فقه

صوت بحث ربا ، جلسه چهاردهم ، ۲۷ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه سیزدهم ، ۲۶ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه دوازدهم ، ۲۵ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه یازدهم ، ۲۴ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه دهم ، ۲۳ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه نهم ، ۲۲ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه هشتم ، ۲۰ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه هفتم ، ۱۹ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه ششم ، ۱۸ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه پنجم ، ۱۷ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه چهارم ، ۱۶ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه سوم ، ۱۵ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

الفقه فی الربا (به روز می شود)

حرمت ربا تکلیفا و وضعا: جلسه اول: صوت          جلسه دوم: صوت

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه دوم ، ۱۳ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت بحث ربا ، جلسه اول ، ۱۲ تیر ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۷، شنبه ، ۲۵ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۶، سه شنبه ، ۲۱ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۵، دوشنبه ، ۲۰ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۴، یکشنبه ، ۱۹ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فقه، بحث صوم، جلسه ۳۱، ۲۰ اردیبهشت ۹۸

خارج فقه / کتاب الصوم                                                            استاد : آیت اﷲ حاج شیخ عبد اﷲ أحمدی شاهرودی حفظه اﷲ / مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بِسْمِ اﷲ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمْ الحمد ﷲ ربّ العالمین والصلاه والسلام علی محمّدٍ وآله الطیّبین الطاهرین ولعنه اﷲ علی أعدائهم ومخالفیهم أجمعین .   [ جلسۀ ۶ ] کلام در این بود که اگر شخصی علم و …

ادامه مطلب