فقه

صوت فقه ، جلسه ۱۱۳ ، چهارشنبه ، ۱۱ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۲ ، سه شنبه ، ۱۰ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۱ ، دوشنبه ، ۹ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱۰ ، یکشنبه ، ۸ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۹ ، شنبه ، ۷ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۸ ، چهارشنبه ، ۴ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۷ ، سه شنبه ، ۳ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۶ ، دوشنبه ، ۲ اردیبهشت ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۵ ، چهارشنبه ، ۲۸ فروردین ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۴ ، سه شنبه ، ۲۷ فروردین ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۳ ، دوشنبه ، ۲۶ فروردین ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۲ ، یکشنبه ، ۲۵ فروردین ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۱ ، شنبه ، ۲۴ فروردین ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰۰ ، چهارشنبه ، ۲۱ فروردین ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۹ ، دوشنبه ، ۱۹ فروردین ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۸ ، یکشنبه ، ۱۸ فروردین ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۷ ، شنبه ، ۱۷ فروردین ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۶ ، یکشنبه ، ۲۶ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۵ ، شنبه ، ۲۵ اسفند ۹۷

دانلود 

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۴ ، چهارشنبه ، ۲۲ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب