متن و تقریرات

تقریر فقه ، جلسه 99 ،چهارشنبه ،30 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۶/١/٣٠ (جلسه ٩٩)   مسئله ثالثه کلام در این بود که اگر شخصی مالی را بفروشد با این اعتقاد که حق تصرف ندارد و فضولتا این بیع را انجام میدهد أما بعد از معامله، کشف شود که بایع جائز التصرف بوده است. چنین معامله ای چه حکمی دارد؟ مرحوم شیخ انصاری برای این مسئله چهار …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 98 ،سه شنبه ،29 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۶/١/٢٩ (جلسه ٩٨)   قبل از اینکه وارد مسئله ثالثه شویم، نکته ای را از مسئله قبلی باید ذکر کنیم. در مسئله گذشته، مرحوم آقای خویی اشکالی را به مرحوم شیخ انصاری وارد کرد. مرحوم شیخ انصاری در یکی از فروع فرمود؛ “ولو باع عن المالک فاتفق انتقاله إلی البایع فأجازه فالظاهر أیضا الصحه …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 97 ،دوشنبه ،28 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۶/١/٢٨ (جلسه ٩٧)   کلام در مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود. خلاصه عرائض ما این شد که بیع فضولی در مسئله من باع شیئا ثم ملک ثم أجاز، اگر به این صورت باشد که هم مشتری و هم بایع بعد از مالک شدن، در پذیرفتن بیع مختار باشند، در اینصورت این معامله مشمول …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 96 ،یکشنبه ،27 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۶/١/٢٧ (جلسه ٩۶)   کلام در مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود. در اشکال هفتم مرحوم شیخ جواب داد نهی این روایات مربوط به جایی است که شخص بعد از مالک شدن، مختار در اجازه و رد بیع فضولی نباشد.  ولی اگر مختار باشد که اگر بخواهد بفروشد و اگر بخواهد نفروشد، در اینصورت …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 95 ،شنبه ،26 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۶/١/٢۶ (جلسه ٩۵)   کلام در مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود که آیا چنین معامله ای درست است یا خیر؟ وجوه سبعه ای از مرحوم محقق تستری در بطلان این معامله فضولی در این مسئله در مکاسب ذکر شده که شش وجه آن را با جوابهای مرحوم شیخ انصاری بیان کردیم و الان …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 94 ،یکشنبه ،20 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۶/١/٢٠ (جلسه ٩۴)   بحث ما در مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود. مرحوم شیخ انصاری فرمود مقتضای اصل عملی و عمومات صحت این معامله است. ایرادهایی هم از صاحب مقاییس ذکر شد که چند تا از آنها را بررسی کردیم. مجموع این اشکالات هفت تا است که چهار تا از آن گذشت.   …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 93 ،شنبه ،19 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۶/١/١٩ (جلسه ٩٣)   کلام در این مسئله “من باع شیئا ثم ملک“ بود که آیا این معامله درست است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری فرمود مقتضای اصل و عمومات، صحت این معامله است. بحث ما رسید به اشکالاتی که از مرحوم صاحب مقاییس ذکر شده است.   اشکال دوم بطور مثال در روز شنبه …

ادامه مطلب

تقریر فقه ، جلسه 92 ،چهارشنبه ،16 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۶/١/١۶ (جلسه ٩٢)   کلام در این مسئله من باع شیئا ثم ملک بود. اگر شخصی مال کسی را فضولتا بفروشد. بعد همان مال را از صاحب مال برای خودش بخرد تا بتواند آن معامله فضولی را اجازه کند. در اینصورت آیا این معامله فضولی صحیح میشود یا اینکه برای صحت نیاز به اجازه دارد …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 91 ،سه شنبه ،15 فروردین 96

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۶/١/١۵ (جلسه ٩١)   کلام در احکام مجیز بود. یکی از اموری که مرحوم شیخ انصاری در مورد مجیز فرمود، این بود که مجیز باید حال الإجازه همه شروط را دارا باشد و لا فرق بین قول بالکشف و قول بالنقل که لحث آن گذشت.   أمر دوم آیا مجیز حال العقد باید موجود …

ادامه مطلب

متن فقه-بیع-جلسه90-دوشنبه14/1/96

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۶/١/١۴ (جلسه ٩٠)   بحث ما رسید به أحکام مجیز. مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛ استقصاء این أحکام مجیز یتم برسم امور.   أمر اول مجیز حین الاجازه باید تمام شرایط را دارا باشد یعنی همانطوریکه اگر حین العقد بود باید تمام شرایط را میداشت همینطور در حین الاجازه هم باید تمام شرایط أعم از …

ادامه مطلب

متن فقه-بیع-جلسه89-چهارشنبه25/12/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١٢/٢۵ (جلسه ٨٩)   کلام در تنبیهات اجازه در کتاب مکاسب بود. رسیدیم به آخرین تنبیه در مقام که مرحوم شیخ انصاری می فرماید؛ آیا اجازه باید مطابقت با عقد داشته باشد یا خیر؟ عرض کردیم تاره عدم تطابق اجازه با عقد به لحاظ جزء و کل است. فی المثل بایع اصیل، کل خانه را …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 88 ،سه شنبه ،24 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١٢/٢۴ (جلسه ٨٨)   نکاتی در تنبیه ششم باقیمانده که ابتدا آنها را تکمیل میکنیم و بعد انشاءالله وارد تنبیه هفتم میشویم.   نکته اول مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ اجازه علی التراخی است و اگر این تراخی موجب ضرر اصیل شود، در اینصورت اصیل یا با خیار و یا با اجبار مالک مجیز به …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 87 ، دوشنبه ، 23 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١٢/٢٣ (جلسه ٨٧)   کلام در این بود که آیا اجازه بیع و عقد ملازم با اجازه قبض هم هست یا خیر؟ چند نکته در این مسئله باقیمانده که انشالله این نکات را عرض میکنیم و وارد تنبیه ششم میشویم.   نکته اول مرحوم آقای خویی فرمود، اجازه در قبض کاشفه نیست بلکه ناقله است …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 86 ،یکشنبه ،22 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١٢/٢٢ (جلسه ٨۶)   کلام در تنبیه پنجم بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود، اجازه عقد ملازمه ای با اجازه قبض ندارد و ممکن است مالک، عقد را اجازه دهد ولکن به قبض راضی نباشد. البته یک مورد را استثنا فرمود و در جاییکه صحت عقد منوط به قبض باشد، اجازه عقد را ملازم با …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 85 ،شنبه ،21 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١٢/٢١ (جلسه ٨۵)   کلام در تنبیهاتی است که مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث اجازه، ذکر میکند. تنبیه چهارم رسیدیم به تنبیه چهارم که آیا اجازه به ارث می رسد یا به ارث نمیرسد؟ اگر کسی مال شخص دیگری را فضولتا فروخت و مالک مجیز قبل از اینکه این معامله را اجازه دهد یا …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 84 ،چهارشنبه ،18 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١٢/١٨ (جلسه ٨۴)   کلام در تنبیهاتی بود که مرحوم شیخ انصاری در پایان بحث اجازه در بیع فضولی ذکر کرده است. تنبیه اول این بود که اگر مجیز برخلاف حکم شرعی، اجازه دهد به اینکه مثلا اگر اجازه شرعا کاشفه هست، مجیز بگوید من حین الاجازه، اجازه میدهم یا اگر اجازه ناقله هست، مجیز …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 83 ،سه شنبه ،17 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١٢/١٧ (جلسه ٨٣)   کلام در این بود که در اجازه چه چیزی معتبر است؟ آیا به لفظ صریح نیاز است یا کنایه هم کافیست یا اینکه اصلا لفظ لازم میست بلکه إبراز أعم از قولی و فعلی کافی است یا اینکه حتی إبراز هم نیاز نیست بلکه مجرد رضای باطنی کافی است. مرحوم …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 82 ،دوشنبه ،16 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١٢/١۶ (جلسه ٨٢)   یک نکته از بحث تنبیه اول باقیمانده که ابتدا آن را عرض میکنیم بعد به ادامه بحث میپردازیم. مرحوم شیخ انصاری فرمود، اگر اجازه مجیز بر خلاف حکم شرعی باشد. فی المثل اگر اجازه کاشفه است، مجیز بگوید از حین الاجازه راضی هستم. یا اگر اجازه ناقله است، مجیز بگوید من …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 81 ،یکشنبه ،15 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١٢/١۵ (جلسه ٨١)   کلام در تنبیهات اجازه است که مرحوم شیخ در مکاسب بیان می فرماید.   تنبیه اول اگر مجیز بر خلاف حکم شرعی اجازه دهد. فی المثل اگر ما قائل به کشف هستیم، مجیز بگوید از حین اجازه به معامله راضی هستم یا اگر قائل به نقل هستیم، مجیز بگوید از حین …

ادامه مطلب

متن فقه-شنبه7/12/95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١٢/٧ (جلسه ٨٠)   بحث در این عبارت مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بود که می فرماید؛ “و ربما یقال بظهور الثمره فی تعلق الخیارات و حق الشفعه و إحتساب مبدأ الخیارات و معرفه مجلس الصرف و السلم و الأیمان و النذور المتعلقه بمال البائع أو المشتری” ثمره در بعضی از موارد نیز وارد میشود. …

ادامه مطلب