . یعنی مقدمه عبارت  است از وضویی که به داعی امر نفسی استحبابی …

ادامه مطلب