متن و تقریرات

متن فقه- چهارشنبه 4/12/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١٢/۴ (جلسه ٧٩)   کلام در این بود که اگر در بیع فضولی، قابلیت حین العقد نبوده ولکن بعد از عقد و حین الاجازه متجدد شده است. مرحوم کاشف الغطاء فرمود؛ بنابر قول کشف، این معامله باطل است چون اجازه تملیک من حین العقد است و در زمان عقد، شرایط کامل نبوده است. بنابر قول …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 78 ،سه شنبه ،3 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١٢/٣ (جلسه ٧٨)   کلام در این بود که چنانچه قابلیت للتملک در قبل از اجازه از بین برود، آیا معامله صحیح است یا خیر؟ تاره، این قابلیت به سبب موت اصیل، از بین رفته است که بحث در آن گذشت. اخری، این قابلیت به سبب ارتداد اصیل، از بین رفته است که بحث …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 77 ،دوشنبه ،2 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١٢/٢ (جلسه ٧٧)   کلام در این ثمره بود که اگر یک شیئی حین الاجازه از قابلیت خارج شود، آیا بنابر قول به کشف و نقل فرق میکند یا خیر؟ به این دلیل که شقوق و اقوال در این مسئله زیاد است ما امروز بصورت دسته بندی همه اقوال و صور را مطرح میکنیم، منتهی …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 76 ، یکشنبه ،1 اسفند 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١٢/١ (جلسه ٧۶)   کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء در قول به کشف و نقل ذکر کرده است. مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ ظهور بعض اخبار و صراحت بعضی دیگر دلالت دارد به اینکه لازم نیست بنابر قول به کشف، قابلیت للتملک تا زمان اجازه باقی باشد. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی …

ادامه مطلب

متن،فقه،جلسه 75،شنبه ،30 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١١/٣٠ (جلسه ٧۵)   کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء بین کاشفه و ناقله بودن اجازه در بیع فضولی مطرح کردند. یکی از ثمرات این بود که چنانچه قابلیت تملک تا زمان اجازه مستمر نبود، این عدم استمرار قابلیت، بنابر قول به کشف مانع از تأثیر اجازه نیست ولی بنابر قول به نقل، …

ادامه مطلب

فقه-متن چهارشنبه27/11/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/٢٧ (جلسه ٧۴)   کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء در قول به کشف و نقل در بیع فضولی فرموده است.   ثمرات کاشف الغطاء ثمراتی که مرحوم کاشف الغطاء ذکر میکند، در حقیقت برمیگردد به دو ثمره.   ثمره اول اینکه قبل از اجازه، قابلیت ملک از اصیل برداشته شود به اینکه …

ادامه مطلب

مضاربه-تقریر جلسه 6و 7-خادمی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریر فقه المضاربه/ الدرس۶ و۷ الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 73 ، سه شنبه ، 26 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١١/٢۶ (جلسه ٧٣)   کلام در ثمرات بین کشف و نقل در اجازه بود. یکی از ثمرات این بود که بر اصیل جایز نیست، قبل از اجازه معامله را فسخ بکند و آن آثاری که التزام علیه اصیل هست، بر اصیل جاری میشود. لذا مرحوم علامه در قواعد فرمود یکی از آثاری که اصیل …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 72 ، چهارشنبه ، 20 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/٢٠ (جلسه ٧٢)   کلام در این بود که یکی از ثمرات کشف و نقل، تصرف اصیل قبل از اجازه بود. مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ بنابر این که اجازه کاشفه باشد، اصیل حق تصرف ندارد ولو اینکه علم به عدم اجازه مالک داشته باشد البته این بنابر مسلکی است که اجازه، شرط متأخر باشد نه …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 71 ، سه شنبه ، 19 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١١/١٩ (جلسه ٧١)   کلام در ثمره پنجم بین کشف و نقل در بیع فضولی بود. اینکه آیا مالک و اصیل، قبل از اجازه حق تصرف دارند یا خیر؟ یعنی اگر بایع، اصیل باشد و أمه ای را بفروشد. شخص دیگری فضولتا این أمه را خریداری کرد. مدتی بعد مشتری مجیز، این عقد را …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 70 ، دوشنبه ، 18 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١١/١٨ (جلسه ٧٠)   کلام در این ثمره رابع بود که اصیل قبل از اجازه مالک، ایجاب یا قبولش را فسخ بکند. اینکه آیا فسخ اصیل قبل از اجازه، مبطل اجازه هست یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری تفصیل داد به اینکه بنابر قول به نقل، مبطل اجازه است و بنابر قول به کشف مبطل اجازه …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 69 ، یکشنبه ، 17 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١١/١٧ (جلسه ۶٩)   کلام در ثمرات کاشفه و ناقله بودن اجازه، در بیع فضولی بود. قبل از اینکه وارد مطلب در ثمره رابع بشویم، یک نکته ای در عبارت مرحوم شیخ و عبارت شهید در ثمره نماء بگویم تا مطلب خلط نشود. عبارت مرحوم شیخ انصاری این بود که؛ “و للشهید الثانی فی الروضه …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 68 ، شنبه ، 16 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١١/١۶ (جلسه ۶٨)   کلام در ثمرات کاشفه یا ناقله بودن اجازه، در بیع فضولی بود.   ثمره اول مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ یکی از ثمرات این است که اگر مالک مجیز قبل از اجازه، عین مورد معامله را فروخته باشد. به عنوان مثال، زید کتاب مکاسب عمرو را فضولتا به بکر فروخته است. عمرو …

ادامه مطلب

متن فقه-چهارشنبه13/11/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/١٣ ( جلسه ۶٧)   کلام در ثمرات قول به کشف و قول به نقل بود.   ثمره اول عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری، عبارتی دارد که در آن فرق گذاشته شده بین اینکه، وصف تعقب شرط باشد یا نفس اجازه. اگر وصف تعقب شرط باشد، در اینصورت اگر مشتری علم داشته باشد به اجازه …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 66 ، سه شنبه ، 12 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١١/١٢ (جلسه ۶۶)   مشخص شد که مرحوم شیخ انصاری قائل است به اینکه اجازه، طبق قاعده اولی ناقله است. و طبق نصوص وارده در باب هم کاشفه است به کشف حکمی به معنای ترتب آثار. بعد از این مرحوم شیخ وارد این بحث میشود که ثمرات کاشفه یا ناقله بودن اجازه چیست؟ در …

ادامه مطلب

تقریرات الفقه کامل سال 94-95 ، حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل وُرد دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

تقریر فقه ، اشتراط اذن السید و المالک ، حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل وُرد دانلود فایل پی دی اف

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 65 ، دوشنبه ، 11 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١١/١١ (جلسه ۶۵)   کلام در این بود که از نصوص وارد شده در باب استفاده میشود که اجازه، کاشفه است. رسیدیم به صحیحه ابوعبیده حذاء که مرحوم شیخ فرمود، این روایت فقط به کشف حقیقی دلالت دارد و نمیتوان آن را به کشف حکمی حمل کرد، در حالی که مرحوم شیخ، کشف حقیقی را …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 64 ، شنبه ، 9 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١١/٩ (جلسه ۶۴)   کلام در این بود که، اجازه در عقد فضولی کاشفه است یا ناقله؟ مرحوم شیخ انصاری، فرمود: به قاعده اولیه، اجازه ناقله است. کشف حقیقی که محال است اما کشف حکمی به معنای ترتیب آثار، اگر چه عقلاً مشکلی ندارد اما خلاف ظاهر عمومات است. مرحوم آقای خویی فرمود: طبق عمومات، …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 63 ، چهارشنبه ، 6 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/۶ (جلسه ۶٣)   کلام در این بود که مرحوم آقای خویی فرمودند، اجازه در بیع فضولی، کاشفه است از نوع کشف حکمی، به معنای اعتبار ملکیت سابقه در حین اجازه. عرض کردیم که به این فرمایش آقای خویی، اشکالات ثبوتی و اثباتی، وارد شده است. بعضی از اشکالات ثبوتی را در جلسه قبل عرض …

ادامه مطلب