صوت

صوت فقه ، جلسه ۱۰۷ ، سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۶ ، دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۵ ، سه شنبه ۱۵ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۴ ، دوشنبه ۱۴ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۳ ، یکشنبه ۱۳ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۲ ، شنبه ۱۲ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۱ ، چهارشنبه ۹ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۰ ، سه شنبه ۸ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۹ ، دوشنبه ۷ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۸ ، یکشنبه ۶ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۷ ، شنبه ۵ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۶ ، چهارشنبه ۲ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۵ ، سه شنبه ۱ مهر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۴ ، دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۳ ، یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۲ ، شنبه ۲۹ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۱ ، چهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۰ ، سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۹ ، یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۸ ، شنبه ۲۲ شهریور ۹۹

دانلود

ادامه مطلب