دروس

فقه-متن دوشنبه ۱۴/۷/۹۳-احمدی

دوشنبه۱۴/۷/۹۳ خلاصه درس استاد حفظ ا… دراین درس به بررسی ادله صاحب حدائق پرداختندوکلام ایشان رانسبت به برداشتش ازدوروایت تمام دانسته اندوفرمودنداند:اگرسندشان تمام بودبه قول صاحب حدائق ملتزم می شدیم امابررسی روایت اول(مرسله یونس ح۲باب۱۲ ازلحاظ سند:بیانش گذشت اماصدرروایت:ازلحاظ دلالت:اینکه امام علیه السلام نسبت به نقاءمتخلل ساکت بوده اندوفرمودندآن خون اخیرباخون اولی حیض است واگرنقاءمتخلل هم حیض بودمی فرمودند مناقشه …

ادامه مطلب

اصول-صوت-سه شنبه۱5-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/15

دانلود

ادامه مطلب

اصول-صوت-دوشنبه14-مهر۹۳

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/07/09

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/07/08

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه 93/07/07

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/07/06

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهار شنبه – 93/07/02

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – 93/06/31

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/06/30

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – شنبه 93/06/29

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/06/26

دانلود

ادامه مطلب

اصول-متن سه شنبه و چهارشنبه۸/۸/۹۳و۹/۷/۹۳-رجایی

تقریرات درس خارج استاد محترم حاج شیخ عبدالله احمدی شاهرودی حفظه الله                                                              مقرِّر : سید علی رجائی الموسوی بسم الله الرحمن الرحیم التنبیهُ السابع : فی حجیّه الأصل المثبت درس ۱۵ ـ سه شنبه ۸ / ۷ / ۹۳                    بیانِ مختار در سه امری که مرحوم آقای نائینی ذکر نمود :           اما امر اول که در موضوع حجیت …

ادامه مطلب

فقه-متن ۴شنبه ۹/۷/۹۳

چهارشنبه۹/۷/۹۳ خلاصه درس : استادحفظ ا…دراین جلسه به بررسی حکم نقاءای که کمترازده روزاست ومابین دودم واقع شده که بنابرقول مشهورحیض است وبنابرقول صاحب حدائق طهراست پرداختند امابیان مسئله: مسئله۷:قدعرفت ان اقل الطهرعشره این مسئله بین فقهامعروف است که نقاءای که کمترازده روزبین دودم فاصله شده است ایابه حکم حیض است یاطهر:وبنابراول اذارات الدم ثلاثه ایام وانقطع اربعه ثم رات …

ادامه مطلب

فقه – صوت – سه شنبه 93/06/25

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – دوشنبه – 93/06/24

دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – یکشنبه 93/06/23

دانلود

ادامه مطلب

فقه-صوت شنبه ۲۲ شهریور ۹۳

 دانلود

ادامه مطلب

فقه – صوت – چهارشنبه 93/06/19

دانلود

ادامه مطلب