دروس

فقه-صوت-سه شنبه2اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-دوشنبه1اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت-شنبه30فروردین۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۱۰/۲/۹۳

۱۰ / ۲ / ۱۳۹۳ اشکال این بود که حدوث باید منجز داشته باشد که در صورت سوم حدوث منجز نداشت ما می گوییم این اشکال در صورت دوم هم هست چون آنهایی که می گویند استصحاب بر تقدیر حدوث جاری می شود مثل شهید صدر ره و مرحوم آخوند ره یعنی یک منجز شرعی بر حدوث باشد ما در …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه10اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۹/۲/۹۳

۹ / ۲ / ۱۳۹۳ به نظر شهید صدر ره در تمام صور این قسم استصحاب جاری می شود منتهی در صورتی که موضوع حکم احراز شود یعنی بدانیم آنی که داخل مسجد رفته حکم روی او بار می شود چه احکام متعدد باشد یا واحد باشد و یا از یک سنخ یا دو سنخ باشد بعد فرموده بلکه ممکن …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه9اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن شنبه6اردیبهشت۹۳-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) ……………………………………………………………… شنبه ۶/۲/۱۳۹۳ خلاصه بحث: بررسی مجدّد کلمات شهید صدر در تفصیل و شقوقی که ایشان در جریان استصحاب کلی در اقسام دادند و بیان نکاتی در این جهت و طرح دو فرع و تطبیق برای استصحاب کلی قسم ثانی. بحث درکلمات شهید صدر بود که ایشان در استصحاب …

ادامه مطلب

اصول-متن دوشنبه1اردیبهشت۹۳-عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی (حفظه الله) …………………………………………………………………….. دو شنبه ۱/۲/۱۳۹۳ خلاصه بحث: بررسی دو جهت در شبهه عبائیه در بیان شهید صدر و کلام بزرگان در علاج این شبهه و مختار استاد.   همانطور که عرض شد ، اشکالی به استصحاب کلی قسم ثانی تحت عنوان شبهه عبائیه مطرح شده است که اگر استصحاب کلی …

ادامه مطلب

اصول- متن ۸/۲/۹۳

۸ / ۲ / ۱۳۹۳ صورت دوم : حکم واحد است و موضوع حکم معلوم است تفصیلا : این فرض در صورتی تصور دارد که فردی که حکم برای آن است فرد طویل باشد مثلا علم دارم به خروج زید از مسجد و علم دارم به دخول زید یا عمر داخل مسجد و فقط عمر حکم دارد که اینجا عمر …

ادامه مطلب

اصول- تقریرات آقای رمضانی- استصحاب کلی

از اول استصحاب کلی تا بخشی از بحث استصحاب فرد مردد.

ادامه مطلب

فقه -متن درس3 اردیبهشت ۹3

بسمه تعالی 3/2/93 چهارشنبه   رسیدیم به مساله 12 مرحوم صاحب عروه میفرماید یشترط فی صحه الغسل ما مر من الشرائط فی الوضو که شرایطی که در وضو گذشت اینجا هم هست من النیه و استدامتها الی الفراغ و این که نیت باید بکند و این نیت هم ادامه داشته باشد تا آخرش خب این که غسل نیت لازم دارد …

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه۸اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول- متن ۷/۳/۹۳

۷ / ۳ / ۱۳۹۳ گفتیم بحث در دو مقام واقع می شود و در مقام اول گفتیم شک در نسخ سه صورت دارد جواب مرحوم شیخ را نقل و اشکال کردیم حقیقت وجوب کفایی چیست؟ آیا همه مردم موضوع آن هستند که در این صورت اگر یک عده هم انجام بدهند نباید از بقیه ساقط شود و اگر طبیعی …

ادامه مطلب

اصول-صوت-یکشنبه7اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن ۶/۲/۹۳-رمضانی

مناقشه های استاد در کلمات شهید صدر : اما در شق اول : این که کل فرد به خصوصه استصحاب نمی شود حق با شماست و این که جامع بین وجوب ظهر و جمعه استصحاب نمی شود درست است و حق باشماست که این استصحاب اثر ندارد و علم اجمالی منحل می شود چون جامع بین ما یقبل التنجیز و …

ادامه مطلب

اصول-صوت-شنبه6اردیبهشت93

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳-عزیزی

  بسم الله الرحمن الرحیم تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله) …………………………..……………..…….چهارشنبه ۳/۲/۱۳۹۳ خلاصه بحث این جلسه: بررسی تفصیلی که شهید صدر در شبهه عبائیه دادند و بیان و بررسی کلام ایشان در مورد جریان استصحاب کلّی در احکام. کلام در استصحاب کلی قسم ثانی بود که شبهه عبائیه را در آن مطرح کردیم و عرض شد در دو مقام …

ادامه مطلب

اصول-صوت-چهارشنبه۳اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۲اردیبهشت۹۳

دانلود

ادامه مطلب