صوت

فقه-صوت-سه شنبه۲۰اسفند

مطالب جلسه سه شنبه :مانع در غسل-کلام مشهور ومحقق خونساری ورد کلمات ایشان توسط اقای خوئی-مختار

ادامه مطلب

فقه – صوت (به روز می شود)

دروس استاد احمدی شاهرودی ان شاءالله هر روز تا ساعت ۱۳ بعد از ظهر به روز می شود: مطالب جلسه سه شنبه :مانع در غسل-کلام مشهور ومحقق خونساری ورد کلمات ایشان توسط اقای خوئی-مختار مطالب جلسه یکشنبه : استدلالات  در وجوب نفسی غسل جنابت -جواب اقای خوئی از استدلالات -مختار انکار وجوب نفسی مطالب جلسه شنبه : مکروهات جنب – …

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه ۱۹اسفند

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه ۱۸اسفند

مطالب جلسه یکشنبه : استدلالات  در وجوب نفسی غسل جنابت -جواب اقای خوئی از استدلالات -مختار انکار وجوب نفسی

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه۱۷اسفند

  مطالب جلسه شنبه : مکروهات جنب – استدلالات بر استحباب نفسی غسل جنابت- استدلالات اقای خوئی – جوابهای اقای حائری- مختار در قبول استدلالات

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه ۱۴اسفند

مطالب جلسه چهارشنبه :ادامه مساله ۸ -اختلاف مرحوم اقای خوئی با صاحب عروه در اخذ اب برای تیمم جنب از داخل مسجد

ادامه مطلب

فقه-صوت-۱۳اسفند

مطالب جلسه سه شنبه: تفصیل اقای خوئی در محرمات-قول مختار در مقام-مساله ۸-اشکال اقای خوئی به مصنف

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه۱۲اسفند

ادامه مطلب