صوت

صوت فقه ، مضاربه ، جلسه 4

دانلود 

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه پنجاه و هشتم ، چهارشنبه ، 29 دی 95

جلسه بیست و هفتم از بیع فضولی (الثانی: الظاهر أنّه لا فرق فیما ذکرنا من أقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاطاه و القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه پنجاه و هفتم ، سه شنبه ، 28 دی 95

جلسه بیست و ششم از بیع فضولی الامر الأوّل: أنّه لا فرق على القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً فی ذمّه الغیر دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه پنجاه و ششم ، دوشنبه ، 27 دی 95

جلسه بیست و پنجم از بیع فضولی الامر الأوّل: أنّه لا فرق على القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً فی ذمّه الغیر دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه پنجاه و پنجم ، یکشنبه ، 26 دی 95

جلسه بیست و پنجم از بیع فضولی الامر الأوّل: أنّه لا فرق على القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً فی ذمّه الغیر دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه پنجاه و چهارم ، شنبه ، 25 دی 95

جلسه بیست و چهارم از بیع فضولی الامر الأوّل: أنّه لا فرق على القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً فی ذمّه الغیر دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، مضاربه ، جلسه سوم

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه پنجاه و سوم ، چهارشنبه ، 22 دی 95

جلسه بیست و سوم از بیع فضولی الامر الأوّل: أنّه لا فرق على القول بصحّه بیع الفضولی بین کون مال الغیر عیناً أو دیناً فی ذمّه الغیر دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه پنجاه و دوم ، یکشنبه ، 19 دی 95

جلسه بیست و دوم از بیع فضولی مسأله ثالثه (بیع الفضولی لنفسه) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه پنجاه و یکم ، شنبه ، 18 دی 95

جلسه بیست و یکم از بیع فضولی مسأله ثالثه (بیع الفضولی لنفسه) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، مضاربه ، جلسه دوم

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه پنجاهم ، چهارشنبه ، 15 دی 95

جلسه بیستم از بیع فضولی مسأله ثالثه (بیع الفضولی لنفسه) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه چهل و نهم ، سه شنبه ، 14 دی 95

جلسه هجدهم از بیع فضولی مسأله ثانیه (سبق منع مالک) و مسأله ثالثه (بیع الفضولی لنفسه) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه چهل و هشتم ، دوشنبه ، 1۳ دی 95

جلسه هجدهم از بیع فضولی مسأله ثانیه، سبق منع مالک دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه چهل و هفتم ، یکشنبه ، 12 دی 95

جلسه هفدهم از بیع فضولی مسأله ثانیه، سبق منع مالک دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه چهل و ششم-شنبه –11 دی-95

جلسه شانزدهم از بیع فضولی ادله بطلان بیع فضولی و بیان مختار دانلود

ادامه مطلب

مضاربه -جلسه اول-8دی 95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه چهل و پنجم-چهارشنبه –8 دی-95

جلسه پانزدهم از بیع فضولی ادله بطلان بیع فضولی دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه چهل و چهارم-سه شنبه –7 دی-95

جلسه چهاردهم از بیع فضولی ادله بطلان بیع فضولی دانلود

ادامه مطلب

بیع سال95-96(به روز می شود)

   ادامه شروط متعاقدین لینک رجوع به مطالب قبل تقریر حسینی بادکوبه ای (   pdf  )   شرط دوم : قصد جلسه اول – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه ۴ام – جلسه ۵ام – جلسه ۶ام – جلسه ۷ام – جلسه ۸ام – جلسه ۹ام     شرط سوم: اختیار جلسه اول – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه ۴ام – …

ادامه مطلب