فقه

فقه-متن چهارشنبه27/11/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/٢٧ (جلسه ٧۴)   کلام در ثمراتی بود که مرحوم کاشف الغطاء در قول به کشف و نقل در بیع فضولی فرموده است.   ثمرات کاشف الغطاء ثمراتی که مرحوم کاشف الغطاء ذکر میکند، در حقیقت برمیگردد به دو ثمره.   ثمره اول اینکه قبل از اجازه، قابلیت ملک از اصیل برداشته شود به اینکه …

ادامه مطلب

مضاربه-تقریر جلسه 6و 7-خادمی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریر فقه المضاربه/ الدرس۶ و۷ الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین واللعن الدائم علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین. اللهم کن لولیّک الحجّه بن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلّ ساعه ولیّا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتّعه فیها طویلا. اللهم العن …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 75 ، شنبه ،30 بهمن 95

جلسه چهل و سوم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه – مضاربه – جلسه 7

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 74 ، چهارشنبه ، 27 بهمن 95

جلسه چهل و دوم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 73 ، سه شنبه ، 26 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١١/٢۶ (جلسه ٧٣)   کلام در ثمرات بین کشف و نقل در اجازه بود. یکی از ثمرات این بود که بر اصیل جایز نیست، قبل از اجازه معامله را فسخ بکند و آن آثاری که التزام علیه اصیل هست، بر اصیل جاری میشود. لذا مرحوم علامه در قواعد فرمود یکی از آثاری که اصیل …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 73 ، سه شنبه ، 26 بهمن 95

جلسه چهل و یکم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 72 ، چهارشنبه ، 20 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/٢٠ (جلسه ٧٢)   کلام در این بود که یکی از ثمرات کشف و نقل، تصرف اصیل قبل از اجازه بود. مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ بنابر این که اجازه کاشفه باشد، اصیل حق تصرف ندارد ولو اینکه علم به عدم اجازه مالک داشته باشد البته این بنابر مسلکی است که اجازه، شرط متأخر باشد نه …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 72 ، چهارشنبه ، 20 بهمن 95

جلسه چهلم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 71 ، سه شنبه ، 19 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١١/١٩ (جلسه ٧١)   کلام در ثمره پنجم بین کشف و نقل در بیع فضولی بود. اینکه آیا مالک و اصیل، قبل از اجازه حق تصرف دارند یا خیر؟ یعنی اگر بایع، اصیل باشد و أمه ای را بفروشد. شخص دیگری فضولتا این أمه را خریداری کرد. مدتی بعد مشتری مجیز، این عقد را …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 71 ، سه شنبه ، 19 بهمن 95

جلسه سی و نهم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 70 ، دوشنبه ، 18 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ٩۵/١١/١٨ (جلسه ٧٠)   کلام در این ثمره رابع بود که اصیل قبل از اجازه مالک، ایجاب یا قبولش را فسخ بکند. اینکه آیا فسخ اصیل قبل از اجازه، مبطل اجازه هست یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری تفصیل داد به اینکه بنابر قول به نقل، مبطل اجازه است و بنابر قول به کشف مبطل اجازه …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 70 ، دوشنبه ، 18 بهمن 95

جلسه سی و نهم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 69 ، یکشنبه ، 17 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ٩۵/١١/١٧ (جلسه ۶٩)   کلام در ثمرات کاشفه و ناقله بودن اجازه، در بیع فضولی بود. قبل از اینکه وارد مطلب در ثمره رابع بشویم، یک نکته ای در عبارت مرحوم شیخ و عبارت شهید در ثمره نماء بگویم تا مطلب خلط نشود. عبارت مرحوم شیخ انصاری این بود که؛ “و للشهید الثانی فی الروضه …

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 68 ، شنبه ، 16 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ٩۵/١١/١۶ (جلسه ۶٨)   کلام در ثمرات کاشفه یا ناقله بودن اجازه، در بیع فضولی بود.   ثمره اول مرحوم شیخ انصاری فرمود؛ یکی از ثمرات این است که اگر مالک مجیز قبل از اجازه، عین مورد معامله را فروخته باشد. به عنوان مثال، زید کتاب مکاسب عمرو را فضولتا به بکر فروخته است. عمرو …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 69 ، یکشنبه ، 17 بهمن 95

جلسه سی و هشتم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه-چهارشنبه13/11/95

بسم الله الرحمن الرحیم چهارشنبه ٩۵/١١/١٣ ( جلسه ۶٧)   کلام در ثمرات قول به کشف و قول به نقل بود.   ثمره اول عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری، عبارتی دارد که در آن فرق گذاشته شده بین اینکه، وصف تعقب شرط باشد یا نفس اجازه. اگر وصف تعقب شرط باشد، در اینصورت اگر مشتری علم داشته باشد به اجازه …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه 68 ، شنبه ، 16 بهمن 95

جلسه سی و هفتم از بیع فضولی (القول فی الإجازه و الردّ‌) دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه 66 ، سه شنبه ، 12 بهمن 95

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ٩۵/١١/١٢ (جلسه ۶۶)   مشخص شد که مرحوم شیخ انصاری قائل است به اینکه اجازه، طبق قاعده اولی ناقله است. و طبق نصوص وارده در باب هم کاشفه است به کشف حکمی به معنای ترتب آثار. بعد از این مرحوم شیخ وارد این بحث میشود که ثمرات کاشفه یا ناقله بودن اجازه چیست؟ در …

ادامه مطلب

صوت فقه ، مضاربه ، جلسه 6

دانلود

ادامه مطلب