صوت

صوت فقه ، جلسه ۱۲ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶ ، سه شنبه ، ۱۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵ ، دوشنبه ، ۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴ ، یکشنبه ، ۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳ ، شنبه ، ۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲ ، چهارشنبه ، ۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱ ، سه شنبه ، ۳ مهر ۹۷

بیع الوقف :‌ الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه دانلود  

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۳۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۳۳

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۳۲

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۳۱

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۳۰

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۹

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم فروع علم اجمالی جمعه ۹۷/۴/۱ (جلسه ۴ از سال ۹۷)   کلام در این فرمایش صاحب عروة بود که اگر شخصی دو نماز بخواند در حالی که علم دارد به احد الصلاتین نقص وارد کرده،صاحب عروة فرمود اگر منافی بعد از صلات دوم به جا نیاورده آن محتمل النقص را به صلات دوم می چسباند و …

ادامه مطلب

متن فقه، فروع علم اجمالی، تابستان ۹۷، جلسه ۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم فروع علم اجمالی چهارشنبه ۹۷/۳/۳۰ (جلسه ۲ از سال۹۷)   کلام در این مسئله هشتم بود که دیروز طرح کردیم : اگر مکلف دو تا نماز خوانده بعد از دو نماز یقین دارد که یک نقصی به یکی از این دو نماز وارد شده و نقصش هم، نقصی است که مشمول حدیث لاتعاد نمی شود مثلا …

ادامه مطلب