اصول

اصول-صوت-چهارشنبه۲۰فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :اغاز تنبیه ثالث.. استصحاب کلی.. نکاتی مقدماتی.. اشکال بر استصحاب کلی بنا بر حکم مماثل وبررسی جوابهای این اشکال

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه۱۸فروردین۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم             نکته سابعه : اشکالی که آقای صدر به این ضابطه مرحوم آقای خوئی کرده است      آقای صدر در مقام اشکال می‌گوید : آن قاعده طهارتی که در آب جاری می‌شود و طهارتِ ظاهری ثوب را …

ادامه مطلب

اصول-۱۹/۱/۹۳-رمضانی

۱۹ / ۱ / ۱۳۹۳ نکته ی نهم : بررسی کلمات شهید صدر ره : ما دو تا حرف به مرحوم خوئی و نائینی ره داریم : اولا اگر شک در نجاست عبا دارم و قاعده طهارت جاری کردم و بعد مجدد شک می کنم که با نجاست جدیدی نجس شده یا نه ؟ در اینجا آیا قاعده طهارت در …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱۹فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه :  ادامه اشکالات بر کلمات اقای صدر ونائینی در استصحاب در اصل

ادامه مطلب

اصول-متن یکشنبه ۱۷فروردین ۹۳-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                  مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم درس ۹۰ ـ یکشنبه ‏ ۱۷/۱/۱۳۹۳ ‏ بررسی جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه با اصل عملی      مرحوم آخوند در کفایه اصلاً متعرّضِ این جهت نشده است .      اگر حالت سابقه با اصل …

ادامه مطلب

اصول- ۱۸/۱/۹۳-رمضانی

۱۸ / ۱ / ۱۳۹۳ کلام در این بود که اگر حالت سابقه با اصل عملی ثابت شود آیا استصحاب جاری می شود یا نه ؟ گفتیم اگر حالت سابقه با اصل عملی ثابت شود استصحاب جاری نمی شود چون نه یقین سابق است ونه شک لاحق وجود دارد بحث ما بر سر شک در بقاء بود که نکاتی را …

ادامه مطلب

اصول-صوت دوشنبه۱۸فروردین۹۳

دانلود مطالب این جلسه : اشکال اقای صدر بر اصل کلام اقای نائینی و بیان صور مختلفه  شک در حدوث و شک در بقاء .. توضیح استنثنایی که اقای صدر در مقام مطرح کرده اند… نقد کلام اقای خوئی ونائینی

ادامه مطلب

اصول-متن درس ۱۸و۱۹و۲۰و۲۱ اسفند ۹۲-رجائی

تقریرات درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                              مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم درس ۸۶ ـ یکشنبه ۱۸/۱۲/۱۳۹۲      اما اشکال دومی که از جانب آقای صدر به مرحوم آخوند شد این بود که این حرف ، با مبنای شما هم جور در نمی‌آید ، چون مرحوم شیخ اعظم …

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۷/۱/۹۳-رمضانی

۱۷ / ۱ / ۱۳۹۳ بخش دوم : ثبوت حالت سابقه با اصل : در تنبیه دوم مرحوم آخوند ره فرمود اگر این حالت سابقه به یقین وجدانی ثابت شود که لا بأس و استصحاب جاری می شود اما اگر حالت سابقه به یقین وجدانی ثابت نشد بلکه به اماره ثابت شد بنابر مسلک مرحوم آخوند ره که اماره نه …

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه۱۷فروردین ۹۳

  دانلود مطالب جلسه یکشنبه:  ادامه تنبیه دوم… ثبوت حالت سابقه به اصل عملی ..نکات هفتگانه بحث..تقریب اصل اشکال در عدم وجود شک در مقام.. اشکال اقای صدر به این کلام… دو جواب اقای  نائینی به اصل اشکال وجه اول وجهی که خودش رد میکند وقبول ندارد …جواب اقای صدر به وجه اول  اقای نائینی در تقدم اصل تنزیلی بر …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۱/۱۲/۹۲-رمضانی

۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۲ جواب دوم بر مسلک شیخ اعظم دادند که خلاصه ی آن این بود که شارع مقدس وقتی اماره حجت است یعنی جعل حکم مماثل و جعل مؤدی اماره لذا ما یقین داریم حکمی هست یا واقعی یا ظاهری که این هم دو مسلک داشت تنها یک اشکال در ذهن ما هست که جعل حکم مماثل …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۲۱اسفند

مطالب روز چهارشنبه:کلمات اقای صدر در استصحاب اهتمام واشکال او واشکالات استاد به این کلمات

ادامه مطلب

صوت-تنبیهات استصحاب

دروس استاد احمدی شاهرودی: از روز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۲ تنبیهات استصحاب اغاز شد: مطالب روز چهارشنبه:کلمات اقای صدر در استصحاب اهتمام واشکال او واشکالات استاد به این کلمات بررسی کلمات اقای صدر در استصحاب در  حکم مماثل مطالب جلسه یکشنبه: جواب از اشکالات چهارگانه -موضوعیت یقین -استحکام یقین -جعل حکم مماثل -تقریب دوباره کلام اقای صدر مطالب جلسه شنبه:بیان …

ادامه مطلب

اصول-شنبه ۱۷اسفند-رجائی

درس خارج اصول استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                       مقرر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم تنبیه دومِ استصحاب : درس ۸۵ ـ شنبه ۱۷/۱۲/۱۳۹۲     …

ادامه مطلب

اصول- متن ۲۰/۱۲/۹۲-رمضانی

۲۰ / ۱۲ / ۱۳۹۲ ( شهید صدر ره بعد از این که به اختصاص اشکال به مسلک مرحوم آخوند ره اشکال می کند می فرماید اشکال استصحاب مؤدای امارات بنابر مسلک سببیت هم می آید چون با از بین رفتن اماره حکم هم از بین می رود یعنی همان تصویر دوم در کلام آقای خوئی ره را صحیح می …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲۰اسفند

بررسی کلمات اقای صدر در استصحاب در  حکم مماثل

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۹/۱۲/۹۲-رمضانی

۱۹ / ۱۲ / ۱۳۹۲ اما اشکال پنجم : کلمات اعلام را بررسی کردیم که این احتمالی که به آخوند نسبت می دهد و اشکال می کند کسی این احتمال را نمی دهد اگر چه کلام آخوند ره قابلیت برداشت چنین احتمالی را دارد و کمی مشوش است اما این احتمال مختص به آقای صدر است و کس دیگری چنین …

ادامه مطلب

صوت-اصول- دوشنبه ۱۹ اسفند

ادامه مطلب

تقریرات تنبیه اول استصحاب(فعلیت یقین وشک)-خادمی

تقریرات تنبیه اول استصحاب(فعلیت یقین وشک)-خادمی  لینک رجوع به کل مباحث استصحاب   بسم الله الرحمن الرحیم تنبیهات استصحاب تقریرات درس خارج اصول استاداحمدی شاهرودی                                                       مقرر: محمدخادمی تنبیه اول : اشتراط فعلیت یقین وشک دراستصحاب آخوند : یکی ازشرائط استصحاب فعلیت یقین وشک است ویقین وشک تقدیری فایده ای نداردلذااگرمکلف درظرف جریان استصحاب یقین نداردیاغافل باشدبه گونه ای که لوالتفت …

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۸/۱۲/۹۲-رمضانی

۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲ مطلب چهارم : بررسی اشکالات : اما اشکال اول : قبلا این اشکال را متعرض شدیم و گفتیم آقای خوئی ره شما نباید این اشکال را کنید چون شما فرمودید عناوینی که در حمل شائع طریق هستند یعنی کسی که علم دارد علمش را نمی بیند این عناوین ظهور اولیش در طریقیت است اگر در …

ادامه مطلب