صوت

صوت فقه ، جلسه ۷۱ ، چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۰ ، سه شنبه ۱ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۹ ، دوشنبه ۳۰ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۸ ، یکشنبه ۲۹ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۷ ، شنبه ۲۸ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۶ ، چهارشنبه ۲۵ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۵ ، سه شنبه ۲۴ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۴ ، دوشنبه ۲۳ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۳ ، یکشنبه ۲۲ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۲ ، سه شنبه ۱۷ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۱ ، دوشنبه ۱۶ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۰ ، یکشنبه ۱۵ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۹ ، چهارشنبه ۱۱ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۸ ، سه شنبه ۱۰ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۷ ، دوشنبه ۹ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۶ ، یکشنبه ۸ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۵ ، شنبه ۷ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۴ ، چهارشنبه ۴ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۳ ، سه شنبه ۳ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۲ ، دوشنبه ۲ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب