صوت

صوت فقه ، شنبه ، جلسه 13 ، 29 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، چهارشنبه ، جلسه 12 ، 26 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، یکشنبه ، جلسه 11 ، 22 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، شنبه ، جلسه 10 ، 22 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، چهارشنبه ، جلسه 9 ، 19 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، سه شنبه ، جلسه 8 ، 18 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، دوشنبه ، جلسه 7 ، 17 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، یکشنبه ، جلسه 6 ، 16 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، شنبه ، جلسه 5 ، 15 مهر 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، چهارشنبه ، جلسه چهارم ، 22 شهریور 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه سوم ، 21 شهریور 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه دوم ، 20 شهریور 96

دانلود

ادامه مطلب

بیع( سال ۹۶-۹۷)

این درس  از ۱۹ شهریور ۹۶ شروع شده است( لینک بیع ۹۵-۹۶  و بیع ۹۴-۹۵) جلسه  اول( صوت – متن) جلسه دوم( صوت – متن)جلسه سوم( صوت – متن) جلسه چهارم(‌صوت – متن)جلسه ۵م( صوت – متن)‌ جلسه ۶(صوت – متن) جلسه ۷م( صوت – متن) جلسه ۸م( صوت – متن)جلسه ۹م(صوت– متن) جلسه ۱۰م(صوت – متن) جلسه ۱۱م(صوت – …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه اول ، 19 شهریور 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه۱۵

دانلود

ادامه مطلب

صوت-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه۱۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه۱۳

دانلود

ادامه مطلب

صوت-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه۱۲

دانلود

ادامه مطلب

صوت-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه۱۱

دانلود

ادامه مطلب

صوت-احکام مقبوض به عقد فاسد-جلسه۱۰

دانلود

ادامه مطلب