فقه

صوت فقه ، جلسه ۵۴ ، سه شنبه ، ۱۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۳ ، دوشنبه ، ۱۰ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۲ ، یکشنبه ، ۹ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۱ ، شنبه ، ۸ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۵۰ ، سه شنبه ، ۴ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۹ ، دوشنبه ، ۳ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۸ ، یکشنبه ، ۲ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۷ ، شنبه ، ۱ دی ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۶ ، چهارشنبه ،۲۸ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه۴۵ ، دوشنبه ،۲۶ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه۴۴ ، یکشنبه ،۲۵ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۳ ، شنبه ، ۲۴ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۲ ، چهارشنبه ، ۲۱ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۱ ، سه شنبه ، ۲۰ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۴۰ ، دوشنبه ، ۱۹ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۹ ، یکشنبه ، ۱۸ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۸ ، شنبه ، ۱۷ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۷ ، چهارشنبه ، ۱۴ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۶ ، سه شنبه ، ۱۳ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۳۵ ، دوشنبه ، ۱۲ آذر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب