فقه

صوت فقه ، جلسه 89 ،جهارشنبه ،25 اسفند 95

جلسه پنجاه و ششم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 88 ،سه شنبه ،24 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١٢/٢۴ (جلسه ٨٨)   نکاتی در تنبیه ششم باقیمانده که ابتدا آنها را تکمیل میکنیم و بعد انشاءالله وارد تنبیه هفتم میشویم.   نکته اول مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ اجازه علی التراخی است و اگر این تراخی موجب ضرر اصیل شود، در اینصورت اصیل یا با خیار و یا با اجبار مالک مجیز به …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 87 ، دوشنبه ، 23 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١٢/٢٣ (جلسه ٨٧)   کلام در این بود که آیا اجازه بیع و عقد ملازم با اجازه قبض هم هست یا خیر؟ چند نکته در این مسئله باقیمانده که انشالله این نکات را عرض میکنیم و وارد تنبیه ششم میشویم.   نکته اول مرحوم آقای خویی فرمود، اجازه در قبض کاشفه نیست بلکه ناقله است …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 88 ،سه شنبه ،24 اسفند 95

جلسه پنجاه و پنجم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 87 ،دوشنبه ،23 اسفند 95

جلسه پنجاه و چهارم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 86 ،یکشنبه ،22 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١٢/٢٢ (جلسه ٨۶)   کلام در تنبیه پنجم بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود، اجازه عقد ملازمه ای با اجازه قبض ندارد و ممکن است مالک، عقد را اجازه دهد ولکن به قبض راضی نباشد. البته یک مورد را استثنا فرمود و در جاییکه صحت عقد منوط به قبض باشد، اجازه عقد را ملازم با …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 86 ،یکشنبه ،22 اسفند 95

جلسه پنجاه و سوم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 85 ،شنبه ،21 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١٢/٢١ (جلسه ٨۵)   کلام در تنبیهاتی است که مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث اجازه، ذکر میکند. تنبیه چهارم رسیدیم به تنبیه چهارم که آیا اجازه به ارث می رسد یا به ارث نمیرسد؟ اگر کسی مال شخص دیگری را فضولتا فروخت و مالک مجیز قبل از اینکه این معامله را اجازه دهد یا …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 85 ،شنبه ،21 اسفند 95

جلسه پنجاه و دوم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

صوت مضاربه-جلسه8م-18/12/95

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 84 ،چهارشنبه ،18 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١٢/١٨ (جلسه ٨۴)   کلام در تنبیهاتی بود که مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث اجازه در بیع فضولی ذکر کرده است. تنبیه اول این بود که اگر مجیز برخلاف حکم شرعی، اجازه دهد به اینکه مثلا اگر اجازه شرعا کاشفه هست، مجیز بگوید من حین الاجازه، اجازه میدهم یا اگر اجازه ناقله هست، مجیز …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 84 ،چهارشنبه ،18 اسفند 95

جلسه پنجاه و یک از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 83 ،سه شنبه ،17 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١٢/١٧ (جلسه ٨٣)   کلام در این بود که در اجازه چه چیزی معتبر است؟ آیا به لفظ صریح نیاز است یا کنایه هم کافیست یا اینکه اصلا لفظ لازم میست بلکه إبراز أعم از قولی و فعلی کافی است یا اینکه حتی إبراز هم نیاز نیست بلکه مجرد رضای باطنی کافی است. مرحوم …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 83 ،سه شنبه ،17 اسفند 95

جلسه پنجاه از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 82 ،دوشنبه ،16 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١٢/١۶ (جلسه ٨٢)   یک نکته از بحث تنبیه اول باقیمانده که ابتدا آن را عرض میکنیم بعد به ادامه بحث میپردازیم. مرحوم شیخ انصاری فرمود، اگر اجازه مجیز بر خلاف حکم شرعی باشد. فی المثل اگر اجازه کاشفه است، مجیز بگوید از حین الاجازه راضی هستم. یا اگر اجازه ناقله است، مجیز بگوید من …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 81 ،یکشنبه ،15 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١٢/١۵ (جلسه ٨١)   کلام در تنبیهات اجازه است که مرحوم شیخ در مکاسب بیان می فرماید.   تنبیه اول اگر مجیز بر خلاف حکم شرعی اجازه دهد. فی المثل اگر ما قائل به کشف هستیم، مجیز بگوید از حین اجازه به معامله راضی هستم یا اگر قائل به نقل هستیم، مجیز بگوید از حین …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 82 ،دوشنبه ،16 اسفند 95

جلسه چهل و نهم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 81 ،یکشنبه ،15 اسفند 95

جلسه چهل و هشتم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

متن فقه-شنبه7/12/95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١٢/٧ (جلسه ٨٠)   بحث در این عبارت مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بود که می فرماید؛ “و ربما یقال بظهور الثمره فی تعلق الخیارات و حق الشفعه و إحتساب مبدأ الخیارات و معرفه مجلس الصرف و السلم و الأیمان و النذور المتعلقه بمال البائع أو المشتری” ثمره در بعضی از موارد نیز وارد میشود. …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 80 ،شنبه ،7 اسفند 95

جلسه چهل و هفتم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) داانلود

ادامه مطلب