فقه

صوت فقه ، جلسه ۲۷ ، سه شنبه ،۲۹ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۶ ، دوشنبه ،۲۸ آبان ۹۷

  حکم فک رهن، اسقاط حق و ابراء دین: کلام در این بود که اگر راهن عین مرهونه را بدون اذن مرتهن فروخت، بعد فک رهن کرد، دین مرتهن را ادا کرد، یا مرتهن حقش را اسقاط کرد، یا دینش را ابراء کرد، آیا این فک واسقاط و ابراء، مثل اجازه بیع را صحیح می کند یا نه؟ شیخ انصاری …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۶ ، دوشنبه ،۲۸ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۵ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

کلام در این بود که اگر راهن عین مرهونه را بدون اذن مرتهن بفروشد، صحیح است و توقف بر اجازه مرتهن ندارد؟ یا باطل من رأس است؟ یا موقوف بر اجازه است؟ جماعتی مثل مرحوم  آقای خویی (ره) فرمودند: موقوف بر اجازه نیست و صحیح است. چرا؟ چون اذن مرتهن چه کاره است؟ منافات ندارد. مثل خانه ای که اجاره …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۵ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۴ ، شنبه ، ۲۶ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۳ ، چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۲ ، سه شنبه ، ۲۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۱ ، چهارشنبه ، ۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فروع علم اجمالی، تابستان سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ (مشهد مقدس). حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل pdf

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۰ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۹ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۸ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۷ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۶ ، سه شنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵ ، دوشنبه ، ۲۳ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴ ، یکشنبه ، ۲۲ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۳ ، شنبه ، ۲۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب