فقه

صوت فقه ، جلسه ۳۸ ، شنبه ، ۱۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۷ ، چهارشنبه ، ۱۴ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۶ ، سه شنبه ، ۱۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۵ ، دوشنبه ، ۱۲ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۴ ، یکشنبه ، ۱۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۳ ، شنبه ، ۱۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۲ ، چهارشنبه ، ۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۱ ، سه شنبه ، ۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۰ ، دوشنبه ،۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۹ ، شنبه ،۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۸ ، چهارشنبه ،۳۰ آبان ۹۷

کلام در این بود که یکی از شرائط عوضین قدرت بر تسلیم است. اگر کسی کبوتر در هوا و ماهی در دریا را بفروشد بیعش باطل است.   تعیین محل نزاع مراد از قدرت بر تسلیم، گاهی بایع قدرت بر تسلیم دارد ولی مشتری قدرت بر تسلم ندارد. مثل این که کسی جنسی را فروخته، ولی مثلا مشتری را گرفته …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۸ ، چهارشنبه ،۳۰ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۷ ، سه شنبه ،۲۹ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۶ ، دوشنبه ،۲۸ آبان ۹۷

  حکم فک رهن، اسقاط حق و ابراء دین: کلام در این بود که اگر راهن عین مرهونه را بدون اذن مرتهن فروخت، بعد فک رهن کرد، دین مرتهن را ادا کرد، یا مرتهن حقش را اسقاط کرد، یا دینش را ابراء کرد، آیا این فک واسقاط و ابراء، مثل اجازه بیع را صحیح می کند یا نه؟ شیخ انصاری …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۶ ، دوشنبه ،۲۸ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن فقه ، جلسه ۲۵ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

کلام در این بود که اگر راهن عین مرهونه را بدون اذن مرتهن بفروشد، صحیح است و توقف بر اجازه مرتهن ندارد؟ یا باطل من رأس است؟ یا موقوف بر اجازه است؟ جماعتی مثل مرحوم  آقای خویی (ره) فرمودند: موقوف بر اجازه نیست و صحیح است. چرا؟ چون اذن مرتهن چه کاره است؟ منافات ندارد. مثل خانه ای که اجاره …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۵ ، یکشنبه ، ۲۷ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۴ ، شنبه ، ۲۶ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۳ ، چهارشنبه ، ۲۳ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۲ ، سه شنبه ، ۲۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب