فقه

صوت فقه ، جلسه ۲۱ ، چهارشنبه ، ۲ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

تقریر فروع علم اجمالی، تابستان سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ (مشهد مقدس). حسینی بادکوبه ای

دانلود فایل pdf

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۰ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۹ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۸ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۷ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۶ ، سه شنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵ ، دوشنبه ، ۲۳ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴ ، یکشنبه ، ۲۲ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۳ ، شنبه ، ۲۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۲ ، چهارشنبه ، ۱۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۱ ، سه شنبه ، ۱۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۰ ، دوشنبه ، ۱۶ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۹ ، یکشنبه ، ۱۵ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۸ ، شنبه ، ۱۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۷ ، چهارشنبه ، ۱۱ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۶ ، سه شنبه ، ۱۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵ ، دوشنبه ، ۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴ ، یکشنبه ، ۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳ ، شنبه ، ۷ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب