صوت

صوت فقه ، جلسه ۱۱۶، سه شنبه ، ۲۱ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۵، دوشنبه ، ۲۰ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۴، یکشنبه ، ۱۹ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه۴۳، ۱ خرداد ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه۴۲، ۳۱ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه۴۱، ۳۰ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه۴۰، ۲۹ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۹، ۲۸ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۸، ۲۷ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۷، ۲۶ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۶، ۲۵ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۵، ۲۴ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۴، ۲۳ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۳، ۲۲ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۲، ۲۱ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۱، ۲۰ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۳۰، ۱۹ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۲۹، ۱۸ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۲۸، ۱۷ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، بحث صوم، جلسه ۲۷، ۱۶ اردیبهشت ۹۸

دانلود

ادامه مطلب