فقه

صوت فقه ، جلسه ۹۳ ، سه شنبه ، ۲۱ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۲ ، دوشنبه ، ۲۰ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۱ ، شنبه ، ۱۸ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹۰ ، چهارشنبه ، ۱۵ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۹ ، سه شنبه ، ۱۴ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۸ ، دوشنبه ، ۱۳ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۷ ، یکشنبه ، ۱۲ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۶ ، شنبه ، ۱۱ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۵ ، چهارشنبه ، ۸ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۴ ، دوشنبه ، ۶ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۳ ، یکشنبه ، ۵ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۲ ، چهارشنبه ، ۱ اسفند ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۱ ، سه شنبه ، ۳۰ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸۰ ، دوشنبه ، ۲۹ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۹ ، یکشنبه ، ۲۸ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۸ ، شنبه ، ۲۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۷ ، چهارشنبه ، ۲۴ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۶ ، سه شنبه ، ۲۳ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۵ ، چهارشنبه ، ۱۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۴ ، سه شنبه ، ۱۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب