فقه

صوت فقه ، جلسه ۶۴ ، سه شنبه ، ۲۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۳ ، دوشنبه ، ۲۴ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۲ ، یکشنبه ، ۲۳ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

نوشته ی آقای سید مهدی بادکوبه ای در مورد: حل عویصة الفرق بين بيع صاع من الصبره وبيع الصبرة الا صاعا

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۱ ، شنبه ، ۲۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۰ ، چهارشنبه ، ۱۹ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۹ ، سه شنبه ، ۱۸ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۸ ، دوشنبه ، ۱۷ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۷ ، یکشنبه ، ۱۶ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۶ ، شنبه ، ۱۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۵ ، چهارشنبه ، ۱۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۴ ، سه شنبه ، ۱۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۳ ، دوشنبه ، ۱۰ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۲ ، یکشنبه ، ۹ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۱ ، شنبه ، ۸ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۰ ، سه شنبه ، ۴ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۹ ، دوشنبه ، ۳ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۸ ، یکشنبه ، ۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۷ ، شنبه ، ۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۶ ، چهارشنبه ،۲۸ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب