صوت

صوت فقه ، صوم ، جلسه ۱۵

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه ۱۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه ۱۳

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه ۱۲

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه ۱۱

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه 10

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه 9

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه 8

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه 7

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه 6

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه 5

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، صوم ، جلسه ۴

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه – صوم -جلسه سوم

دانلود

ادامه مطلب

صوم

این بحث از شنبه اول رمضان المبارک سال۱۴۳۸ مصادف با۶خرداد ۹۶ شروع شد و۲۰ خرداد به پایان رسید.   جلسه اول  – جلسه دوم – جلسه ۳ – جلسه ۴– جلسه ۵– جلسه ۶– جلسه ۷– جلسه ۸ – جلسه ۹– جلسه ۱۰ – جلسه ۱۱– جلسه ۱۲– جلسه ۱۳– جلسه ۱۴– جلسه ۱۵   تقریرات اقای بادکوبه ای: دانلود …

ادامه مطلب

صوت فقه – صوم -جلسه دوم

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه – صوم -جلسه اول

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 116 ، چهارشنبه ،27 اردیبهشت 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 115 ، سه شنبه ،26 اردیبهشت 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 114 ، دوشنبه ،25 اردیبهشت 96

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 113 ، یکشنبه ،24 اردیبهشت 96

دانلود

ادامه مطلب