صوت

صوت فقه ، جلسه 84 ،چهارشنبه ،18 اسفند 95

جلسه پنجاه و یک از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 83 ،سه شنبه ،17 اسفند 95

جلسه پنجاه از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 82 ،دوشنبه ،16 اسفند 95

جلسه چهل و نهم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 81 ،یکشنبه ،15 اسفند 95

جلسه چهل و هشتم از بیع فضولی تنبیهات اجازه دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 80 ،شنبه ،7 اسفند 95

جلسه چهل و هفتم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) داانلود

ادامه مطلب

طهارت

میاه نجاسات صلاه فی النجس فیما یعفی عنه فی الصلاه مطهرات طرق اثبات طهارت اوانی تخلی-استنجاء-استبراء وضوء(موجبات-غایات-مستحبات) افعال وضوء شرائط وضوء احکام جبائر تقریرات اقای رجایی فیما یحرم علی الجنب(مقیسه) حرمت مس مصحف(مختاریان) نوشته استاد سال ۸۷

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 79 ،چهارشنبه ،4 اسفند 95

جلسه چهل و ششم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه- سه شنبه 3/12/95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 77 ،دوشنبه ،2 اسفند 95

جلسه چهل و پنجم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 76 ، یکشنبه ،1 اسفند 95

جلسه چهل و چهارم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 75 ، شنبه ،30 بهمن 95

جلسه چهل و سوم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه – مضاربه – جلسه 7

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 74 ، چهارشنبه ، 27 بهمن 95

جلسه چهل و دوم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 73 ، سه شنبه ، 26 بهمن 95

جلسه چهل و یکم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 72 ، چهارشنبه ، 20 بهمن 95

جلسه چهلم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 71 ، سه شنبه ، 19 بهمن 95

جلسه سی و نهم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 70 ، دوشنبه ، 18 بهمن 95

جلسه سی و نهم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 69 ، یکشنبه ، 17 بهمن 95

جلسه سی و هشتم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 68 ، شنبه ، 16 بهمن 95

جلسه سی و هفتم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، مضاربه ، جلسه 6

دانلود

ادامه مطلب