صوت

فقه-صوت-چهارشنبه10اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه9اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه8اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه7اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه6اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه3اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه2اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه1اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه30فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه۲۷فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت- سه شنبه۲۶فروردین ۹۳

دانلود مطالب این جلسه :هل یجب اعاده الغسل لو علم جفاف بعض الاعضاء ام لا.. اشکال المحقق الحائری والسید الخوئی فی المقام

ادامه مطلب

فقه-صوت دوشنبه۲۵فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه۲۴فروردین ۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه- صوت-شنبه۲۳فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-چهارشنبه۲۰فروردین۹۳

دانلود هل یجب الترتیب بین الراس والبدن؟ هل یجب غسل الرقبه مع الراس ام لا؟

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه۱۹فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت دوشنبه۱۸فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه۱۷فروردین ۹۳

  دانلود مطالب یکشنبه: شستن شعر مجزی از شستن بدن است یا خیر؟ بررسی قول صاحب عروه مبنی بر عدم اجزاء..روایات مطرح در مقام

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه۲۰اسفند

مطالب جلسه سه شنبه :مانع در غسل-کلام مشهور ومحقق خونساری ورد کلمات ایشان توسط اقای خوئی-مختار

ادامه مطلب

فقه – صوت (به روز می شود)

دروس استاد احمدی شاهرودی ان شاءالله هر روز تا ساعت ۱۳ بعد از ظهر به روز می شود: مطالب جلسه سه شنبه :مانع در غسل-کلام مشهور ومحقق خونساری ورد کلمات ایشان توسط اقای خوئی-مختار مطالب جلسه یکشنبه : استدلالات  در وجوب نفسی غسل جنابت -جواب اقای خوئی از استدلالات -مختار انکار وجوب نفسی مطالب جلسه شنبه : مکروهات جنب – …

ادامه مطلب