صوت

صوت فقه ، جلسه ۸۴ ، چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۳ ، سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۲ ، دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۱ ، یکشنبه ۲۷ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۰ ، چهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۹ ، دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۸ ، یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۷ ، شنبه ۱۹ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۶ ، چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۵ ، سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۴ ، دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۳ ، یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۲ ، شنبه ۱۲ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۱ ، چهارشنبه ۲ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۰ ، سه شنبه ۱ بهمن ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۹ ، دوشنبه ۳۰ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۸ ، یکشنبه ۲۹ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۷ ، شنبه ۲۸ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۶ ، چهارشنبه ۲۵ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۵ ، سه شنبه ۲۴ دی ۹۸

دانلود

ادامه مطلب