اصول

متن اصول ، جلسه ۳۵۴ ، شنبه ، ۲۲ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۲/۲۲ (جلسه ۳۵۴) کلام در این بود  که ا مر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه؟ دو برهان اقامه شده بود : یکی اینکه عدم احد الضدین مقدمه  است برای ضد آخر و مقدمه واجب، واجب است که این بحثش گذشت. برهان دوم این بود که وجود هر ضدی ملازم است …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۴ ، شنبه ، ۲۲ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۳ ، چهارشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۲/۱۹ (جلسه ۳۵۳)   کلام در این بود که بعضی ها تفصیل داده بودند در  این که عدم احد الضدین مقدمه است برای ضد آخر یا نه، بین ضد موجود و ضد معدوم که اگر  این دیوار سیاه  است، شما بخوای سفید کنی این متوقف  است بر عدم این ضد، اما اگر نه ، این …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۳ ، چهارشنبه ، ۱۹ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۲ ، سه شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۲/۱۸ (جلسه ۳۵۲)   کلام در این فرمایشی بود که محقق صدر از محقق اصفهانی در تقریب کفایه نقل کرد که مرحوم محقق اصفهانی این طور تقریب می کند که هر ضدی با عدمش در یک رتبه است ، سواد با عدم سواد در یک رتبه است ، بیاض و عدم بیاض هم در …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۲ ، سه شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۱ ، دوشنبه ، ۱۷ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۲/۱۷ (جلسه ۳۵۱)   کلام در این اشکالی بود که اگر ما بگیم عدم احد الضدین مانع است ، مقدمه است برای ضد آخر، دور لازم می آید، بعد این دور را اقا جمال خوانساری اشکال کرد که دور نمی شود. چون وجود احد الضدین متوقف  بر عدم ضد آخر هست ولی عدم ضد آخر …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۵۰ ، یکشنبه ، ۱۶ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۲/۱۶ (جلسه ۳۵۰) کلام در این بود که عدم احد الضدین مقدمه برای ضد آخر نیست خب یکی ازاشکالاتی که بر مقدمیت شد از باب عدم ا لمانع، این بود که دور لازم میاد. جواب از دور را آقا جما ل خوانساری این طور فرمود که همیشه عد م  احد الضدین ناشی از عدم مقتضی …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۱ ، دوشنبه ، ۱۷ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۵۰ ، یکشنبه ، ۱۶ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۹ ، شنبه ، ۱۵ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۴۸ ، سه شنبه ، ۱۱ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۲/۱۱ (جلسه ۳۴۸) کلام در این بود که امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ یک برهان این بود که بله؛ چون عدم هر ضدی مقدمه است برای ضد آخر. و مقدمه واجب واجب است عدم این ضد می شود واجب پس خود ضدش یعنی ترک این عدم که فعل ا …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۸ ، سه شنبه ، ۱۱ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۴۷ ، دوشنبه ، ۱۰ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۲/۱۰ (جلسه ۳۴۷) کلام در این بود که آیا امر به شی مقتضی نهی ا ز ضد خاص هست یا نه؟ یک برهان ، برهان مقدمیت بود که وجوداحد الضدین متوقف است بر ضد آخر چون بین ضدین تمانع است و عدم المانع یکی از اجزاء علت است. خب تمام هم مجیب این است که …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۷ ، دوشنبه ، ۱۰ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۴۶ ، یکشنبه ، ۹ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۲/۹ (جلسه ۳۴۶) کلام در این فرمایش حاج شیخ اصفهانی بود. عرض کردیم حاج شیخ دو تا مدعا داشت و این در مدعای اول سه چهارتا ان قلت و قلت داشت، مدعای اول  ایشان این بود که احد ا لضدین عدمش، مقدمه است برای ضد آخر چون تقدم طبعی دارد، تقدم طبعی ملاکش این شد …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۶ ، یکشنبه ، ۹ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۴۵ ، شنبه ، ۸ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۲/۸ (جلسه ۳۴۵) کلام در این بود که امر به شی آیا مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ یک برهان، برهان مقدمیت بود که دو ضد با هم دیگر تنافی و تعاند و تنافر دارند باهم جمع نمی شوند هر کدام مانع از دیگری است و عدم  المانع هم که جزء اجزاء علت تامه …

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۴۵ ، شنبه ، ۸ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۴۴ ، چهارشنبه ، ۵ اردیبهشت ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ۹۷/۲/۵ (جلسه ۳۴۴)   کلام در این بود که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نیست؟ خب یکی از عمده دلیل قائلین به اینکه امر به شی مقتضی نهی ازضد خاص هست این بود که عدم هر ضدی مقدمه است برای وجود ضد اخر. خب مقدمه واجب هم که واجب …

ادامه مطلب