دروس

عقائد-صوت – جلسه اول

ادامه مطلب

اصول – ۶ بهمن ۹۲-عزیزی

باسمه تعالی تقریرات اصول استاد احمدی شاهرودی(حفظه الله)…………………………………………….یکشنبه ۶ /۱۱/۹۲ عزیزی بحث در این بود که آیا استصحاب فقط در شک در رافع جاری می شود یا در موارد شک در مقتضی هم جاری است و فرمایشات شیخ انصاری «رحمه الله» مطرح شد و اشکالات آخوند«رحمه الله» به شیخ«رحمه الله» در سه نکته عرض شد. بحث دیروز اشکالاتی بود که …

ادامه مطلب

اصول – هفتم بهمن ۹۲- عزیزی

بسم الله الرحمن الرحیم دوشنبه ۷/۱۱/۹۲ عزیزی *موضوع این جلسه : بررسی اشکالات شهید صدر«ره» به مرحوم آخوند«ره» و مرحوم آقا ضیاء «ره» : شهید صدر«ره»  مجموعا چهار حرف در کلماتش به مرحوم آخوند«ره» و مرحوم آقا ضیاء«ره» داشت که انشاء الله امروز به بررسی این چهار نکته در کلمات شهید صدر می پردازیم. نکته اول شهید صدر«رحمه الله»:  اشکال …

ادامه مطلب

اصول -متن درس ۸ بهمن ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم استصحاب/ سه شنبه-۸/۹/۹۲ آخوند رحمه الله علیه ادعا فرمود که استصحاب در مطلق شک در مقتضی و شک در رافع هردو حجته و نقض هم اسناد داده شده به یقین به لحاظ استحکام یقین و هیچ ربطی به متیقن نداره آخر سر این اشکال رو به خودش کرد که خوب در آخر کلامش اگر قرار باشه …

ادامه مطلب

اصول – متن درس۶ بهمن ۹۲

خارج اصول   ۶/۱۱/۹۲        مختاریان بحث ما در این بود که آیا استصحاب فقط در شک در رافع جاری می شود یا نه در شک مقتضی هم جاری می شود رسیدیم به اینجا که فرمایشات مرحوم شیخ رحمه الله علیه را نقل کردیم اشکالات آخوند و فرمایشات آخوند به مرحوم شیخ را در سه نکته عرض کردیم بحث ما در دیروز …

ادامه مطلب

اصول -متن درس ۷ بهمن ۹۲

                                                      باسمه تعالی                                                                                                    سه شنبه ۷/۱۱/۹۲ بحث استصحاب، تفصیل در بین شک در مقتضی و شک در رافع، بررسی کلام آخوند و نکات آقای صدر نسبت به کلام آخوند. در ذیل فرمایشش این بود که اگر شما گفتید نقض به لحاظ استحکامی است که یقین دارد، از آن طرف هم شما گفتید لا تنقض یعنی آثار یقین را بار …

ادامه مطلب

فقه -متن درس۶ بهمن ۹۲

بحث : غسل جنابت ( مسأله ۹ و۱۰و۱۱) یکشنبه ۶/۱۱/۹۲ رسیدیم به مسأله (۹) : مرحوم سید ره می فرماید:إذا شک فی أنّه هل حصل الدخول أم لا لم یجب علیه الغسل ،وکذا لوشک فی أنّ المدخول فرج أو دبر أو غیرهما فإنّه لایجب علیه الغسل .خوب این مسأله مسأله واضحی است سید می فرماید اگرشخصی شک بکند که دخول …

ادامه مطلب

اصول – متن درس ۱ بهمن ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم ۱/۱۱/۱۳۹۲ کلام در این بود که مرحوم شیخ اعظم قدس الله نفسه تفصیل داد در حجیت استصحاب بین شک در مقتضی و شک در رافع، خلاصه ی استدلال مرحوم شیخ این شد که معنای حقیقی نقض رفع هیئت اتصالیه است و این معنای حقیقی در باب استصحاب وجود ندارد باید به معنای مجازی ما حمل کنیم …

ادامه مطلب