اصول

اصول- متن ۱/۹/۹۳-رجائی

درس ۳۶ ـ شنبه ۱ / ۹ / ۹۳ خلاصۀ کلام تا اینجا چنین شد که مرحوم آخوند فرمود : اگر موضوع مرکب از دو جزء باشد که یک جزئش بالوجدان مُحرَز شود و جزء دیگر به استصحاب ، در این صورت حکم مُحرَز می شود . مثلاً إرثِ ولد ، موضوعش دو جزء است که یکی حیات ولد و …

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه ۱۸/۸ -رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم درس ۲۸ ـ یکشنبه ۱۸ / ۸ / ۹۳ کلام در این بود که تارهً در مستصحب ، شک در اصل وجودش در عمود زمان داریم ، که استصحاب در این صورت جاری می شود مانند این که …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه1-آذر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۷/۸/۹۳-رجائی

درس ۳۵ ـ سه شنبه ۲۷ / ۸ / ۹۳ اما اُخری ملتزم می شویم که این اوصاف در خارج وجود ندارد و فقط منشأ إنتزاعشان در خارج وجود دارد یعنی زیدی هست و بَکری هست . حالا اگر بگوییم این اوصاف ، خارجِ محمول هستند که از خارج إنتزاع می شوند و امر إنتزاعیِ عقلی هستند ، که این …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۵/۸/۹۳ و ۲۶/۸/۹۳-رجائی

درس ۳۳ ـ یکشنبه ۲۵ / ۸ / ۹۳ و درس ۳۴ ـ دوشنبه ۲۶ / ۸ / ۹۳ به بیان دیگر : عدم محمولی یک اثری دارد به نام استصحاب ، حالا اگر عدم محمولی ثابت شود ، آن وقت این استصحاب جاری   می شود و اگر عدم محمولی نفی شود ، آن وقت این استصحاب جاری نمی شود …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲7-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۲6-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۲5-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۴/۸/۹۳- رجائی

درس ۳۲ ـ شنبه ۲۴ / ۸ / ۹۳ لکن ما در جواب از این اشکال می گوییم : سیره عقلاء مثل إطلاق و عام نیست که به عمومش أخذ کنیم ، لذا بعضی ها توهم می کنند که نسبتِ این دلیل با سیره ، مثلا عام و خاص من وجه است ، لکن می گوییم که هیچ وقت سیره …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۲4-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۱/۸/۹۳-رجائی

درس ۳۱ ـ چهارشنبه ۲۱ / ۸ / ۹۳ خلاصۀ کلام تا اینجا چنین شد که در این مقام ثانی گفتیم ثبوتاً عدم نعتی صحیح است و عدم می تواند در موضوع ، هم نعت و وصف واقع شود و هم می تواند مرکب باشد ، اما مقتضای مقام إثبات چیست ، آقای صدر در تقریراتش وجوه أربعه ای را …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲1-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۰/۸/۹۳- رجائی

درس ۳۰ ـ سه شنبه ۲۰ / ۸ / ۹۳ خلاصۀ کلام تا اینجا چنین شد که اگر موضوعی مرکب از دو جزء شد که یکی محل بود و دیگری عدمِ عرض ، این موضوع آیا به نحو نعت است یا به نحو ترکیب است ، که اگر به نحو نعت باشد ، لازمه اش این است که استصحاب عدم …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه20-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۹/۸/۹۳-رجائی

درس ۲۹ ـ دوشنبه ۱۹ / ۸ / ۹۳ مثلاً یک خطابی فرموده ( اکرم العلماء ) و خطاب دیگر فرموده ( لا تکرم الفساق من العلماء ) و در مقام ثبوت ، جمع عرفی شده است ؛ حالا ما نمی دانیم که موضوع آیا مرکب است که عالم باشد و فاسق نباشد ، یا این که موضوع به نحو …

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه19-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه18-آبان۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲۹-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن کامل تنبیه ۸و۹و۱۰-رجایی

دانلود فایل ورد این نوشته دانلود PDF

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه و سه شنبه وچهارشنبه ۲۰/۷و۲۲/۷و۲۳/۷-رجایی

  تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                              مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی   بسم الله الرحمن الرحیم   درس ۲۱ ـ یکشنبه ۲۰ / ۷ / ۹۳                   مرحوم آخوند در ذیل تنبیه ثامن می فرماید : ما این حرف را قبول نداریم که مستصحب باید حکم یا موضوعِ ذی حکم …

ادامه مطلب