صوت

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۳۰

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۹

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم فروع علم اجمالی جمعه ۹۷/۴/۱ (جلسه ۴ از سال ۹۷)   کلام در این فرمایش صاحب عروة بود که اگر شخصی دو نماز بخواند در حالی که علم دارد به احد الصلاتین نقص وارد کرده،صاحب عروة فرمود اگر منافی بعد از صلات دوم به جا نیاورده آن محتمل النقص را به صلات دوم می چسباند و …

ادامه مطلب

متن فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم فروع علم اجمالی چهارشنبه ۹۷/۳/۳۰ (جلسه ۲ از سال۹۷)   کلام در این مسئله هشتم بود که دیروز طرح کردیم : اگر مکلف دو تا نماز خوانده بعد از دو نماز یقین دارد که یک نقصی به یکی از این دو نماز وارد شده و نقصش هم، نقصی است که مشمول حدیث لاتعاد نمی شود مثلا …

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۸

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۶

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۵

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۳

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۲

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۱

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۰

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۱۹

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۶ ، شنبه ، ۲۲ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۵ ، سه شنبه ، ۱۸ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۴ ، دوشنبه ، ۱۷ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۳ ، یکشنبه ، ۱۶ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۲ ، شنبه ، ۱۵ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۱ ، سه شنبه ، ۱۱ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب