فقه

فقه – صوت – یکشنبه 93/07/06

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهار شنبه – 93/07/02

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – 93/06/31

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/06/30

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – شنبه 93/06/29

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/06/26

دانلود

ادامه مطلب

فقه-متن ۴شنبه ۹/۷/۹۳

چهارشنبه۹/۷/۹۳ خلاصه درس : استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی حکم نقاءای که کمترازده روزاست ومابین دودم واقع شده که بنابرقول مشهورحیض است وبنابرقول صاحب حدائق طهراست پرداختند امابیان مسئله: مسئله۷:قدعرفت ان اقل الطهرعشره این مسئله بین فقهامعروف است که نقاءای که کمترازده روزبین دودم فاصله شده است ایابه حکم حیض است یاطهر:وبنابراول اذارات الدم ثلاثه ایام وانقطع اربعه ثم رات …

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/06/25

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه – 93/06/24

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/06/23

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت شنبه ۲۲ شهریور ۹۳

 دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/06/19

دانلود

ادامه مطلب

فقه -متن چهارشنبه ۱۹ شهریور۹۳-رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی                                                                       مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی درس اول – چهارشنبه ۱۹ / ۶ / ۹۳                                  بسم الله الرحمن الرحیم فصل : فی الحیض    و هو دم خلقه الله تعالى فی الرحم لمصالح و فی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طری حار یخرج بقوه و حِرقه کما أن دم الاستحاضه …

ادامه مطلب

فقه-صوت-سه شنبه30اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه29اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه28اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه27اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه22اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-یکشنبه21اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه20اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب