متن و تقریرات

فقه-متن یکشنبه ۲۷/۷/۹۳-احمدی

یک شنبه۲۷/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی مطلب دوم(روایاتی که برمدعای صاحب عروه دلالت می کند) پرداختند اماموثقه سماعه:وجه دلالت ومناقشه خوئی به وجه دلالتش درجلسات قبل گذشت(فراجع) مرحوم خوئی می فرماید:لوسلمناکه روایاتی که صاحب عروه تمسک کرده دلالت وسندش تمام است وبه نحومطلق است وشامل ازیدهم می شودلکن تخصیص می خورندبه موثقه ابی بصیرومضمره وحمل می شوندبریوم …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۲۶/۷/۹۳-احمدی

شنبه۲۶/۷/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به سه مطلب پرداختند ۱.دلیل مدعای صاحب عروه:(اگرقبل ازایام عادتش ازیددوروزخون ببیندحیض است) ۲.اشکال مرحوم خوئی برعروه ۳.جواب ازاشکالات خوئی وبیان مختار امامطلب اول:مرحوم صاحب عروه برای مدعایش به سه روایت تمسک می کند روایت اول:علی بن ابی حمزه البطائنی قال:(سئل ابوعبدا…(علیه السلام).اناحاضرعن المراه تری الصفره فقال:ماکان قبل الحیض فهومن الحیض)رجال درسلسله سنددرجلسه گذشته ذکرشده …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه ۲۳/۷/۹۳-احمدی

چهارشنبه۲۳/۷/۹۳ خلاصه درس مساله۱۴:اذاصلی ثم شک فی انه اغتسل للجنابه ام لایبنی علی صحه صلاه ولکن یجب علیه الغسل للاعمال الاتیه. استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی مساله۱۴و۱۵پرداختند سوال:درعادت عددیه دوتاماه به اندازه هم خون ببیندیعنی چه؟ قیل:تساوی ازجهت ساعات لازم نیست به خاطراینکه مواردعادت عددیه علی التساوی الشهرین من حیث عددالایام ولااعتباریتساویهمامن حیث الساعات:مثلادرماه اول۵روزوماه دوم۵روزونیم در این هنگام صدق …

ادامه مطلب

فقه-متن شنبه ۱۹/۷/۹۳-احمدی

شنبه۱۹/۷/۹۳   خلاصه درس:استادحفظ ا…:دراین جلسه به بررسی اقسام حائض می پردازدواینکه عادت چگونه محقق می شودعادتی که عرفابه یک سال صدق می کند(واگرزن یکسال هرماه روزمعینی خون می بیندبراوعادت صرفاصدق می کند)ایادردودفعه هم صدق می کند؟ درعادت عددیه صدق می کندبه خاطرروایت موثقه سماعیه ومرسله یونس الطویله بررسی سندروایت مرسله یونس طویل: ارسال بردوقسم است۱.گاهی ازجهت عن رجل وعن …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه۱۶/۷/۹۳-احمدی

چهارشنبه۱۶/۷/۹۳ خلاصه درس استادحفظ ا…دراین جلسه به چگونگی تحقق عادت پرداختندوبحث رجالی موثقه رامطرح نمودند مساله۹:تتحقق العاده برویه الدم مرتبن ممتاثلتین فان کانتاممتاثلتین فی الوقت والعددفهی ذات العاده الوقتیه والعددیه کان رات فی اول شهرخمسه ایام وفی اول الشهرالاخرایضاخمسه ایام وان کانتاممتاثلتین فی الوقت دون العددفهی ذات العاده الوقتیه کمااذارات فی اول شهرخمسه وفی اول الشهرالاخرسته او سبعه مثلاوان کانتاممتاثلتین …

ادامه مطلب

فقه-متن سه شنبه۱۵/۷/۹۳-احمدی

سه شنبه۱۵/۷/۹۳ خلاصه درس استاددراین جلسه به بررسی تتممه قول صاحب حدائق پرداختندوبرای تاییدقول صاحب حدائق که فرموده اندمرادازبالعشرعشره طهراست دوروایت ذکرکردند مرحوم صاحب حدائق برای تاییدمدعای خویش(مرادبالعشره عشره طهر)به دوروایت تمسک می کند روایه الفقه الرضوی(وربماتعجل الدم من الحیضه الثانیه والحدبین الحیضتین القرءوهوعشره ایام بیض فان رات الدم بعداغتسالهامن الحیض قبل استکمال عشره ایام بیض فهومابقی من الحیضه الاولی …

ادامه مطلب

فقه-متن دوشنبه ۱۴/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۱۴/۷/۹۳ خلاصه درس استاد حفظ ا… دراین درس به بررسی ادله صاحب حدائق پرداختندوکلام ایشان رانسبت به برداشتش ازدوروایت تمام دانسته اندوفرمودنداند:اگرسندشان تمام بودبه قول صاحب حدائق ملتزم می شدیم امابررسی روایت اول(مرسله یونس ح۲باب۱۲ ازلحاظ سند:بیانش گذشت اماصدرروایت:ازلحاظ دلالت:اینکه امام علیه السلام نسبت به نقاءمتخلل ساکت بوده اندوفرمودندآن خون اخیرباخون اولی حیض است واگرنقاءمتخلل هم حیض بودمی فرمودند مناقشه …

ادامه مطلب

فقه-متن ۴شنبه ۹/۷/۹۳

چهارشنبه۹/۷/۹۳ خلاصه درس : استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی حکم نقاءای که کمترازده روزاست ومابین دودم واقع شده که بنابرقول مشهورحیض است وبنابرقول صاحب حدائق طهراست پرداختند امابیان مسئله: مسئله۷:قدعرفت ان اقل الطهرعشره این مسئله بین فقهامعروف است که نقاءای که کمترازده روزبین دودم فاصله شده است ایابه حکم حیض است یاطهر:وبنابراول اذارات الدم ثلاثه ایام وانقطع اربعه ثم رات …

ادامه مطلب

فقه -متن چهارشنبه ۱۹ شهریور۹۳-رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی                                                                       مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی درس اول – چهارشنبه ۱۹ / ۶ / ۹۳                                  بسم الله الرحمن الرحیم فصل : فی الحیض    و هو دم خلقه الله تعالى فی الرحم لمصالح و فی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوه و حِرقه کما أن دم الاستحاضه …

ادامه مطلب

فقه -متن درس3 اردیبهشت ۹3

بسمه تعالی 3/2/93 چهارشنبه   رسیدیم به مساله 12 مرحوم صاحب عروه میفرماید یشترط فی صحه الغسل ما مر من الشرائط فی الوضو که شرایطی که در وضو گذشت اینجا هم هست من النیه و استدامتها الی الفراغ و این که نیت باید بکند و این نیت هم ادامه داشته باشد تا آخرش خب این که غسل نیت لازم دارد …

ادامه مطلب

تقریرات فقه-ادله وجوب نفسی غسل جنابت-مختاریان

القول بوجوبه النفسی ضعیف‏ ادله قائم بر وجوب نفسی دلیل اول: آیات. در بحث استحباب نفسی وضو آیات مفصلا بررسی شد دلیل دوم: روایات  منها:وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدِّینِ‏ الَّذِی لَا یَقْبَلُ اللَّه‏ مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ وَ لَا یَعْذِرُهُمْ عَلَى جَهْلِهِ فَقَالَ شَهَادَهُ أَنْ …

ادامه مطلب

تقریرات فقه-محرمات الجنب مساله۲الی۱۰-مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم                                              مسائل باب محرمات بر جنب از مسألۀ ۲ الی ۱۰ مسأله۲) لا فرق فی حرمه دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب‌ و إن لم یصل فیه أحد و لم یبق آثار مسجدیته . قال شیخنا الاستاذ : فصّل السید الخویی بین ما یبقی عنوان المسجد علی المخروب فیحرم دخول الجنب علیه و …

ادامه مطلب

مایحرم علی الجنب از مساله۱تا۷-مختاریان

مسأله ۱: من نام فی أحد المسجدین و احتلم أو أجنب فیهما أو فی الخارج و دخل فیهما عمداً أو سهواً أو جهلًا وجب علیه التیمم للخروج، در این فرع بحث در دو جهت واقع می شود جهت اولی: حکم منوط به احتلام نیست بلکه جنب کردن عمدی را هم شامل می شود بر این مطلب روایاتی دلالت می کند …

ادامه مطلب

تقریر فقه- ادامه محرمات بر جنب -مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم                               ادامه محرمات بر جنب الرابع الدخول فی المساجد بقصد وضع شی‌ء فیها بل مطلق الوضع فیها‌ و إن کان من الخارج أو فی حال العبور . قال شیخنا الاستاذ : قد مر من السید الخویی اشکال التهافت علی المصنف من ان الظاهر من روایات الباب المتقدمۀ هو کون الاخذ و الوضع ملاکین للجواز و الحرمۀ و …

ادامه مطلب

همه تقریرات فقه تا این لحظه(به روز می شود)…

ادامه مطلب

تقریر فقه-مایحرم علی الجنب ۳,۴,۵-مختاریان

الثالث: المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها على غیر وجه المرور در این مسأله غیر از مرحوم سلار و مرحوم صدوق مخالفی وجود ندارد و همه قائل به حرمت شده اند و آیه و روایاتی بر این حرمت دلالت می کنند که آنها را ذکر می کنیم قوله تعالی: لا تَقْرَبُوا الصَّلاهَ وَ أَنْتُمْ سُکارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما …

ادامه مطلب

تقریر فقه -فیما یحرم علی الجنب -مقیسه

بسم الله الرحمن الرحیم فصل فیما یحرم على الجنب و هی أیضا أمور : الأول مس خط المصحف‌ على التفصیل الذی مر فی الوضوء و کذا مس اسم الله تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصه و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام على الأحوط . قال شیخنا الاستاذ : ان المصنف فصّل بین مس الکتاب و اسم …

ادامه مطلب

تقریر فقه – حرمت مس مصحف -مختاریان

ادامه مطلب

تقریر فقه – شرائط الوضوءو احکام جبائر و افعال وضوء -رجائی

ادامه مطلب

فقه -تقریرات طهارت- هاشمی

ادامه مطلب