فقه

صوت فقه-جلسه هجدهم-چهارشنبه –5آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

مضاربه

این درس از ۸ دی ۹۵ شروع شده و هفته ای یک جلسه ساعت ۱۱ روزهای چهارشنبه برقرار است. جلسه اول ( صوت – تقریر) جلسه دوم( صوت – تقریر) جلسه سوم( صوت -تقریر) جلسه چهارم( صوت – تقریر) جلسه ۵م( صوت – تقریر) جلسه ۶م( صوت – تقریر) جلسه ۷م( صوت – تقریر) جلسه ۸م( صوت – تقریر) اخرین اپدیت۱۸ …

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه هفدهم-سه شنبه –4آبان-95

دانلود 

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه شانزدهم-دوشنبه – 3آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه پانزدهم-یکشنبه – 2آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه چهاردهم-شنبه – 1آبان-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سیزدهم-چهارشنبه – 28مهر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه دوازدهم-سه شنبه – 27مهر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه یازدهم-چهارشنبه – 7مهر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه دهم-سه شنبه – 6مهر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه نهم-دوشنبه – 5مهر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه هشتم-یکشنبه – 4مهر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه هفتم-شنبه – 3مهر-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه ششم-چهارشنبه – 31شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه پنجم-دوشنبه – 29شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه چهارم-یکشنبه – 28شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه سوم-شنبه – 27شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه دوم-چهارشنبه – 24شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه-جلسه اول-سه شنبه – 23شهریور-95

دانلود

ادامه مطلب

فروع علم اجمالی

جلسه اول – جلسه دوم – جلسه سوم – جلسه ۴ام – جلسه ۵ام – جلسه ۶م – جلسه ۷م – جلسه ۸ام – جلسه ۹ ام – جلسه ۱۰ ام – جلسه ۱۱ ام – جلسه ۱۲ م – جلسه ۱۳ ام – جلسه ۱۴ام – جلسه ۱۵ ام – جلسه ۱۶ام – جلسه ۱۷ ام – جلسه ۱۸ام – جلسه ۱۹ ام …

ادامه مطلب