اصول

متن اصول ، جلسه ۳۷۱ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۲۸ (جلسه ۳۷۱)   کلام در این بو د که محقق نایینی برای اثبات ترتب پنج تا مقدمه بیان فرمود. مقدمه اولا دو تا امر داشته که بیان کردیم و اشکالاتی که محقق صدر کرده بود را عرض کردیم، جواب اشکالات محقق صدر را دادیم. مقدمه ثانیه از محقق نایینی این بود که قضیه شرطیه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۴ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۳ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۲ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۱ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۰ ، دوشنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۷/۲۴ (جلسه ۳۷۰)   کلام در این بود که در باب تزاحم آیا هر دو متزاحم می توانند امر داشته باشند ترتبا یا نه؟ آخوند فرمود ترتب محال است شیخ اعظم فرمود ترتب محال است اما مرحوم نایینی نه تنهاکه می فرماید ترتب محال نیست بلکه مقتضای خطابات ترتب است قطعا ضد مزاحم امر …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۷ ، شنبه ، ۲۱ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۲۱ (جلسه ۳۶۷)   کلام در این بود که ثمره امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه؟ اینی که مرحوم ا خوند فرمود این ضد اگر منهی عنه باشد، و عبادت باشد باطل است چون نهی در عبادت مقتضی فساد ا ست. اگر کسی ساعت سه بعداز ظهر وارد مسجد شد …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۰ ، سه شنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۹ ، دوشنبه ، ۲۳ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۸ ، یکشنبه ، ۲۲ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۲۲ (جلسه ۳۶۸)   کلام در این بود که ایا اگر یک عبادتی مزاحم بود با یک واجب مضیقی حالا این فعل عبادی موسع باشد مثل این که ساعت سه می رود داخل مسجد نماز بخواند می بیند مسجد نجس است ، ازاله نمی کند مشغول نماز می شود . یا این واجب عبادی هم …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۸ ، یکشنبه ، ۲۲ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۷ ، شنبه ، ۲۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

نوشته استاد، اصول، ثمره مسأله ضد

صفحه 5 الامر الرابع ثمرة المسألة قال صاحب الکفایة قدس سره : تظهر الثمرة في ان نتیجة المسألة و هي النهي عن الضد بناء علی الاقتضاء بضمیمة ان النهي في العبادات یقتضي الفساد ینتج فساده اذا کان عبادة و توضیح المقام انّما یتم ضمن نقاط [النقطة الاولی بیان الثمرة] النقطة الاولی انه ذکر لهذه المسألة ثمرتان احداهما فیما اذا تزاحم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۶ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۷/۱۸ (جلسه ۳۶۶)   کلام در این امر رابع در کفایه بود که ثمره این بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد هست چیه؟ آخوند فرمود امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، اگر ما بگیم مقتضی نهی از ضد هست ، خب این ضد عبادی فاسد می شود ، کسی وارد مسجد …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۶ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۵ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۷/۱۷ (جلسه ۳۶۵)   کلام در این بود که اگر کسی در یک واجب موسعی فرد مزاحم با اون واجب مضیق را آورد ایا این عبادت صحیح است ساعت سه وارد مسجد شد دید مسجد نجس است ،ازاله نجاست یک ساعت طول می کشد، ازاله نکرد، نماز خواند این نماز درست است یا نه؟ …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۵ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۴ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۱۶ (جلسه ۳۶۴)   کلام در این بود که ما از کجا احراز کنیم این فرد مزاحم ملاک دارد؟ چهار طریق ذکر شد: یک طریق این بود که فرقی بین فرد مزاحم و غیر مزاحم نیست. خب این جوابش را عرض کردیم. یک طریق این بود که به دلالت التزامی اخذ می کردیم، این هم …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۴ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۳ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۱۵ (جلسه ۳۶۳)   …. یک راه این بود که اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان این یک مدلول مطابقی دارد یک مدلول التزامی دارد.مدلول مطابقی ش این است که نماز واجب است، مدلول التزامی اش طبق مسلک عدلیه این است که این نماز ملاک دارد، مصلحت دارد، چون اگر مصلحت نداشته باشد شارع ما …

ادامه مطلب