اصول

اصول-شنبه ۱۰اسفند۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………. شنبه۱۰/۱۲/۱۳۹۲ کلام در تنبیه اول مرحوم اخوند در کفایه بود که فرموده بود استصحاب در یقین و شک تقدیری جاری نمی شود بخاطر اینکه ظهور هر عنوانی در فعلیت است و ادله استصحاب مثل لاتنقض الیقین بالشک، ظاهر در یقین و شک فعلی است نه تقدیری. همانطور که …

ادامه مطلب

اصول-چهارشنبه ۷اسفند ۹۲-اشرفی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ………………… چهار شنبه ۷/۱۲/۱۳۹۲  تنبیهات استصحاب: تنبیه اول: مطالب را در این تنبیه در سه جهت بیان می‌کنیم: جهت اولی: مدعای آخوند ره و ادله ای که برای این مدعا ذکر شده که هم از مرحوم آخوند برای این مدعا ذکر شده و هم از علمای دیگر. جهت ثانیه: اشکالات …

ادامه مطلب

اصول-سه شنبه ۶ اسفند۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ………………… سه شنبه ۶/۱۲/۱۳۹۳   * خلاصه مباحث این جلسه: کلام مرحوم آخوند درباره جریان استصحاب در هریک از اقسام احکام وضعیه و نقد و بررسی کلام ایشان و مختار در مقام بعد از بحث هایی که راجع به اقسام احکام وضعیه و بررسی آنها گذشت نوبت به این مطلب …

ادامه مطلب

استصحاب در احکام وضعیه-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله               مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم تفصیل بین جریان استصحاب در احکام تکلیفیه و احکام وضعیه     مرحوم فاضل تونی در بیان این تفصیل فرموده : استصحاب در احکام تکلیفیه جاری می‌شود چون مجعولِ شرعی است ولی استصحاب در احکام وضعیه جاری نمی‌شود …

ادامه مطلب

اصول – صوت جلسات قبل(تفصیل احکام وضعیه)

جلسه سه شنبه: جریان استصحاب در احکام وضعیه(بیان کلام آخوند) – اشکالات اقای خوئی به اخوند وقول مختار در قسم اول – اشکال به قسم دوم ودو احتمال از فافهم آخوند در مقام – کلام شهید در قواعد واشکال اقای خوئی مطالب جلسه دوشنبه :تقریب دوباره کلام آخوند -بررسی کلام اخوند وعدم قبول کلام ایشان در امر واقعی ثانوی وظاهری …

ادامه مطلب

اصول-دوشنبه ۵ اسفند ۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …. …… دوشنبه ۵/۱۲/۱۳۹۲   * خلاصه مباحث این جلسه: بررسی مجعول بودن صحت و فساد در عبادات و معاملات و احکام ظاهری و بیان مختار استاد کلام در این بود که آیا صحت و فساد مجعول شرعی هستند یا نه؟ بحث امروز در سه نکته واقع می شود: …

ادامه مطلب

تقریرات اصول-علم الهدی

 

ادامه مطلب

اصول-متن ۷/۱۲/۹۲-رمضانی

۷ / ۱۲ / ۱۳۹۲ تنبیهات استصحاب : تنبیه اول : یقین فعلی و شک فعلی : در این تنبیه در سه جهت بحث خواهیم کرد : جهت اولی : مدعای مرحوم آخوند ره و ادله ی آن چه آن ادله ای که خود مرحوم آخوند ره در کفایه و شرح رسائل بیان کرده و چه دیگران بیان کردند . …

ادامه مطلب

اصول – یکشنبه ۴ اسفند – عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …….. یکشنبه ۴/۱۲/۱۳۹۲ *خلاصه بحث این جلسه: توضیح کلام مرحوم روحانی در مجعول بودن طهارت و نجاست و مختار استاد در این بحث و بیان مرحوم آخوند در مجعول بودن صحت و فساد   کلام در این بود که آیا طهارت و نجاست مجعول شرعی هستند یا امر تکوینی …

ادامه مطلب

اصول-شنبه ۳ اسفند ۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………. شنبه ۳/۱۲/۱۳۹۲   کلام در قسم ثالث از احکام وضعیه بود که آیا جعل مستقل دارند یا جعل بالتبع؛ بحث امروز در دو نکته واقع می شود: نکته اولی: تتمه کلام آخوند در بیان اشکال به اعتباری بودن ملکیت و جواب ایشان. نکته ثانیه: اینکه آیا طهارت و نجاست …

ادامه مطلب

اصول -چهارشنبه ۳۰ بهمن -عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………  چهارشنبه ۳۰/۱۱/۹۲ * موضوع بحث این جلسه: بررسی استدلالهای مرحوم آخوند در قسم سوم احکام وضعیه و نظر استاد در کیفیت جعل این قسم از احکام وضعیه کلام در قسم ثالث از احکام وضعیه بود که مرحوم آخوند می فرمود در این قسم ، هم جعل استقلالی ممکن است …

ادامه مطلب

اصول – متن دروس بحث اطلاق وتقیید

ادامه مطلب

اصول -سه شنبه ۲۹ بهمن-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………………..  سه شنبه ۲۹/۱۱/۹۲ * موضوع این جلسه: مختار استاد در قسم دوم از احکام وضعیه و بررسی کلام مرحوم آقا ضیاء در این قسم و بیان ادله قائلین به عدم امکان جعل استقلالی برای قسم سوم از احکام وضعیه. کلام در این بود که آیا قسم ثانی احکام وضعیه …

ادامه مطلب

اصول-دوشنبه ۲۸بهمن-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله)…………………… دوشنبه ۲۸/۱۱/۹۲ قسم دوم احکام تکلیفیه آنهایی بودند که مرحوم آخوند فرمود جعل بالتبع دارند و عبارت بودند از  شرطیت و سببیت و … للمکلف به. بحث امروز در ضمن دو مطلب بیان می شود: * مطلب اول:  دیروز عرض کردیم که مقصود از این مجعول بالتبع چیست؟ آیا مجعول بالتبع …

ادامه مطلب

تقریر اصول- استصحاب در شبهات حکمیه واحکام عقلیه -مهدی احمدی

بسم الله الرحمن الرحیم   لینک رجوع به کل مباحث استصحاب   الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی أعدائهم أجمعین التفصیلات فی الاستصحاب التفصیل الأول: التفصیل بین الشبهات الموضوعیه و الحکمیه و القول بجریان الاستصحاب فی الأول دون الثانی و هذا ما ذهب إلیه المحقق النراقی، ثمّ …

ادامه مطلب

تقریر اصول – تفصیل شک در مقتضی و مانع -مختاریان

                                            تفصیل بین شک در مقتضی و رافع شنبه    ۲۸/۱۰/۹۲ کلام در اینجا در دو مقام واقع می شود مقام اول: مراد مرحوم شیخ از مقتضی چیست؟ مقام دوم: بررسی صحت و فساد این تفصیل بررسی مقام اول کلام مرحوم خویی  در اینکه مراد مرحوم شیخ از مقتضی چیست چهار احتمال وجود دارد که به شرح زیر می باشند …

ادامه مطلب

اصول- یکشنبه۲۷ بهمن ۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……………….. یکشنبه ۲۷/۱۱/۹۲   کلام در این بود که مرحوم آخوند فرمود یک قسم از احکام وضعیه هستند مانند سببیت و شرطیت للتکلیف که اصلا قابل جعل نیستند نه استقلالا و تبعاً و حتی قابل جعل تکوینی هم نیست چون این سببیت و شرطیت بخاطر خصوصیتی است که در ذات …

ادامه مطلب

تقریر اصول – استصحاب تا ابتدای شبهات حکمیه- رجائی

ادامه مطلب

اصول- شنبه ۲۶بهمن ۹۲-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……………………………………… شنبه ۲۶/۱۱/۹۲ * موضوع این جلسه: بررسی کلام مرحوم آخوند مبتنی بر استحاله جعل استقلالی و تبعی در قسم اول احکام وضعیه کلام در این بود که آیا احکام وضعیه مجعول شرعی هستند تا استصحاب در آنها جاری شود یا نه؟ مرحوم آخوند احکام وضعیه را به سه قسم …

ادامه مطلب

اصول- یکشنبه۲۰ بهمن ۹۲- عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………….….. یکشنبه ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ کلام در تفصیلی بود که مرحوم فاضل تونی بین احکام وضعیه و تکلیفیه داده بود ؛ مطلب اول مقدمه بود که در آن از سه امر بحث شد و تفصیل آن گذشت. *اما مطلب دوم: این است که آیا احکام وضعیه مجعول شرعی هستند یانه؟ مرحوم آخوند …

ادامه مطلب