متن و تقریرات

متن فقه-بیع-جلسه90-دوشنبه14/1/96

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۶/١/١۴ (جلسه ٩٠)   بحث ما رسید به أحکام مجیز. مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛ استقصاء این أحکام مجیز یتم برسم امور.   أمر اول مجیز حین الاجازه باید تمام شرایط را دارا باشد یعنی همانطوریکه اگر حین العقد بود باید تمام شرایط را میداشت همینطور در حین الاجازه هم باید تمام شرایط أعم از …

ادامه مطلب

متن فقه-بیع-جلسه89-چهارشنبه25/12/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١٢/٢۵ (جلسه ٨٩)   کلام در تنبیهات اجازه در کتاب مکاسب بود. رسیدیم به آخرین تنبیه در مقام که مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛ آیا اجازه باید مطابقت با عقد داشته باشد یا خیر؟ عرض کردیم تاره عدم تطابق اجازه با عقد به لحاظ جزء و کل است. فی المثل بایع اصیل، کل خانه را …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 88 ،سه شنبه ،24 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١٢/٢۴ (جلسه ٨٨)   نکاتی در تنبیه ششم باقیمانده که ابتدا آنها را تکمیل میکنیم و بعد انشاءالله وارد تنبیه هفتم میشویم.   نکته اول مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ اجازه علی التراخی است و اگر این تراخی موجب ضرر اصیل شود، در اینصورت اصیل یا با خیار و یا با اجبار مالک مجیز به …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 87 ، دوشنبه ، 23 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١٢/٢٣ (جلسه ٨٧)   کلام در این بود که آیا اجازه بیع و عقد ملازم با اجازه قبض هم هست یا خیر؟ چند نکته در این مسئله باقیمانده که انشالله این نکات را عرض میکنیم و وارد تنبیه ششم میشویم.   نکته اول مرحوم آقای خویی فرمود، اجازه در قبض کاشفه نیست بلکه ناقله است …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 86 ،یکشنبه ،22 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١٢/٢٢ (جلسه ٨۶)   کلام در تنبیه پنجم بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود، اجازه عقد ملازمه ای با اجازه قبض ندارد و ممکن است مالک، عقد را اجازه دهد ولکن به قبض راضی نباشد. البته یک مورد را استثنا فرمود و در جاییکه صحت عقد منوط به قبض باشد، اجازه عقد را ملازم با …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 85 ،شنبه ،21 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١٢/٢١ (جلسه ٨۵)   کلام در تنبیهاتی است که مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث اجازه، ذکر میکند. تنبیه چهارم رسیدیم به تنبیه چهارم که آیا اجازه به ارث می رسد یا به ارث نمیرسد؟ اگر کسی مال شخص دیگری را فضولتا فروخت و مالک مجیز قبل از اینکه این معامله را اجازه دهد یا …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 84 ،چهارشنبه ،18 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١٢/١٨ (جلسه ٨۴)   کلام در تنبیهاتی بود که مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث اجازه در بیع فضولی ذکر کرده است. تنبیه اول این بود که اگر مجیز برخلاف حکم شرعی، اجازه دهد به اینکه مثلا اگر اجازه شرعا کاشفه هست، مجیز بگوید من حین الاجازه، اجازه میدهم یا اگر اجازه ناقله هست، مجیز …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 83 ،سه شنبه ،17 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١٢/١٧ (جلسه ٨٣)   کلام در این بود که در اجازه چه چیزی معتبر است؟ آیا به لفظ صریح نیاز است یا کنایه هم کافیست یا اینکه اصلا لفظ لازم میست بلکه إبراز أعم از قولی و فعلی کافی است یا اینکه حتی إبراز هم نیاز نیست بلکه مجرد رضای باطنی کافی است. مرحوم …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 82 ،دوشنبه ،16 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١٢/١۶ (جلسه ٨٢)   یک نکته از بحث تنبیه اول باقیمانده که ابتدا آن را عرض میکنیم بعد به ادامه بحث میپردازیم. مرحوم شیخ انصاری فرمود، اگر اجازه مجیز بر خلاف حکم شرعی باشد. فی المثل اگر اجازه کاشفه است، مجیز بگوید از حین الاجازه راضی هستم. یا اگر اجازه ناقله است، مجیز بگوید من …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 81 ،یکشنبه ،15 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١٢/١۵ (جلسه ٨١)   کلام در تنبیهات اجازه است که مرحوم شیخ در مکاسب بیان می فرماید.   تنبیه اول اگر مجیز بر خلاف حکم شرعی اجازه دهد. فی المثل اگر ما قائل به کشف هستیم، مجیز بگوید از حین اجازه به معامله راضی هستم یا اگر قائل به نقل هستیم، مجیز بگوید از حین …

ادامه مطلب

متن فقه-شنبه7/12/95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١٢/٧ (جلسه ٨٠)   بحث در این عبارت مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بود که می فرماید؛ “و ربما یقال بظهور الثمره فی تعلق الخیارات و حق الشفعه و إحتساب مبدأ الخیارات و معرفه مجلس الصرف و السلم و الأیمان و النذور المتعلقه بمال البائع أو المشتری” ثمره در بعضی از موارد نیز وارد میشود. …

ادامه مطلب

متن فقه- چهارشنبه 4/12/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١٢/۴ (جلسه ٧٩)   کلام در این بود که اگر در بیع فضولی، قابلیت حین العقد نبوده ولکن بعد از عقد و حین الاجازه متجدد شده است. مرحوم کاشف الغطاء فرمود؛ بنابر قول کشف، این معامله باطل است چون اجازه تملیک من حین العقد است و در زمان عقد، شرایط کامل نبوده است. بنابر قول …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 78 ،سه شنبه ،3 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١٢/٣ (جلسه ٧٨)   کلام در این بود که چنانچه قابلیت للتملک در قبل از اجازه از بین برود، آیا معامله صحیح است یا خیر؟ تاره، این قابلیت به سبب موت اصیل، از بین رفته است که بحث در آن گذشت. اخری، این قابلیت به سبب ارتداد اصیل، از بین رفته است که بحث …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 77 ،دوشنبه ،2 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١٢/٢ (جلسه ٧٧)   کلام در این ثمره بود که اگر یک شیئی حین الاجازه از قابلیت خارج شود، آیا بنابر قول به کشف و نقل فرق میکند یا خیر؟ به این دلیل که شقوق و اقوال در این مسئله زیاد است ما امروز بصورت دسته بندی همه اقوال و صور را مطرح میکنیم، منتهی …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 76 ، یکشنبه ،1 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١٢/١ (جلسه ٧۶)   کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء در قول به کشف و نقل ذکر کرده است. مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ ظهور بعض اخبار و صراحت بعضی دیگر دلالت دارد به اینکه لازم نیست بنابر قول به کشف، قابلیت للتملک تا زمان اجازه باقی باشد. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی …

ادامه مطلب

متن،فقه،جلسه 75،شنبه ،30 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١١/٣٠ (جلسه ٧۵)   کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء بین کاشفه و ناقله بودن اجازه در بیع فضولی مطرح کردند. یکی از ثمرات این بود که چنانچه قابلیت تملک تا زمان اجازه مستمر نبود، این عدم استمرار قابلیت، بنابر قول به کشف مانع از تأثیر اجازه نیست ولی بنابر قول به نقل، …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه27/11/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/٢٧ (جلسه ٧۴)   کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء در قول به کشف و نقل در بیع فضولی فرموده است.   ثمرات کاشف الغطاء ثمراتی که مرحوم کاشف الغطاء ذکر میکند، در حقیقت برمیگردد به دو ثمره.   ثمره اول اینکه قبل از اجازه، قابلیت ملک از اصیل برداشته شود به اینکه …

ادامه مطلب

مضاربه-تقریر جلسه 6و 7-خادمی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریر فقه المضاربه/ الدرس۶ و۷ الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 73 ، سه شنبه ، 26 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١١/٢۶ (جلسه ٧٣)   کلام در ثمرات بین کشف و نقل در اجازه بود. یکی از ثمرات این بود که بر اصیل جایز نیست، قبل از اجازه معامله را فسخ بکند و آن آثاری که التزام علیه اصیل هست، بر اصیل جاری میشود. لذا مرحوم علامه در قواعد فرمود یکی از آثاری که اصیل …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 72 ، چهارشنبه ، 20 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/٢٠ (جلسه ٧٢)   کلام در این بود که یکی از ثمرات کشف و نقل، تصرف اصیل قبل از اجازه بود. مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ بنابر این که اجازه کاشفه باشد، اصیل حق تصرف ندارد ولو اینکه علم به عدم اجازه مالک داشته باشد البته این بنابر مسلکی است که اجازه، شرط متأخر باشد نه …

ادامه مطلب