صوت

صوت فقه ، جلسه ۳۲ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۱ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۰ ، دوشنبه ،۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۹ ، شنبه ،۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۸ ، چهارشنبه ،۳۰ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۷ ، سه شنبه ،۲۹ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۶ ، دوشنبه ،۲۸ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۵ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۴ ، شنبه ، ۲۶ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۳ ، چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۲ ، سه شنبه ، ۲۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۱ ، چهارشنبه ، ۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۰ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۹ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۸ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۷ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۶ ، سه شنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵ ، دوشنبه ، ۲۳ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴ ، یکشنبه ، ۲۲ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۳ ، شنبه ، ۲۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب