اصول

اصول-صوت-شنبه6اردیبهشت93

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………………..……………..…….چهارشنبه ۳/۲/۱۳۹۳ خلاصه بحث این جلسه: بررسی تفصیلی که شهید صدر در شبهه عبائیه دادند و بیان و بررسی کلام ایشان در مورد جریان استصحاب کلّی در احکام. کلام در استصحاب کلی قسم ثانی بود که شبهه عبائیه را در آن مطرح کردیم و عرض شد در دو مقام …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن ۳/۲/۹۳-رمضانی

نتیجتا این استصحاب در شبهه عبائیه تمام است لکن معارض دارد و بعد از تعارض و تساقط به قاعده طهارت رجوع می کنیم و اگر این هم ساقط شود به اصل برائت در هر مقامی مثل خوردن نماز خواندن و امثال آن رجوع می کنیم بعضی در این شبهه عبائیه تفصیلی دادند : اگر چنانچه مثلا این لباس من ملاقات …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲/۲/۹۳-رمضانی

جهت دوم : علاج شبهه : جواب های مرحوم نائینی ره از شبهه : مرحوم نائینی ره دو جواب می دهد : جواب ایشان در فوائد ( دوره اول درس ایشان ) : استصحاب کلی یک ضابطه دارد که دو فردی که کلی مردد بین آن دو است هویتشان مختلف باشد مثل فیل و بق یا حدث اصغر و حدث …

ادامه مطلب

اصول- متن – ۷/۲/۹۳

۷ / ۲ / ۱۳۹۳ فرع دوم : لباسی هست قطره نجسی به آن اصابت کرده نمی دانیم بول افتاده یا دم افتاده ممکن است گفته شود بعد از شستن یک مرتبه در زوال نجاست شک می کنیم و استصحاب نجاست می کنیم . اما مرحوم خوئی ره فرموده این استصحاب نجاست محکوم است چون دلیل داریم که هر نجسی …

ادامه مطلب

صوت-دوشنبه۱اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن ۱/۲/۹۳-رمضانی

ج ۶ ص ۲۵۲ کلام شهید صدر ره در شبهه عبائیه : باید در دو جهت بحث کنیم : جهت اول : مورد این شبهه کجاست ؟ آیا مورد شبهه جایی است که ابتدا طرف غیر مغسول عبا داخل آب شود و بعد طرف مغسول وارد آب شود یا بر عکس و یا هر دو مورد جای شبهه است ؟[۱] …

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه ۳۰فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………. شنبه ۳۰/۱/۱۳۹۳ خلاصه بحث این جلسه: استثنائی که مرحوم خویی برای استصحاب کلّی قسم ثانی ذکر کردند و اشکال مرحوم آقا ضیاء به این استثناء و کلام استاد در این رابطه و بیان اشکالی از مرحوم سید اسماعیل صدر کلام در این بود که استصحاب کلی قسم ثانی …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه۳۰فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۳۰/۱/۹۳-رمضانی

۳۰ / ۱ / ۱۳۹۳ مرحوم آقا ضیاء ره کل این فرع را بررسی کرده بر مبانی مختلف و ما هم برای روشن شدن بحث فرمایش ایشان را عرض می کنیم : شخصی که بلل مردد از او خارج می شود چند حالت دارد : حالت اول : حالت سابقه بر خروج بلل طهارت بوده حالت دوم : حالت سابقه …

ادامه مطلب

عام و خاص

 نوشته استاد صوت بارگذاری شده در گوگل درایو   تعریف- الفاظ عموم جلسه اول –جلسه دوم–  جلسه سوم – جلسه چهارم–جلسه پنجم –  نکره فی سیاق النفی جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم العام المخصص جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م –جلسه ۶م –جلسه ۷م – جلسه ۸م اجمال خاص جلسه اول –جلسه دوم – جلسه سوم–جلسه چهارم – جلسه ۵م …

ادامه مطلب

شرائط جریان اصول

شرائط الاصول-رجایی لاضرر: رجایی     علم الهدی صوت اصول عملیه به زودی صوت جلسات تفکیک شده این ابحاث در سایت بارگذاری خواهد شد  

ادامه مطلب

تقریرات احتیاط-مختلف

تقریرات: الاحتیاط- المقام الاول: از دوران الامر بین المتباینین واصاله التخییر تا ملاقی اطراف علم اجمالی-رجایی       علم الهدی فایل اول        علم الهدی فایل دوم       ازتنبیه هفتم به بعد(هاشمی)   الاحتیاط -المقام الثانی:از دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطی تا دوران امر بین الجزئیه والمانعیه-رجایی          علم الهدی       هاشمی صوت اپلود شده در …

ادامه مطلب

تقریرات برائت-رجایی

برائت از ابتدا تا تا تنبیه چهارم” الاحتیاط حسن عقلا وشرعا”-رجایی   به زودی صوت این مجموعه  بارگذاری خواهد شد

ادامه مطلب

نواهی-تقریر-نوشته استاد

مجموعه تفکیک شده جلسات نواهی تقریرات از ابتدای نواهی – فقیه انحلالیت نهی اجتماع امر ونهی- فقیه                       تنبیهات-الاضطرار الی ارتکاب الحرام-نوشته استاد اقتضاء نهی للفساد- فقیه   دانلود صوت این مجموعه: ما قبل اجتماع امر ونهی (۱۶ جلسه -۸۴m) اجتماع امر ونهی (۴۳۶m) اقتضاء نهی للفساد(۱۳۸m) همه صوتها بصورت تفکیک شده

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه۲۷فروردین۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) ……………………………………………….. چهارشنبه ۲۷/۱/۱۳۹۳ کلام در این بود که آیا این استصحاب قسم ثانی معارض دارد یا نه و در صورت وجود معارض آیا معارض حاکم است یا نه؟ اشکال شده بود که این استصحاب ، معارض است با استصحاب عدم حدوث فرد طویل و این استصحاب عدم حدوث فرد …

ادامه مطلب

اصول-متن ۲۷/۱/۹۳-رمضانی

۲۷ / ۱ / ۱۳۹۳ جواب های مطرح شده از اشکال تعارض : مرحوم آخوند ره سه جواب داده : جواب اول : شک در بقاء کلی و عدم بقاء کلی ناشی و مسبب از حدوث فرد طویل نیست بلکه مسبب از « کون الحادث متیقن البقاء او متیقن الارتفاع » است اگر اصلی ثابت کند که حادث متیقن البقاء …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲۷فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :اشکلات اخوند به حکومت عدم فرد طویل بر کلی- جواب به این اشکالات- جواب اقای نائینی از این حکومت- اشکال اقای خوئی- اشکال بر این کلام- توضیح انحلال کلی با استصحاب فرد بیان  اقای خوئی و تبریزی واشکال اقای صدر.

ادامه مطلب