صوت

صوت فقه ، جلسه ۱۵۹ ، دوشنبه ۲۲ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵۸ ، یکشنبه ۲۱ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵۷ ، شنبه ۲۰ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵۶ ، چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵۵ ، سه شنبه ۱۶ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵۴ ، دوشنبه ۱۵ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵۳ ، یکشنبه ۱۴ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵۲ ، شنبه ۱۳ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵۱ ، یکشنبه ۷ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵۰ ، شنبه ۶ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۹ ، چهارشنبه ۳ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۸ ، سه شنبه ۲ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۷ ، دوشنبه ۱ دی ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۶ ، شنبه ۲۹ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۵ ، چهارشنبه ۲۶ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۴ ، سه شنبه ۲۵ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۳ ، دوشنبه ۲۴ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۲ ، یکشنبه ۲۳ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۱ ، شنبه ۲۲ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴۰ ، چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹

دانلود

ادامه مطلب