دروس

متن اصول ، جلسه ۳۷۴ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۸/۱ (جلسه ۳۷۴)   کلام در این بود که محقق نایینی برای اثبات ترتب پنج تا مقدمه بیان فرمود. مقدمه ثالثه برای دفع اشکالات جانبی بود که بر ترتب کردند یا ممکنه بشود. در این مقدمه ثالثه محقق نایینی فرمود عصیان شرط مقارن است نه شرط متقدم  و متاخر. چون شرط متاخر را ما …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۳ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۹۷/۷/۳۰ (جلسه ۳۷۳)   کلام در این مقدمه ثالثه ای بود که محقق نایینی برای ترتب بیان فرموده بود که خلاصه این مقدمه ثالثه دو تا نکته داشت: یک نکته این بود که هر حکمی نسبت به موضوعش فقط تاخر رتبی دارد. تاخر زمانی ندارد. ا ونی که شرط است، آخرین جزء موضوع اگر محقق …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۲ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۲۹ (جلسه ۳۷۲)   کلام در فرمایشات محقق نایینی بود. محقق نایینی برای اثبات ترتب به دفع اشکالات وارده بر ترتب پنج تا مقدمه فرمود. مقدمه اولا وثانیه تمام شد. مقدمه ثالثه در فرمایش ایشان برای دفع بعض محاذیر و اشکالاتی  است که بر ترتب شده. مقدمه ثالثه این است که هر خطابی، فعلیتش هم …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۱ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۲۸ (جلسه ۳۷۱)   کلام در این بو د که محقق نایینی برای اثبات ترتب پنج تا مقدمه بیان فرمود. مقدمه اولا دو تا امر داشته که بیان کردیم و اشکالاتی که محقق صدر کرده بود را عرض کردیم، جواب اشکالات محقق صدر را دادیم. مقدمه ثانیه از محقق نایینی این بود که قضیه شرطیه …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۲۰ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۴ ، سه شنبه ، ۱ آبان ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۹ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۳ ، دوشنبه ، ۳۰ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۸ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۲ ، یکشنبه ، ۲۹ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۷ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۱ ، شنبه ، ۲۸ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۷۰ ، دوشنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۹۷/۷/۲۴ (جلسه ۳۷۰)   کلام در این بود که در باب تزاحم آیا هر دو متزاحم می توانند امر داشته باشند ترتبا یا نه؟ آخوند فرمود ترتب محال است شیخ اعظم فرمود ترتب محال است اما مرحوم نایینی نه تنهاکه می فرماید ترتب محال نیست بلکه مقتضای خطابات ترتب است قطعا ضد مزاحم امر …

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۷ ، شنبه ، ۲۱ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم شنبه ۹۷/۷/۲۱ (جلسه ۳۶۷)   کلام در این بود که ثمره امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه؟ اینی که مرحوم ا خوند فرمود این ضد اگر منهی عنه باشد، و عبادت باشد باطل است چون نهی در عبادت مقتضی فساد ا ست. اگر کسی ساعت سه بعداز ظهر وارد مسجد شد …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۶ ، سه شنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۷۰ ، سه شنبه ، ۲۴ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت اصول ، جلسه ۳۶۹ ، دوشنبه ، ۲۳ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۵ ، دوشنبه ، ۲۳ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب

متن اصول ، جلسه ۳۶۸ ، یکشنبه ، ۲۲ مهر ۹۷

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۹۷/۷/۲۲ (جلسه ۳۶۸)   کلام در این بود که ایا اگر یک عبادتی مزاحم بود با یک واجب مضیقی حالا این فعل عبادی موسع باشد مثل این که ساعت سه می رود داخل مسجد نماز بخواند می بیند مسجد نجس است ، ازاله نمی کند مشغول نماز می شود . یا این واجب عبادی هم …

ادامه مطلب

صوت فقه ، جلسه ۱۴ ، یکشنبه ، ۲۲ مهر ۹۷

دانلود

ادامه مطلب