فقه

صوت فقه ، جلسه ۷۳ ، دوشنبه ، ۱۵ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۲ ، یکشنبه ، ۱۴ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۱ ، شنبه ، ۱۳ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷۰ ، چهارشنبه ، ۱۰ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۹ ، سه شنبه ، ۹ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۸ ، دوشنبه ، ۸ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۷ ، یکشنبه ، ۷ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۶ ، شنبه ، ۶ بهمن ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۵ ، چهارشنبه ، ۲۶ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۴ ، سه شنبه ، ۲۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۳ ، دوشنبه ، ۲۴ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۲ ، یکشنبه ، ۲۳ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

نوشته ی آقای سید مهدی بادکوبه ای در مورد: حل عویصة الفرق بين بيع صاع من الصبره وبيع الصبرة الا صاعا

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۱ ، شنبه ، ۲۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶۰ ، چهارشنبه ، ۱۹ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۹ ، سه شنبه ، ۱۸ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۸ ، دوشنبه ، ۱۷ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۷ ، یکشنبه ، ۱۶ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۶ ، شنبه ، ۱۵ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۵ ، چهارشنبه ، ۱۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب