اصول

متن اصول ، جلسه ۳۸۰ ، دوشنبه ، ۲۸ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۸/۲۸ (جلسه ۳۸۰)   کلام در این ترتب بود که اگر دو تا واجب متزاحم شارع می تواند امر به واجب اهمّ بکند؟ و  امر به مهم بکند در ظرف عصیان اهمّ؟ اگر هر دو در ملاک و اهمیت مساوی باشند و هیچ کدام اهمّ نباشد آیا شارع می تواند دو تا امر ترتبی بکند …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۸۰ ، دوشنبه ، ۲۸ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۹ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۸/۲۷ (جلسه ۳۷۹)   کلام در این امکان ترتب بود ماعرض کردیم جناب محقق خویی، محقق نایینی! وقتی شارع بفرماید ازل النجاسه عن المسجد و بفرماید ان عصیت فصلّ صلاه الایات در ظرف عصیان و ترک اهم این امر به ا همّ هست یا نیست؟ هست. امر به مهم فعلی هست یا نیست؟ هست. خب …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۹ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۸ ، شنبه ، ۲۶ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۸/۲۶ (جلسه ۳۷۸)   کلام در این بود که آیا ترتب ممکن است یا نیست؟ عرض کردیم در ترتب محذور از این جهت است که در زمان ترک اهمّ که امر به مهم فعلی میشود آیا امر به اهم هست یا نه؟ خب این امر به اهم هست امر به مهم هم هست مگر طلب …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۸ ، شنبه ، ۲۶ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۷ ، چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۲۳ (جلسه ۳۷۷)   کلام در این ترتب بود. در ترتب دو تا استدلال اساسی هست اون دو تا استدلال یکی اش این است که شما منکر ترتبی ما در شریعت مواردی داریم که باید ملتزم به ترتب بشی اون وقت شما دنبال اینی که ما ترتب نداریم ، واقع شده در شریعت. دلیل دوم …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۷ ، چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۶ ، سه شنبه ، ۲۲ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۲۲ (جلسه ۳۷۶)   کلام در این برهانی بود که محقق نایینی برای ترتب ذکر فرمود. این برهان مبتنی بر پنج مقدمه بود. چهار مقدمه اش را عرض کردیم. مقدمه خامسه که ایشان می فرماید اهم ّ مقدمات است . این مقدمه را محقق نایینی طول و تفصیل داده و طول و تفصیلش هم …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۶ ، سه شنبه ، ۲۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۵ ، چهارشنبه ، ۲ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۸/۲ (جلسه ۳۷۵)   کلام در این مقدمه رابعه محقق نایینی بود که این مقدمه رابعه خلاصه‌اش این شد که چطور ممکن است با توجه به اینکه اطلاق و تقیید تقابلش ملکه و عدم ملکه است امر به اهم اطلاق داشته باشد هم حالت عصیان را بگیرد هم حالت امتثال را بگیرد و حال آنکه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۵ ، چهارشنبه ، ۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۴ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۱ (جلسه ۳۷۴)   کلام در این بود که محقق نایینی برای اثبات ترتب پنج تا مقدمه بیان فرمود. مقدمه ثالثه برای دفع اشکالات جانبی بود که بر ترتب کردند یا ممکنه بشود. در این مقدمه ثالثه محقق نایینی فرمود عصیان شرط مقارن است نه شرط متقدم  و متاخر. چون شرط متاخر را ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۳ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۳۰ (جلسه ۳۷۳)   کلام در این مقدمه ثالثه ای بود که محقق نایینی برای ترتب بیان فرموده بود که خلاصه این مقدمه ثالثه دو تا نکته داشت: یک نکته این بود که هر حکمی نسبت به موضوعش فقط تاخر رتبی دارد. تاخر زمانی ندارد. ا ونی که شرط است، آخرین جزء موضوع اگر محقق …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۲ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۲۹ (جلسه ۳۷۲)   کلام در فرمایشات محقق نایینی بود. محقق نایینی برای اثبات ترتب به دفع اشکالات وارده بر ترتب پنج تا مقدمه فرمود. مقدمه اولا وثانیه تمام شد. مقدمه ثالثه در فرمایش ایشان برای دفع بعض محاذیر و اشکالاتی  است که بر ترتب شده. مقدمه ثالثه این است که هر خطابی، فعلیتش هم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۱ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۲۸ (جلسه ۳۷۱)   کلام در این بو د که محقق نایینی برای اثبات ترتب پنج تا مقدمه بیان فرمود. مقدمه اولا دو تا امر داشته که بیان کردیم و اشکالاتی که محقق صدر کرده بود را عرض کردیم، جواب اشکالات محقق صدر را دادیم. مقدمه ثانیه از محقق نایینی این بود که قضیه شرطیه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۴ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۳ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۲ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۱ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب